Seminari 5. COMPARACIÓ DEL MERCAT LABORAL ESPANYOL I ALEMANY (2014)

Ejercicio Catalán
Universidad Universidad Pompeu Fabra (UPF)
Grado Criminología y Políticas Públicas de Prevención - 1º curso
Asignatura introduccio a la microeconomia
Profesor R.G.
Año del apunte 2014
Páginas 2
Fecha de subida 31/03/2015
Descargas 2
Subido por

Vista previa del texto

Salari mínim Espanya: El salari mínim Interprofessional al 2014 és de 645,30€/mes.
Alemanya: No hi ha salari mínim interprofessional, encara que els sous són força elevats, d'uns 30.000 euros per a un acabat de llicenciar i de fins a 15 euros l'hora en les ocupacions no qualificats.
Vacances Espanya : Les vacances mínimes són de 30 dies laborables a l’any.
Alemanya: Les vacances mínimes són de 24 dies laborables a l'any, però és comú que hi hagi més descans segons l'empresa. Joves o discapacitats solen tenir més dies lliures.
Ús dels ERos Espanya: En l’àmbit espanyol l'ERO, és un procediment contemplat en l'actual legislació espanyola mitjançant el qual una empresa en una mala situació econòmica, busca obtenir autorització per suspendre o acomiadar treballadors. Té com a finalitat obtenir de l'autoritat laboral competent un permís per suspendre o extingir les relacions laborals en un marc en el qual es garanteixen certs drets dels treballadors.
Alemanya: Els EROs que hi ha hagut a Alemanya són temporals o de reducció de jornada i no d'extinció del lloc de treball. És a dir, les empreses alemanyes poden reduir la jornada dels treballadors amb molta flexibilitat per adequar-la a la demanda productiva, i aquests treballadors veuen compensada la seva reducció de salari amb un subsidi públic. També poden suspendre a treballadors d'ocupació durant una temporada i els treballadors rebran un subsidi d'atur de l'Estat. Si això últim passa, els treballadors han de realitzar cursos de reciclatge, per adaptar la seva capacitat productiva a les necessitats del moment.
El model alemany és precisament aquest, donar flexibilitat a les empreses per adequar els seus costos a la demanda del moment i evitar destruccions massives d'ocupació en períodes de crisi Jornada laboral Espanya: La durada màxima de la jornada de treball és de 40 hores setmanals de treball. El nombre d'hores ordinàries de treball efectiu no podrà ser superior a 9/dia, llevat que per conveni col·lectiu o acord entre l'empresa i els representants dels treballadors, s'estableixi una altra distribució del temps de treball diari, respectant en tot cas el descans entre jornades.
Entre el final d'una jornada i el començament de la següent han de passar, com a mínim, 12 hores. Els treballadors tindran dret a un descans mínim setmanal , acumulable per períodes de fins a catorze dies, de dia i mig ininterromput.
Alemanya: La jornada laboral és d'entre 38 i 40 hores a la setmana, amb jornades diàries no superiors a les vuit hores i amb descans obligatori d'11 hores després d'un dia complet i treball. És obligatori lliurar un dia a la setmana, encara que el normal és treballar de dilluns a divendres. Hi ha molta flexibilitat horària.
Període de proves: Espanya : 1 any, en el cas del contracte indefinit bonificat per a pimes menors de 50 treballadors que contractin a un menor de 30 anys. En la resta de contractes, el màxim és de sis mesos.
Alemanya: el màxim són 6 mesos.
Duració de contractes temporals Espanya : de 24 mesos.
Alemanya: de 24 a 48 mesos.
Hi ha indemnització per acomiadament? Espanya : Sí, hi ha indemnització, tant en acomiadaments procedents com a improcedents. No hi ha indemnització en acomiadaments disciplinaris.
Alemanya: Solament si s'ha treballat sis mesos sense interrupció. En acomiadament disciplinaris, no hi ha indemnització.
Requisits per la indemnització: Espanya : No hi ha temps mínim treballat per cobrar-la Alemanya: S’ha d’haver treballat 6 mesos sense interrupció Quants contractes temporals es poden encadenar? Espanya : No hi ha límit en el nombre de contractes, sinó en la seva durada: 2 anys com a màxim.
Alemanya: 4 contractes, fins a una durada màxima de 24 mesos. Per a les empreses de nova creació, fins a 48 mesos. Si hi ha una raó objectiva, es pot renovar sense limitació.
Tipus de contracte Espanya : Existeixen desenes de models de contractes de treball: indefinits, temporals, administratius i per a determinats grups socials. Els més usuals: contracte per obra i serveis, i el contracte de treball indefinit.
Alemanya: Amb la nova llei hi haurà un contracte de temps indefinit en suport als emprenedors, pel qual si l'empresari contracta com a primer empleat a un menor de 30 anys tindrà una deducció fiscal de 3.000 euros. A més, si l'empleat estava en atur, podrà compatibilitzar durant un any el 25% del seu subsidi de desocupació. L'empresa també podrà deduir-se el 50% de la quantitat que li restava per percebre de subsidi de desocupació al treballador durant un any.
Existeixen contractes d'inserció juvenil? Espanya :Sí, Contracte de formació i aprenentatge: en principi per a joves d'entre 16 i 30 anys.
El temps de treball efectiu no podrà superar el primer any el 75% de la jornada màxima prevista en conveni, compatible amb la formació en el temps restant. El segon i tercer, el treball efectiu no podrà superar el 85% de la jornada laboral. El salari es redueix en la mateixa proporció. però mai serà inferior al Salari Mínim Interprofessional. Durada, fins a tres anys, (mínim 1).
Alemanya: Per a titulats universitaris fins a cinc anys després d'acabar aquests estudis. El sou pot ser el 60% del normal per a aquest lloc el primer any i no menys del 75% el segon. Durada: fins a dos any.
Es perllonguen els convenis col·lectius? Espanya : La renovació automàtica dels convenis col·lectius es limita a 2 anys, encara que ja abans, entre els 8 i els 14 mesos en funció dels casos, estarà en mans d'un àrbitre.
Alemanya: El conveni es prorroga fins que hi hagi acord i es firmi un de nou.
...