Mòdul I. Lliçó 7: Embriologia de l'aparell faringi, de la cara, de la boca, de la faringe, del nas, etc. Defectes c.f. (2017)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Logopedia - 2º curso
Asignatura Canvis Biològics durant el Cicle Vital: Implicacions per a la Logopèdia
Profesor J.N.
Año del apunte 2017
Páginas 15
Fecha de subida 29/10/2017
Descargas 0
Subido por

Vista previa del texto

Canvis biològics durant el cicle vital. Implicacions per a la Logopèdia.
Cristina Font Haro 7. Aparell faringi (branquial).
Embriologia de la faringe, de la cara, de la boca, del nas, del paladar i de la llengua.
Defectes congènits físics.
Embriologia de la faringe. Defectes congènits fisics.
Bases del desenvolupament craniofacial La formació de les estructures craniofacials són el resultat de les interaccions entre...
• • • • Ectoderma somàtic cefàlic Neuroectoderma encefàlic Mesènquima cefàlic Endoderma faringi Advertiment: en estadis primerencs el coll no està clarament delimtat, per la qual cosa en aquest tema s’inclouen algunes estructures que finalment seran cervicals (Nucli mesodèrmic de l’arc faringi) Canvis biològics durant el cicle vital. Implicacions per a la Logopèdia.
Cristina Font Haro Aparell faringi (branquial) 1. Fenedures, bosses i membranes faríngies: Desenvolupament i derivats Membrana faríngia capa superficial ecto, capa profunda endo, i mesoderma al centre. Molt poc meso q va creixent aleshores les seves cobertures se separen molt i llavors membrana transitòria. *la membrana del timpà esta formada com una derivacio de la primera membrana faringia.
Canvis biològics durant el cicle vital. Implicacions per a la Logopèdia.
Cristina Font Haro 2. Fenedures, bosses i membranes faríngies: Defectes congènits físics FÍSTULA: comunicació anòmala entre dues cavitats. Ex: forat intern a la faringe i forat mes extern a la pell. Degut a trencament de la membrana. Queda una comunicacio entre linterior faringi i lexterior d la pell SINUS: sinus extern forat a la pell/sinus extern forat cap a la faringe.
Fístules faríngies externes i fístules faríngies internes.-->sinus transformats per quists 3. Arcs faringis: Desenvolupament Hi ha sis parells d’arcs faringis (AFs).
Cadascú es forma per la proliferació del seu nucli mesodèrmic (mesenquemàtic). Aquest nucli està cobert externament per ectoderma somàtic i internament per endoderma.
Cada Afs està temporalment separat dels altres veïns per una fenedura i una bossa faríngia, per la qual cosa mostren un caràcter segmentari.
Els Afs 1, 2, 3, 4 i 6 generen derivats al seu nucli mesodèrmic, aans de perdre el seu caràcter egmentari. Per això les estructures anatòmiques que en deriven, estan ordenades craniocaudalment.
NO hi ha derivats dels 5ens Afs.
Canvis biològics durant el cicle vital. Implicacions per a la Logopèdia.
Cristina Font Haro 4. Arcs faringis: Derivats esquelètics Ossificació indirectaindirecta pq el cartíl·lag abans era mesènquima i si es transformés de mesenquima en os es directa.
Canvis biològics durant el cicle vital. Implicacions per a la Logopèdia.
Cristina Font Haro La major part de la mandíbul·la es forma per induccio sobre el mesenquima adjacent + involució del cartílag (el cartilag fa qe la mesenquima es trasformi en os i despres desapareix) Canvis biològics durant el cicle vital. Implicacions per a la Logopèdia.
5. Arcs faringis: Derivats esquelètics / Innervació 6. Arcs faringis: Derivats musculars Cristina Font Haro Canvis biològics durant el cicle vital. Implicacions per a la Logopèdia.
Cristina Font Haro 7. Arcs faringis: Derivats vasculars Derivats vasculars: Són artèries derivades dels Arcs aòrtics Embriologia de la cara, del paladar, de la boca, de la cavitat nasal, i de la llengua.
Defectes congènits fisics.
Desenvolupament facial 1. Prominència frontonasal: Desenvolupament i derivats 1. La prominència frontonasal (PFN): • • • • Correspon a la part més rostrat de la cara primitiva Cobreix inicialment al prosencèfal (línia de punts) S’omple progressivament d’ectomesènquima (provenen de la CN) Les cèl·lules de l’ectomesènquima que formaran la zona distal del musell, són diana dels senyals de la zona ectodèrmica facial (ZEF).
Canvis biològics durant el cicle vital. Implicacions per a la Logopèdia.
Cristina Font Haro 2. Prominència frontonasal: Processos nasals 2.1 Formació del placode olfactori o nasal (PO) en l’ectoderma.
El PO és l’engruiximent ectodèrmic localitzat a la superfície ventrolateral del cap de l’embrió i que constitueix la primera indicació (primerdi) de l’òrgan olfactori.
2.2 Proliferació del mesènquima al voltant del placode PO, que provoca...
1. Protrussions mesenquimàtiques (cobertes d’ectoderma), que formen els processos nasals medial (PNM) i lateral (PNL).
2. Una part central, que queda enfonsada: és la fosseta olfactòria (FO) Canvis biològics durant el cicle vital. Implicacions per a la Logopèdia.
Cristina Font Haro 3.3 Els processos nasals s’apropen entre sí, desplaçant-se vers la línia mitjana de la cara.
D’aquesta manera els PNMs contacten i es fusionen. A més proliferen, en sentit descendent, per sota de la piràmide nasal, i formen el segment intermaxil·lar.
3. Prominència forntonasal: Derivats de la part nasal 4. Prominència frontonasal: Defectes congènits físics Canvis biològics durant el cicle vital. Implicacions per a la Logopèdia.
1. 1rs arcs faringis: Desenvolupament 2. 1rs arcs faringis: Derivats al massís craniofacial 3. 1rs arcs faringis: defectes congènits físics Cristina Font Haro Canvis biològics durant el cicle vital. Implicacions per a la Logopèdia.
Desenvolupament del paladar 1. Primordis palatins (Prs) 2. Fenòmens de la palatogènesi i defectes congènits físics associats Creixement dels processos palatins Ascens dels processos palatins laterals (crestes palatines) (s’explica després) Contacte del periderma dels processos [1] Apoptosi + retracció del periderma [2] Contacte i fusió de l’epiteli [3] Transformació epiteliomesenquimàtica + Apoptosi epitelial [4-5] Fusió mesenquimàtica entre primordis (TFG-β3) [4-5] Diferenciació estructural (es perllonga fins el període fetal – setmana 13) [5] Merging en el vel del paladar [6] Cristina Font Haro Canvis biològics durant el cicle vital. Implicacions per a la Logopèdia.
3. Origen de les parts del paladar 4. Incorporació al paladar dur del septe nasal (posterior) Cristina Font Haro Seccions frontals per per la boca.
Canvis biològics durant el cicle vital.
Implicacions a la Logopèdia.
Cristina Font Haro La imatge inferior correspon a un embrió més jove que la inferior. CP, cresta palatina 5. Ascens de les crestes palatines • Hipòtesis de mecanismes: - Proliferació tissular local a les crestes palatines (CPs) - Rotació axial de les CPs - Remodelació = transferència tissular a les CPs des de territoris veïns.
En embrions humans – cada mecanisme pot jugar un paper segons la zona de les CPs i l’estadi de desenvolupament.
• Factors intrínsecs: - Matriu extracel·lular de les CPs: l’increment de l’àcid hialurònic (hidrofílic) Ingurgitació per aigua retingudatendència de les CPs a elevar-se.
• Factors extrínsecs - Llengua: * Passiu: al crèixer la mandíbula la llenua adopta posicions més inferiors i deixa de ser una barrera entre dos Prs. Palatins laterals perquè s’elevin i es fusionin entre si.
* Actiu: els moviments linguals (propis o secundaris a l’abertura-tancament de la boca) ajuden a elevar els Prs. Palatins laterals.
* Quan aquest procés falla ot produir-se una fenedura (fissura) palatina.
(Analitzeu la patogènia de la Seqüència de Pierre Robin) 6. Defectes congènits per manca de fusió dels primordis palatins: Fissures (Fenedures) [F] palatines 1 de cada 2500 nadons CAUSES a) Síndromes cromosòmics b) Fàrmacs anticonvulsionants c) Mutacions de MSX-1 d) Seqüència de Pierre Robin Canvis biològics durant el cicle vital. Implicacions per a la Logopèdia.
Desenvolupament de la llengua 1. Orígens de la llengua La llengua deriva de: a) b) c) d) L’ectoderma de l’estomodeu, De l’endoderme orofaringi (intestí anterior) Del mesoderma faringi o branquial (Arcs faringis 1, 3 i 4) Dels somites occipitals 2. Defectes congènits físics de la llengua Cristina Font Haro Canvis biològics durant el cicle vital. Implicacions per a la Logopèdia.
Cristina Font Haro ...