Tema 11 (2014)

Apunte Español
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Bioquímica - 2º curso
Asignatura Fisiologia Vegetal
Año del apunte 2014
Páginas 2
Fecha de subida 14/10/2014
Descargas 40
Subido por

Vista previa del texto

Judith González Gallego Fisiologia vegetal T11 LA RESPIRACIÓ VEGETAL LA RESPIRACIÓ VEGETAL Hem de tenir en compte que el mitocondri de la cèl·lula vegetal és diferent a l’animal. Les crestes a la vegetal són més irregulars i té com a característica que el procés de beta oxidació que en animals es produeix principalment en mitocondris, en plantes es produeix sobretot en glioxisomes.
Observem que es mostra l’activitat de la mitocòndria i com s’alimenta, fonamentalment, dels productes de la fotosíntesi. Les grasses es poden convertir finalment en glúcids i seguir la via per la glucòlisi. El glioxisoma és on es produeix la beta oxidació dels àcids grassos en les cèl·lules vegetals.
Una altra funció dels mitocondris és la de síntesi d’aminoàcids (procés de transaminació). Com vam veure a la fotorespiració, l’únic que semblava interessant era la formació d’amoni dins el mitocondri. Per tant, el mitocondri vegetal té un paper fonamental en el metabolisme del nitrogen a les plantes, per tant serveix per molt més que produir el cicle de Krebs i obtenir ATP.
EL MITOCONDRI VEGETAL La característica més especifica de la mitocòndria vegetal és la presencia d’una estructura afegida a la cadena de transport electrònic dels animals que està format per 4 complexes i una ATPasa per produir ATP.
La cresta interna de la membrana de les mitocòndries vegetals és diferent perquè afegeixen dos complexes específics dintre del sistema de transmissió electrònica, concretament dins del sistema conegut com oxidasa alternativa. Això permet a la ubiquinona per transportar els electrons d’un complexa a un altre, en aquest cas la oxidasa alternativa pot capturar l’electró i fa que l’oxigen es converteixi en aigua, per tant és un sistema de reducció.
En els complexes I i II que són les deshidrogenases NADH interna i externa fa que el sistema mitocondrial pugui utilitzar el poder reductor del NADH tant a nivell intern (matriu) com a fora. Per tant, l’aportació d’electrons de la ubiquinona es veu reforçada per aquest sistema de NADH deshidrogenasa situada a la membrana. Aquest tipus de transport electrònic a la mitocòndria és especial dels vegetals que a nivell biotecnològic es molt important. Hem de tenir present que en animals, l’àcid cianhídric para el transport electrònic i per tant mata. En vegetals no ja que té la sortida de la oxidasa alternativa que pot produir aquesta reducció utilitzant el poder reductor i per tant alimentar la síntesi d’ATP 1 Judith González Gallego Fisiologia vegetal T11 Així doncs, és un sistema específic, alternatiu i diferent que té altres funcions dins la planta i que estan relacionades amb especies reactives d'oxigen (senyals d’alteracions de les condicions externes de la planta). Per tant les utilitats son:  Via alternativa a la animal i així tenir més possibilitats.
 Participació amb espècies reactives d’oxigen (radicals lliures). Aquestes solen ser indicadors de què quelcom no està bé en les condicions ambientals de la cèl·lula vegetal.
En conclusió, la mitocòndria vegetal serveix per més coses que la animal. Cal tenir en compte que, el DNA de la mitocòndria vegetal és més gran que el del plastoma. Com vam veure, hi ha una comunicació entre el nucli de la cèl·lula vegetal i el mitocondri, a part de formar ATP està involucrat en el metabolisme del nitrogen i per tant té un paper més enllà que la pura producció d'energia.
Observem cloroplast, citosol i amiloplast en quant a síntesi de glúcids. També veiem la respiració.
2 ...