Models i condicionants (2016)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Enfermería - 2º curso
Asignatura Salut Pública
Año del apunte 2016
Páginas 3
Fecha de subida 09/04/2016
Descargas 12
Subido por

Vista previa del texto

Sociologia de la salutEs la ciència que estudia, descriu i analitza els processos de la vida en societat. La seva principal preocupació son els essers humans i les seves relacions socials, les societats humanes… Antropologia de la salut Es centra en les percepcions, concepcions i practiques d ela població, relacionades amb la salut i la malaltia senyalant que aquests son construccions socials. Es un estudi qualitatiu.
El model d’infermeria planteja una ciència humanista en la que la persona no pot ser separada de la seva cultura, valors i creences. Les infermeres han de ser conseqüents amb els valors culturals de l’individu.
Sistema sanitari Son un conjunt d’elements i recursos que una comunitat destina per preservar i millorar la salut individual i col·lectiva.
L’objectiu del sistema sanitari es donar resposta a les necessitats de la població en matèria de salut.
Models sanitaris Els models sanitaris son un conjunt de criteris ideològics i polítics que determinen i decideixen l’oferta de serveis a la població per poder satisfer les necessitats de la salut.
Els diferents models sanitaris son:    Model Lliberal Model de Seguretat Social Model del Servei Nacional de Salut Model lliberal Es basa en la llei de la oferta i la demanda:      No intervenció de l’estat Finançament: privat. Pagament directe o per pòlisses.
Cobertura: Parcial, condicionada per factors econòmics I geogràfics Atenció: reparadora, individual Proveïdor de serveis: asseguradores privades i usuaris.
Aquest es el prototip del sistema sanitari d’estats units. Hi ha una necessitat de l’existència, de manera paral·lela, d’algun sistema que cobreixi l’atenció de la població desfavorida social o econòmicament. A USA hi han dos sistemes:   Medicare Protecció dels ancians Medicaid Protecció a persones sense recursos Model de seguretat social Son un conjunt de mesures instrumentades per l’estat, de caràcter obligatori per cobrir riscos sanitaris:  Finançat: cotitzacions empreses i treballadors    Cobertura: treballadors i beneficiaris. Cost de malalties, accidents, accidents laborals, invalidesa… Atenció individual Proveïdor de serveis: L’estat Model del sistema nacional de salut Es basa en el reconeixement de la salut com dret de tots els ciutadans:    Cobertura universal, accessible, integral. Participació de la comunitat.
Atenció reparadora, preventiva i de promoció de la salut. Individual i col·lectiva Proveïdor de serveis: estat i privat Característiques del sistema nacional de salut        Finançat pels impostos generals Cobertura universal Compra i provisió de serveis Gratuïtat Descentralització Importància de la promoció de la salut i prevenció de la malaltia Descentralització Condicionants socials Organismes dependents de l’ONU     OIT Organització internacional del treball FAO Organització per l’alimentació i l’agricultura UNESCO Organització per l’educació, ciència i cultura.
OMS Organització mundial de la salut.
OMS Les principals activitats de l’OMS son:     Control de malalties endèmiques i epidèmiques Unificació de criteris epidemiològics i de tècniques diagnostiques Potenciació d’estudis sobre alimentació/nutrició en zones desfavorides Coneixements condicions de vivenda, treball, oci, etc… Classificació de les ONG en funció de la seva vinculació:    Confessionals: grups de religiosos o de cristians laics.
Laiques: professionals de diferents disciplines motivats involuntàries.
Polítiques: vinculades a alguns partits polítics, sindicats u altres grups socials.
Determinants de la salut Determinants de la salut Poden ser:     Contaminacio del medi ambient; biologics, fisics, quimics… Sistema d’assistencia sanitaria; qualitat, gratuitat, accessibilitat… Conductes insanes: drogodependencia, sedentarisme, conductes sexuals de risc, conduccions de vehicles temeraria… Biologia humana.
Tambe poden participar els factors socials, tenen molta importancia i relacio en la salut.
Els principals factors que determinen la salut en un colectiu son la igualtat, l’equitat, controls en el medi ambients, campanyes de vacunació, cribatges… Prevencio de la salut Prevencio Es qualsevol mesura que permeti reduir la probabilitat d’aparicio d’una malaltia o que permeti reduir o alentir la seva progressio.
   Prevencio primaria Actua en el periode pre patogenics, abans de que es produeixi la interaccio entre els agents o factors de risc i l’hoste. Per tant, reuid la probabilitat de que aparegui la malaltia. (casos nous). Les principals accions son la prevencio de la malaltia, i la educacio per a la salut.
Prevencio secundaria Objectiu es interrupcio o allentiment del progres de la malaltia. Es pot utilitzar els cribatges i diagnostic i tractament precoz.
Prevencio terciaria Enlentir el curs de la malaltia i atenuar els seus efectes. Les accions serien educacio terapeutica, cribratge de complicacions, rehabilitació reinserció.
...