Treball d'una empresa (2014)

Trabajo Catalán
Universidad Universidad Rovira y Virgili (URV)
Grado Administración y Dirección de Empresas - 1º curso
Asignatura Organització d'empreses
Año del apunte 2014
Páginas 23
Fecha de subida 27/10/2014
Descargas 6
Subido por

Vista previa del texto

MAS VICENÇ Presentació  Consta de 28 hectàrees vinya Producció i 5 hectàrees olivera (arbequina)  Socis: família Ferré, titulars d’una explotació agrària amb finques a Cabra del Camp i termes veïns.
 El conreu principal d’aquesta explotació agrària és la vinya.
 L’activitat del celler Mas Vicenç es va iniciar l’any 2005 DADES GENERALS DE L’EMPRESA 43.811 Cabra del Camp (Alt Camp) NIF: G-43.796.580 Representant: Vicenç Ferré Morató ESTABLIMENT INDUSTRIAL • Mas Vicenç, s/n (Polígon 6) • Parcel·la núm.194, superfície de 1,8833 h., integrada dins la finca de Mas Vicenç formada entre d’altres per les parcel·les del mateix polígon 6, núm.
136, 137, 138 i 194 amb una superfície global de 5,8538 h.
Entrevista                         Com va començar el projecte de Mas Vicenç? L’any 2004 comença el projecte per una tradició familiar.
Sabem que el mercat és ferotge per la qual cosa, per diferenciar-nos busquem que els vins siguin moderns i actuals.
Quina classe d’emprenedor és? Sóc un jove emprenedor actiu amb ganes d’enfrontar, millorar i treballar dia rere dia.
Cada nit marxo amb un nou projecte al cap.
Com analitzaria la seva tasca? Comencem amb un celler familiar i poc a poc anem buscant projectes de mercat u l’empresa va creixent.
Una gran ajuda ha estat l’ enoturisme.
Idea o equip de treball? És tant important la idea com l’equip que hem acabat formant.
Quina va ser la seva motivació? Sempre he treballat en el món dels vins però em vaig enganxar quan vaig començar a estudiar, que em va fer adquirir la motivació.
Qui et va assessorar o com et vas assessorar? Vam tenir un assessorament propi per la meva experiència en diferents bodegues i cellers.
Amb aquest cúmul d’idees vam crear la nostra idea pròpia.
Quines van ser les seves fonts de finançament? El finançament va ser per fons propi i una subvenció per fer inversions a petita escala.
Com enfoca el seu futur del celler Mas Vicenç? Volem seguir com una empresa familiar, d’estructura petita, que sigui visitable i d’ambient rural.
M’agradaria que anéssim innovant en diferents tipus de productes.
Tenen pensat invertir en noves tecnologies? En la part de la comptabilitat i del despatx si. En canvi, al celler no hi podem aplicar grans tecnologies perquè perdríem l’ autenticitat i la personalitat enfront del nostre producte.
Els seus productes CARACTERÍSTIQUES DEL TERRENY  Serralada Miramar de Montmell i la Serralada de VARIETAT VINYA TIPUS DE TERRA CALCARI MOSCATELL FRANC-ARENÓS SYRAH BIODIVERSITAT MACABEU ARGILÓS PISSARRÓS -Forts vents -Humitats reduïdes -Terra pobre - RENDIMENT +QUALITAT CHARDONNAY ULL DE LLEBRE CABERNET Constitució (S.C.P.) 2 o + persones  Responsabilitat  Socis responen il·limitada i solidària danys i perjudicis a l’empresa  Classificació  Objecte  Aportació:  Soci coses determinades, el seu ús una empresa concreta o l’exercir una professió o un art capitalista  Formalització:    Document privat No té personalitat jurídica Disposicions relatives a comunitat de béns  Pactes secrets entre socis  Modificacions en societat AVANTATGES -Els tràmits de formalització són més senzills que a d'altres formes jurídiques.
-No precisa de gran inversió, només necessita el mínim d'inversió inicial.
tots els socis INCONVENIENTS -Responsabilitat dels socis és il·limitada.
-La manca de personalitat jurídica de la societat és pot ser un risc.
DADES GENERALS DELS EMPRESARIS NOM Vicenç Ferré Morató DNI 47763609-S DATA DE 16/11/83 NAIXEMENT DIRECCIÓ C/Mas Vicenç s/n POBLACIÓ Cabra del Camp (43811) PROVÍNCIA Tarragona TELÈFON 977630024 / 699607865 SITUACIÓ Actiu SOCI treballador ESTUDIS 22,5% EXPERIÈNCI A EMPRESARI AL Tècnic superior en Indústries Alimentàries, especialitat Viticultura Enalogia -Tardieu-Laurent (Ajudant enalogia) 2003/2004 -Bodegas Mas Alta (Enòleg i gerent) 2004/2009 NOM Francesc Ferré Ferré DNI 39644012-Q DATA DE NAIXEMENT 20/07/1955 DIRECCIÓ c/Mas Vicenç s/n POBLACIÓ Cabra del Camp (43811) PROVÍNCIA Tarragona TELÈFON 607576217 SITUACIÓ Actiu SOCI treballador 32,5% ESTUDIS EXPERIÈNCIA EMPRESARIAL Agrícola Mas Vicenç NOM Maria Morató Ferré DNI 77781657-G DATA DE NAIXEMEN T 26/05/58 DIRECCIÓ POBLACIÓ NOM Xavier Ferré Morató DNI 47763610-Q DATA DE NAIXEMENT 18/11/89 DIRECCIÓ c/Mas Vicenç s/n c/Mas Vicenç s/n POBLACIÓ Cabra del Camp (43811) Cabra del Camp (43811) PROVÍNCIA Tarragona TELÈFON 627570075 SITUACIÓ Actiu SOCI treballador 22,5% ESTUDIS -Grau en Administració i Direcció d’empreses (ADE) -International Business (Liverpool) -Sumiller -Advanced Level (anglès) PROVÍNCI A TELÈFON Tarragona SITUACIÓ Actiu SOCI treballador ESTUDIS 22,5% EXPERIÈNC IA EMPRESARI AL -Ajuntament de Cabra del Camp -Secció de crèdit -Cooperativa Cabra (Administrativa i Gerent) 977630024 / 617374089 Batxillerat EXPERIÈNCIA EMPRESARIAL Classificació de l’activitat segons CCAE  Segons la Classificació d’activitats industrials agroalimentàries, (adaptada a partir del CCAE), elaborada pel Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat de Catalunya, les activitats previstes són: CCAE Descripció 11.022.02 Elaboració de vi amb DOP/IGP 11.022.06 Criança de vins 46.340.04 Envasament i/o embotellament de vi amb DOP/IGP Procés productiu Matèries primeres Preferentment procedents de les finques en propietat vi negre Producció anual 560 hl procés de criança 55.000 ampolles Cultiu respectiu: producte ecològic 80% + producte síntesi 20% Anàlisi DAFO Debilitats: -Empresa familiar - Demanda = gran inversió i canvi en l’estructura del celler i canvi estratègies d’emmagatzematge del vi.
-Nova en el sector -Finançament reduït Amenaces: -Forta competència -Inclemències del temps -Afectació de plagues -Crisi econòmica Fortaleses: -Proximitat i personalització de cara al client -Explotació de turisme rural Oportunitats: -Crear noves patents al territori nacional -Ampliació de negoci i mercat Anàlisi PORTER 1r. Grau de rivalitat entre els competidors existents Mercat de competència imperfecte (monopolista). Per tant:    majors esforços per mantenir la posició al mercat i per aconseguir-ho( batalles publicitàries, baixar preus, realitzar nous productes, millorar el servei als clients, etc) Els competidors són Adernats Nulles, Vins Padró, Ipsis, Cos Montblanc i Josep Foraster.
2n. L’amenaça d’entrada de nous competidors.
Barreres d’entrada al mercat no són massa fortes.
Productes molt semblants diferenciació de productes(publicitat)  Les barreres d’entrada són:     Els avantatges de costos de les empreses instal·lades.
La diferenciació constant del producte.
Les economies d’escala.
 3r.L’amenaça d’aparició de productes substitutius.
  4t.El poder de negociació amb els clients.
      cava, les marques blanques o altres begudes alcohòliques.
Públic principal: adults ben posicionats i amb un grau mitjàalt de suport econòmic.
Productes diferenciats els clients observen característiques diferents entre un producte i un altre d’una empresa diferent fidelització 5è.El poder de negociació amb els proveïdors.
Els proveïdors de Mas Vicenç subministren a altres empreses per tant, Mas Vicenç no pot exigir cap tipus de facilitat en el tema dels preus o altres avantatges que no faci a cap altra empresa.
Sabem també que els productes subministrats no tenen substituts de la mateixa qualitat per tant no tenen opció a molt poder de negociació enfront aquests.
Una altra possibilitat és que Mas Vicenç creï els seus propis subministres per no dependre de ningú.
Anàlisi PEST   Factors Político-Legals Espanya sistema de partits políticament estable Govern de dretes (PP) Polítiques de govern en època de crisi: Reducció despesa pública  Mides de racionalització i estalvi  Suport a les Petites i Mitjanes empreses i als emprenedors com a motor per la recuperació econòmica   Llei 15/2002, de 27 de juny, d’ordenació vitivinícola i Llei 24/2003, de 10 de juliol, de la Vinya i el Vi Definicions de productes i practiques vitivinícoles  Denominació d’origen (Àmbit i disposicions especifiques, regim de protecció, titularitat, us i gestió, procediments...)  Sistema de protecció i qualitat  Regim sancionador  Consells reguladors  Institut català de la Vinya i el vi   Factors  econòmics Últims 5 anys decreixement econòmic  Causa:       Forta disminució de la despesa de l'Administració Pública Decreixement del consum privat Reducció de treball Reducció de rendes salarials Reducció de la inversió Caiguda del PIB Font:INE  Política monetària UE Política expansiva:  oferta monetària  volum interessos  volum diners dipositat en els consumidors i empreses  Factors    socioculturals Qualitat de vida ha empitjorat en els últims 5 anys Catalunya ocupa la quarta posició en consum de vi amb 1,31L per persona(El Periódico) Catalunya entre les CCAA que aconsegueixen els majors ingressos per exportació de vins i vinagres en l’exercici de 2013 (La Vanguardia) Evolució de consum i de la despesa en vi, 2007-2012 (Llas) L’inici de la crisi al 2007 ha afectat al consum del vi, com podem veure al gràfic Font:Elaboración propia con datos del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (2013).
Factors tecnològics • De cara al curs 2015 l’empresa invertirà en una línia d’embotellament Residus produïts Brisa Rapa Mares Vidre Paper Cartró Utilització Fertilitzant Circuits recollida selectiva Subsistemes Subsistema d’aprovisionament • Propi agrícola Mas Vicenç Subsistema de producció • sala de vinificació sales de criança sala d' embotellat sala d'estucatge vi temps per l’evolució Subsistema de comercialització • Compta amb uns distribuïdors que els distribueixen en diferents bodegues de tota Catalunya i Castelló de la Plana.
Subsistema financer • S'encarreguen dos dels socis (Xavier i Maria) que realitzen totes les activitats per millorar la rendibilitat de l'empresa Subsistema de RRHH • Organitza el personal i és selecciona aquell que es contractarà en la temporada de verema • Representant: Maria Ferré Subsistema administratiu • objectius de l'empresa, planificació, control de treballadors i assegurar que es compleixin les previsions.
• Representant: Vicenç Ferré Morató.
Conclusió  Com a conclusió hem extret les següents millores per a l’empresa: AVANTATGES APORTACIÓ INCONVENIENTS -ALTA AUDIÈNCIA, PÚBLIC FIDEL -PUBLICITAT A TV, inclosa en sèries de televisió de gran tirada com La Riera TV3; ambientada en restaurants de qualitat o Gran Reserva TV1; ambientada en la fabricació i creació de productes derivats de la vinya.
-PATROCINAR UN TEATRE -ALT COST ECONÒMIC -Saltar amb solera al MERCAT NACIONAL.
-PÚBLIC CULTURAL, ADINERAT, VALORA EL PRODUCTE -Canvis en AUDIÈNCIA afecten la despesa del patrocini -condicionat a l’AUDIÈNCIA -COST FIX ANUAL, no hi ha sorpreses PROMOCIONS EN PREU -ESTALVI ECONÒMIC -EMPLEATS SALARI MÍNIM -DISMINUCIÓ DE TASQUES -DESGRAVAR A DECLARACIÓ CONTRACTES PRÀCTIQUES, mentre hi -DESPESA ECONÒMICA hagi al país un 15% d’aturats, el govern va establir una llei d’estalvi de la S.S. per les empreses que contractin: -empleats menors de 30 anys: *contracte mínim 6 mesosTOTALITAT ESTALVI 300 euros mensuals *contracte indefinit 3 anys ESTALVI PARCIAL: Home 40%, dona 50%.
Només es paguen 6h. perquè 2h. són de formació, el treballador percep una cotització de 8h. treballades  Tenir un llibre de reclamacions en regla.
 Etiquetar les ampolles un cop estigui establert legalment el grau d’alcohol.
 Creació d’un vídeo promocional del Celler i de cada producte.
 Entrada a la cartera d’hotels de Costa-Daurada (+200 hotels) per visites d’enoturisme que a la vegada augmenta les vendes en la botiga.
 Patentar una pipeta de cata, només coneguda a França, presentada a la recent Fira del Vi a París.
 Creació d’una terrassa d’estiu a l’exterior de la bodega.
 Nou producte: Creació d’un vi rosat.
...