Tema 7. Rodòfits (2014)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Biología Ambiental - 2º curso
Asignatura Botànica
Año del apunte 2014
Páginas 4
Fecha de subida 16/01/2016
Descargas 7
Subido por

Vista previa del texto

TEMA 7: RODÒFITS – Les algues vermelles Estructura cel·lular Cloroplasts estelats o rodoplasts: Els cloroplasts estelats dels rodòfits tenen forma estel·lar i els rodoplasts tenen forma discoïdal. Ambdós contenen tilacoides no apilats i més o menys dispersos sobre els quals s’hi troben els ficobilisomes.
Rodoplasts ‘Pit connections’ o sinapsis: És un tap amb un nucli de naturalesa proteica situat entre les dues cèl·lules del tal·lus i separat per dues membranes (OC: “outer cap” i IC: “inter cap”) dels citoplasmes adjacents. Es creu que la seva funció està relacionada amb la resistència mecànica de l’alga.
Botànica: Rodòfits 38 Mar Hurtado Pairés Reproducció i cicles Cicle trigenètic - tres generacions – diplohaploide - alternança de generacions heteromòrfica Els gametòfits (primera generació n) es diferencien en gametangis masculins (espermatangis) i gametangis femenins (carpogoni). En els espermatangis es desenvolupen els espermacis (sense flagels) i el carpogoni forma una expansió filiforme, la tricògena. Els gametangis masculins i femenins es troben a prop, fet que afavoreix que els espermacis sense flagels arribin a contactar amb la tricògena. Quan això succeeix, es produeix la fecundació per plasmogàmia (unió dels citoplasmes) i cariogàmia (unió dels nuclis). La fecundació i formació del zigot tenen lloc, per tant, el en interior del gametòfit femení. El zigot retingut comença a dividir-se dins el gametòfit i dona lloc al carposporòfit (segona generació 2n). El carposporòfit conté carposporangis que alliberen carpòspores (2n) a l’aigua que germinen i formen el tetrasporòfit (tercera generació 2n). El tetrasporòfit conté tetrasporangis que formen tetràspores per meiosi. Les tetràspores (n) donaran lloc de nou als gametòfits.
Rhodella Diversitat morfològica Unicel·lulars: 10μm. No són marins ni d’aigua dolça. Podem trobarlos a parets, llocs humits...
Botànica: Rodòfits 39 Mar Hurtado Pairés Filamentoses: Bangia: Sobretot marines, però també n’hi ha d’aigua dolça.
Indiquen llocs pol·lucionats.
Batrachospermum: Rodòfit d’aigua dolça que creix on els torrents s’embassen i deixen una vora estancada. Alga de color verd.
Filaments amb un eix central i ramificacions verticil·lades.
Pseudoparenquimàtiques: Laminars  Porphyra: Tal·lus laminar, format per un parell de capes de cèl·lules. Típicament atlàntiques, només trobem 2 o 3 petites espècies mediterrànies.
La fase tetrasporòfica forma filaments entortolligats.
Porphyra: Fase tetrasporòfica filamentosa  Risoella verruculosa Originalment color vermellós. Làmines amb la vora arrugada. Zona central formada per filaments i zona externa (còrtex), més densa. Les berrugues que es veuen són cistocarps que contenen carposporòfits.
En eix central multiaxial Nemalion Eix central multiaxial i ramificacions laterals.
El gametòfit femení conté grumolls a l’interior, els carposporòfits.
Botànica: Rodòfits 40 Mar Hurtado Pairés Fortament calcificat Corallina: Ramificació pinada Jania: Ramificació dicotòmica Mesophyllum Usos Porphyra sp. Nori Chondrus cripsus Carraguenina E-407: gelificant Gelidium Agar E-406: Gelificant, espessant.
Chondrus cripsus Gelidium Resum i detalls més importants per recordar Els Rodòfits (algues vermelles) són, probablement, el grup més antic d’algues eucariotes.
Tenen cloroplasts discoïdals o estelats, amb tilacoides no apilats i coberts de ficobilisomes.
Entre les cèl·lules del tal·lus s’observen unes estructures anomenades pit connections o sinapsis.
Els cicles dels Rodòfits són molt diversos i complexes i en molts casos mal coneguts. Triem com a model general un cicle trigenètic, amb tres generacions, gametòfit (n), carposporòfit (2n), epífit sobre el gametòfit, i tetrasporòfit (2n). Gametòfit(s) i tetrasporòfit poden ser iguals o diferents en morfologia (alt. generacions iso o heteromòrfica, respectivament).
El/s gametòfit/s contenen els gametangis (espermatangis i carpogonis) que formen els gàmetes (espermacis, ovocèl·lules). La fecundació és mitjançant una espermatització (=tricogàmia). El carposporòfit conté carposporangis que generen carpòspores. El tetrasporòfit conté tetrasporangis que generen tetràspores.
Veiem exemples de formes unicel·lulars, filamentoses i pseudoparenquimàtiques.
Els usos dels rodòfits es centren en el consum directe ("nori") i en les aplicacions industrials de l’agar i la carraguenina.
...