2- BLOC 5: Patrimoni arqueològic [RESUM] (2016)

Resumen Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Historia - 1º curso
Asignatura Arqueologia
Año del apunte 2016
Páginas 2
Fecha de subida 04/09/2017
Descargas 1
Subido por

Descripción

Amb Andreas només vam fer això del Bloc 5.

Vista previa del texto

BLOC TEMÀTIC 5: PATRIMONI ARQUEOLÒGIC 1) MARC LEGAL 1.1 Legislació.
-Anys 50-70: preocupació a nivell internacional per la conservació i recuperació del patrimoni. Convenció a París l’any 1972 -Anys 80: S’assumeixen les competències traspassades per l’Estat i s’estableixen els eixos d’actuació de patrimoni cultural.
-Anys 90: Consolidació i desenvolupament dels equipaments i les infraestructures -Anys 200-2015: adequació a les noves necessitats i reptes en l’àmbit del patrimoni cultural, sobretot en projectes digitals.
Es regulen:  Els tipus d’intervencions arqueològiques  El procediment d’autorització  Les obligacions dels promotors de la construcció i els directors d’excavació  Els tractaments de les restes i el seu dipòsit final PLA INTEGRAL PER A L’ARQUEOLOGIA A CATALUNYA(PIACAT)- 2009 Procés obert, d’anàlisi i reflexió per estudiar de manera objectiva la complexa realitat actual de l’arqueologia catalana. Es defineixen les babes de l’arqueologia en els propers anys amb l’objectiu de millorar el model de gestió.
Actuacions: - Reestructuració del departament de cultura - Creació de l’agència catalana del patrimoni cultural - Establiment d’un nou protocol per recollir dades i noves modalitats de documentació.
1.2 Definicions L’article Número 1 de la UNESCO, diu: Es considera patrimoni cultural - Els monuments: obres arquitectòniques, elements o estructures, inscripcions, cavernes...
Els conjunts: grups de construccions Els llocs: obres de l’home L’article Número 7 de: Béns culturals d’interès nacional(BCIN), diu: 1. Els béns més importants del patrimoni cultural català han de ser declarats d’interès nacional.
2. Els béns immobles es classifiquen en:  Monument històric: construcció o altra obra material creada per l’ésser humà que configura una unitat singular  Conjunt històric: agrupament de béns immobles que constitueixen una unitat coherent i delimitable amb entitat pròpia  Jardí històric: espai delimitat que és fruit de l’ordenació per l’home d’elements naturals  Lloc històric: paratge natural ones produeix un agrupament de béns immobles que fan una unitat coherent a la qual es vinculen records del passat o que contenen obres de l’home amb valors històrics o tècnics.
 Zona d’interès etnològic: conjunt de vestigis que contenen en ell elements constitutius del patrimoni etnològic de Catalunya  Zona arqueològica: lloc on hi ha restes de la intervenció humana, tant en la superfície com en el subsòl, que es pot estudiar aplicant la metodologia arqueològica.
 Zona paleontològica: lloc on hi ha vestigis fossilitzats que constitueixen una unitat coherent i amb entitat pròpia.
3. Els béns mobles poden ser declarats d’interès nacional singularment o com a col·lecció.
...