Seminario Editorial Ateneu (2012)

Ejercicio Español
Universidad Universidad Pompeu Fabra (UPF)
Grado Ciencias empresariales-Management - 2º curso
Asignatura comptabilitat de costos I
Año del apunte 2012
Páginas 2
Fecha de subida 21/11/2014
Descargas 13

Descripción

Caso resuelto de Editorial Ateneu

Vista previa del texto

Aryan Ayabi, Cristina Ballester, Alba López, Albert Soria, Rundi Ye Yap Xia. Seminari 201 Editorial L’Ateneu L‟empresa facilita la informació següent per tal que se‟n faci una anàlisi cost-volumbenefici: -El preu de venda del llibre és de 3.000 um per exemplar.
-El cost del prototip (del primer exemplar) és de 1.000.000 d‟um, i comprèn costos com ara la traducció, correcció d‟estil, fotocomposició, fotolit i disseny de coberta.
-Els costos fixos de producció depenen de la tirada de l‟edició i pugen 3.000.000 d‟um, per a 10.000 exemplars; 5.000.000 d‟um per a 20.000 exemplars, i 7.000.000 d‟um per a 30.000 exemplars.
-El cost de producció (paper) és de 1.000 um per llibre.
-El cost comercial i de logística és de 800 um per exemplar.
-Els drets d‟autor, dels quals se n‟ha pagat una bestreta de 2.000.000 d‟um, a compte de les vendes futures, són el 10% sobre les vendes, a preu de venda.
-L’obra tindrà una publicitat, en el moment del llançament, per valor de 5.000.000 d‟um.
Costos : Costos Proto&ps Producció Paper  (unitari) %pus 10.000 Fixe 1.000.000 semifixe 3.000.000       20.000 1.000.000 5.000.000       30.000 1.000.000 7.000.000       variable   1.000   1.000   1.000 Comercial  (  unitari) variable   800   800   800 Drets  d’autor  ( unitari) Publicitat Total  costos semifixe   300   300   300 fixe 5.000.000   5.000.000   5.000.000     9.000.000 2.100 11.000.000 2.100 13.000.000 2.100 Drets d’autor: 10 % sobre vendes à 3000 x 10% = 300 um/llibre.
Si venem tots els llibres será 300*60.000 = 18.000.000 u.m Bestreta = 2.000.000/ 300 = 6.666 ​PPunt  d’equilibri  =  Costos  3ixos/  marge  brut  unitari  (preu  venta-­‐cost  venta)  = unt  d’equilibri unitats  que  s’hauran  de  vendre  per  arribar  al  punt  d’equilibri.
• Punt d’equilibri per 10.000 unitats: PE=9.000.000/ (3.000-2.100) = 10.000 PE ( en u.m) = costos fixos/ (1- CV/vendes) ​ 11.392.405,06 u.m = • Punt d’equilibri per 20.000 unitats: PE= 11.000.000/ (3.000-2.100) = 12.222,222 PE ( en u.m) = costos fixos/ (1- CV/vendes) = 12.290.502,79 u.m • Punt d’equilibri per 30.000 unitats: PE= 13.000.000/ (3.000-2.100) = 14.444,444 PE ( en u.m) = costos fixos/ (1- CV/vendes) ​ = 13.978.494,62 u.m Producció: 10.000 20.000 30.000 Unitats venudes 10.000 12.222,2 14.444 Vendes (u.m) 30.000.000 (v*p.e) 36.666.666 (v*p.e) 43.333.332 (v*p.e) Vendes (u.m) 30.000.000 (v*p.e) 36.666.666 (v*p.e) 43.333.332 (v*p.e) Si venen tots els exemplars ( 10.000, 20.000 i 30.000) quin resultat obtindrà aquesta empresa? Benefici =(pv · q) – [ CF + ( Cv · q) ] = 3.000*60.000 – [21.000.000+( 2.100*60.000)]= 31.000.000 u.m.
Fem un cost fix de 21.000.000 per que només contem el cost de la publicitat i costos com ara la traducció, correcció d‟estil, fotocomposició, fotolit i disseny de coberta al principi.
Benefici= 10.000.000 à 25,55 u.m ---> 76.666.650 u.m.
...