7. Mesures d'associació i d'impacte (2016)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Enfermería - 1º curso
Asignatura Epidemiologia
Año del apunte 2016
Páginas 4
Fecha de subida 02/04/2016
Descargas 8
Subido por

Vista previa del texto

UNITAT 7: MESURES D’ASSOCIACIÓ I D’IMPACTE 1.
MESURES EPIDEMIOLÒGIQUES    Mesures de freqüència o Prevalença o Incidència Mesures d’associació o RR o OR Mesures d’impacte o RA o RA% o RAP o RAP% 2. MESURES D’ASSOCIACIÓ I D’IMPACTE - El tabac està relacionat amb l’infart agut de miocardi? I el menjar ous? - L’edat està relacionada amb l’aparició de la diabetis, i el ser home o dona? - Per què uns pacients compleixen més amb els tractaments que d’altres? - Què fa que alguns pacients enllitats s’ulcerin? - Si aconseguim que la gent no fumi, modificarem la incidència del càncer de pulmó? - ...
2.1 Mesures d’associació Donen una estimació de l’associació entre una exposició i el risc de desenvolupar una malaltia.
 Tipus: o Risc relatiu (RR): Raó entre la incidència de malaltia en el grup d’exposats (le+) i la incidència de la malaltia en el grup de no exposats (le-).
- Informa sobre la magnitud de l’associació entre exposició i malaltia.
- Indica la quantitat de probabilitat més que tenen els exposats de desenvolupar la malaltia respecte els no exposats.
- No té dimensions.
- El rang de valors oscil·la entre 0 i l’infinit.
Interpretació: - RR = 1.
La taxa d’incidència en el grup d’exposats és igual a la taxa d’incidència del grup no exposats. No s’observa associació entre l’exposició i la malaltia.
- RR >1 Hi ha una associació positiva entre l’exposició i la malaltia. O bé, el risc de desenvolupar malaltia és més gran en els exposats. L’exposició es pot considerar un factor de risc.
- RR<1 Associació inversa entre l’exposició i la malaltia. O bé, hi ha un risc menor de desenvolupar malaltia en els exposats. L’exposició és un factor protector.
Estudis de cohorts: o - Cohort fixa, incidències acumulades: - Cohort dinàmica, densitats d’incidència: Odds ratio (OR) Raó de probabilitats complementàries. Quocient entre la probabilitat de que un esdeveniment succeeixi i la probabilitat de que no succeeixi.
- Raó entre l’odds de malaltia en el grup d’exposats i l’odds de la malaltia en el grup de no exposats.
- Estimació de la magnitud de l’associació entre exposició i malaltia.
- Estimació de la probabilitat més que tenen els exposats de desenvolupar la malaltia respecte als no exposats.
- No té dimensions.
- El rang de valors oscil·la entre 0 i l’infinit.
- Interpretació igual RR.
o Odds de malaltia en exposats: o Odds de malaltia en no exposats: OR com a estimació del RR:  Biaix en direcció oposada a la hipòtesi nul·la: tendeix a exagerar la magnitud de l’associació.
 Malalties de baixa incidència: biaix despreciable.
 Malalties d’alta incidència: biaix pot ser substancial.
2.2 Mesures d’impacte Donen una idea de la quantitat de malaltia que és deguda a l’exposició.
- Risc atribuïble o Excés de risc (RA).
- Risc atribuïble proporcional o Fracció etiològica (RA%).
- Risc atribuïble poblacional (RAP).
- Risc atribuïble poblacional percentual (RAP%).
o Risc atribuïble (RA): - El RA és una mesura de l’excés de risc de malaltia que tenen els exposats comparat amb els no exposats.
- Per tant, informa en escala absoluta, de quina quantitat és major la freqüència de malaltia en el grup d’exposats comparats amb els no exposats.
- És la diferència entre les taxes d’incidència en el grup d’exposats i en el grup de no exposats: - Representa la quantitat d’incidència en exposats que pot ser atribuïda al factor de risc.
- Indica el nombre de casos de malaltia entre els exposats que podrien ser eliminats si s’eliminés l’exposició.
Interpretació: - RA = 0 L’exposició no provoca més malaltia.
- RA >0 Representa l’excés de malaltia en el grup d’exposats.
Nombre de casos de malaltia entre els exposats que poden atribuir-se a l’exposició.
Nombre de casos de malaltia entre els exposats que s’eliminarien si no hi hagués exposició.
- RA <0 Representa l’excés de malaltia en el grup de no exposats.
Nombre de casos de malaltia entre els no exposats que poden atribuir-se a la no exposició.
Nombre de casos de malaltia entre els no exposats que s’eliminarien si hi hagués exposició.
o Proporció de risc atribuïble (RA%): És igual a la Fracció Etiològica (FE).
Proporció de malaltia entre els exposats que és atribuïble a l’exposició, o bé a la proporció de malaltia en eles exposats que es podria prevenir si s’eliminés el factor de risc.
o RA Poblacional i RAP percentual: - RAP: mesura la quantitat de risc que sofreix tota la població com a conseqüència de l’exposició.
- RAP%: proporció en què es reduiria la incidència de la malaltia a la població si s’eliminés totalment el factor de risc.
Indica la proporció en què es reduiria la incidència de la malaltia en la població general (exposats i ni exposats) si s’eliminés el factor de risc.
...