Examen Final 18/05/2013 (sin soluciones) (2017)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Ingeniería Informática - 2º curso
Asignatura Xarxes
Año del apunte 2017
Páginas 3
Fecha de subida 03/07/2017
Descargas 0
Subido por

Vista previa del texto

Xarxes Curs 2012 – 2013 18 de Juny de 2013 Prova Final de Validació Puntuació: exercici 1: 1 punt; resta: 1,5 punts.
Duració: 90 minuts.
1. El host A envia un segment TCP al host B. Dibuixa la encapsulació de la informació tal com arriba per una xarxa física a un router R d’Internet que no és veí ni d’A ni de B. Tingueu en compte totes les capes (App, Transp, IP i xarxa).
Indiqueu també en totes les capes l’origen i la destinació de la informació si procedeix. Feu servir la notació 𝑴𝑨𝑪𝑿 i 𝑰𝑷𝑿 per l’adreça física i lògica d’X.
2. Escriviu les taules d’encaminament, possant les adreces IP necessàries, del router R1 i de la màquina H de la següent xarxa. Feu les suposicions que considereu oportunes.
Routing Table R1 Network NextHop Interface NextHop Interface Routing Table H Network 3. Un router té en la seva taula d’encaminament, entre altres, les quatre entrades indicades. Agrupeu aquestes entrades en les mínimes entrades equivalents.
4. Un datagrama amb identificador 666, longitud total 345 bytes i sense opcions s’ha d’enviar a través d’una xarxa amb un MTU de 180 bytes. Escriviu els camps més importants de la capçalera i la longitud de les dades per tots els datagrames que seran transmesos.
Iden.
Offset MF DF Longitud de les dades 5. Observa el següent intercanvi de segments TCP que ha tingut lloc en un moment intermig de la connexió. A té preparats 300 bytes per a enviar, i envia sempre tot el que pot.
a) Suposant que les Finestres han estat de mida constant, determina quina és la finestra anunciada per B, i quin és el MSS utilitzat.
b) Finalitza la connexió de manera ordenada en quatre passes, mantenint la coherencia de números de seqüència.
Utilitza les caselles buides de la taula.
6. Observa les següents entrades dels dominis uab.cat i org: a) Veus algun error de configuració en el fet que hi hagi més d’un registre IN A per host, o que la mateixa adreça IP estigui en més d’un domini? b) El fet que xarxes-test.uab.cat tingui registre IN AAAA, l’habilita per a rebre datagrames IPv6? 7. Respon a les següents preguntes tipus test donant la millor resposta possible.
(1) Si A i B estableixen una connexió TCP, a) A parlarà des del mateix port durant tota la connexió.
b) els ports son sempre triats per sistema operatiu.
c) A i B diferencien entre el port servei i el port de comunicació.
d) cap de les anteriors.
(2) En UDP a) no hi ha client ni servidor, ja que no hi ha connexió.
b) existeix un mecanisme similar al RST de TCP.
c) l’espai de ports és independent del de TCP.
d) la finestra és de mida fixa i per això no cal anunciar-la.
(3) En la taula d’encaminament estàtica d’un petit router A hi trobem l’entrada 0.0.0.0/32 | Adreça IP de B | eth0. Què significa aquesta entrada? a) una entrada de default que porta cap al router B.
b) una entrada de default que només s’aplica per l’adreça de destí 0.0.0.0.
c) que el router B és un router frontera.
d) un lliurament indirecte pel host 0.0.0.0.
(4) El protocol DHCP permet obtenir dades de nivell _____ / utilitzant mecanismes de ______.
a) d’internet / d’aplicació b) de transport / d’internet c) de xarxa / enviament de broadcast d) d’internet (adreça IP) / nivell 2 inversos a l’ARP.
(5) Quan un datagrama arriba a la seva destinació, SEMPRE a) s’espera a que arribin altres datagrames amb el mateix id.
b) es passa les dades del datagrama a la capa superior.
c) descarta el datagrama si ja ha arribat un altre amb el mateix id.
d) cap de les anteriors.
(6) El camp protocol de la capçalera d’Ethernet i d’IP.
a) conté un identificador del propi protocol (Ethernet, IP).
b) serveix per a identificar el protocol de transport que ha originat les dades.
c) serveix per a identificar el protocol que ha de rebre les dades.
d) serveix per a verificar el protocol contenidor, i descartar missatges erronis.
(7) Si unim les xarxes X: 1.1.1.0/25 i Y: 1.1.1.128/25 en una única xarxa Z: 1.1.1.0/24, l’adreça 1.1.1.127 (adreça de broadcast de X) dins de la xarxa Z representa: a) l’adreça de la interfície loopback.
b) l’adreça de broadcast de la primera meitat de la xarxa Z.
c) l’adreça d’un host de la xarxa Z.
d) una adreça no enrutable.
(8) Un protocol com RIP i OSPF, a) és parlat pels routers frontera amb els routers interns dels seus SA.
b) és parlat per tots els routers d’un SA c) és parlat per tots els hosts d’un SA.
d) totes les anteriors.
Adrian Tamayo ...