TEMA 13. Altres aplicacions del cultiu in vitro (2013)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Biotecnología - 3º curso
Asignatura Cultius Cel·lulars
Año del apunte 2013
Páginas 1
Fecha de subida 30/03/2016
Descargas 5
Subido por

Vista previa del texto

Més apunts a Unybook.com, buscant l’usuari: biotechub A3. Alires o.plimcions del cul-1-iu in vitro C'roetvo.ito <k geoop'o.im.
Melrict -tmdlcicrol · 1er hr er�,e � (j' p10t°9� a. +m.ver ck llu.vor.r -; 1:anc ck hwar.r.
· le\"" \e �peeler ck vro\09)-;_lD �a.ti� � pto)Xl91tt6 cbt-al eo co.IQ p.
A -ha11e1 del tvltu 11� vitro . fer un wtt,v JTo(c i aro.r �t nibcvH-iUf et) col"dict(l)f optllre' . Pi\sc. � confoJYJll'ClllO �ero.uo � calk {VO.YiOL\D sarodoml) fer lll7 (u�i"l) stock. � cordioorf ck Ltef><ette11t teclv1t . Trtib hi \u tiJC ct coohltl1ro.o o co.lk. T�b eF fu.n svk:ult;t)J Criop"tese:rva.L\O : l('dYYten,'r e\ lf{l.T-er\al �rb\ 0- -196 '( ( N I ,�uid) . EfafJEi : �. P�po.ro.t\o , sekcc.10 i c�to 2. Sotf09<1h0t4101t a. 1 COfJrto.nt 3. !)a'Co'13dQc10 . cl t<lJtercl de1�\:t.t tu cr'. -tenir \e, twle1x0' po�\efa}J � CJt:(ll?J ci' Congdm-lo.
I fut1u1r � o.fecren lo. viabillb-t (d� ).
·l-l'uterio.l \J��\ (dlc.t\X)). Ol'l �lQ\:,lem \\<)\X)Ylo-°t'f eYJ kJ. ro-gt\a.o6 et q S' hJ. d' ev1taY q lrnoih crisfCll� cl- ()!1 . le!' ce.\v �ols tC/len 9rcxn5 VCJ.tVO� , � c.tl CWFla.r - ;e fooor� 1bn k( ce\k \fo'iJTaioh�w � VG.coo� �hh· Po' OJ)(O e( �eleti �riaµ €h els q hi I� a.chvt/ot f(}ltrtico.
(l(letiJft't<Jr). T111b & bo kr 017 �)e\-radOJ)')e()+ ) W'O.taioJ o. -4'C '/fl" O.rli.'<-\er o.clttnotcmt �met n=rufir mil\or.
Ek (Jiorrort\'..tOf! � 5' vtilr� Al <i>.rorcp\ox , � �io.l aknr ci C.Qtg10.r.
J' ht J ·1 fJ ttt.! rru � .
�I on ttnct�-r crrob AM ftflb ek hm er ser fuctltfielit e\iroiroJk.
ct tro'!nr el) � tl'cl'reix erm.t (ck C\elX�) � (q<) erln.VQ,...
A ...