CÀNCER DE PULMÓ (2015)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Farmacia - 3º curso
Asignatura Fisiologia i Fisiopatologia III
Año del apunte 2015
Páginas 5
Fecha de subida 27/04/2016
Descargas 2

Vista previa del texto

FISIO III TEMA 5. CÀNCER DE PULMÓ Tumors pulmonars - El tumor és maligne quan té capacitat d’infiltrar-se al teixit del voltant (metàstasi).
. Tumors primaris: L’origen del càncer és a les cèl·lules pulmonars.
- 95% carcinoma broncogènic.
- 5% tumors neuroendocrins, glandulars,...
. Tumors secundaris: L’origen és d’un altre teixit i arriba als pulmons per metàstasi (metàstasi d’altres neoplàsies malignes).
CARCINOMA BRONCOGÈNIC - Tumor maligne primari de cèl·lules procedents de la mucosa bronquial.
- S’origina en cèl·lules epitelials.
- Incidència i mortalitat: ETIOLOGIA 1 PATOGÈNIA (canvis histològics en l’epiteli bronquial) 1. Pèrdua de cilis de l’epiteli cilíndric pseudoestratificat.
En la paret dels bronquis i bronquíols hi ha una pèrdua de cilis de l’epiteli i per tant, s’acaba perdent un factor protector.
2. Metaplàsia escamosa substitució per un epiteli escamós estratificat. El teixit formador de paret es convertirà en un teixit escamós estratificat per tant té menys capacitat de resistència a agressions.
3. Displàsia epitelial: El teixit epitelial ja no el reconeixem com epiteli.
4. Canvis en el DNA de les cèl·lules afectades (factors carcinògens).
Tots aquets factors fan que els compostos cancerígens interaccionin més fàcilment amb les cèl·lules i puguin provocar canvis en el DNA.
TIPUS DE CARCINOMA BRONCOGÈNIC 2 CARCINOMA ESCAMOS EPIDERMMOIDE S’origina a partir de les cèl·lules epitelials dels bronquis. Per tant es situa al hil. Degut a la seva localització es fàcilment detectable.
CARCINOMA DE CÈL·LULES PETITES (MICROCITIC) No és el mes freqüent però es el més agressiu.
MANIFESTACIONS Hemoptisi: És la presencia de sang en l’esput. Segons on estigui localitzat el tumor hi haurà una obstrucció en una zona o en una altre. Les cèl·lules tumorals acaben sent capaces de general determinades hormones.
Ex: ADH( hormona antidiürètica) o ACTH (corticotropina).
Aquesta ACTH anirà a la glàndula adrenal la qual produeix corticoides.
PRONÒSTIC 3 4 5 ...