Sessió sobre prostitució (2015)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Pompeu Fabra (UPF)
Grado Criminología y Políticas Públicas de Prevención - 2º curso
Asignatura Exclusió Social i Criminalitat Urbana
Año del apunte 2015
Páginas 3
Fecha de subida 16/03/2016
Descargas 43
Subido por

Vista previa del texto

Exclusió social LA PROSTITUCIÓ AL CARRER Teories explicatives i factors Factors individuals   Inadaptació social de la persona vinculada a un desajustament social Poder dels homes i subordinació de les dones  Factors personals  Factors de l’entorn o Familiars o Grupals: pressió del grup, etc.
o Econòmics: dificultat en la integració al món laboral Factors estructurals          Falta de participació en béns socials Cultura i definició de la societat de les relacions Feminització de la pobresa Desigualtat de gènere Facilitat per accedir a la prostitució Actituds tolerants Xarxes de tràfic Normalització de la prostitució ...
Teories sociològiques a. DUTTON Sistema patriarcal. Homes aprenen que els seus desitjos no han de ser criticats per les dones -> Necessitat de controlar -> Dona = objecte b. BECK Figura de la dona independent no acceptada per l’home -> accés a una prostituta (dominació) 1 Exclusió social Teories feministes 1. La dona té drets i la prostitució s’hauria de considerar com a treball en el mercat laboral, treball digne emmarcat en la legalitat. No marginació i exclusió.
2. La prostitució com a atemptat contra la dona nascut del masclisme i expressat com a violència de gènere.
 Feminisme cultural  Leonor Walker: cicle de la violència Teories psicològiques 1.
2.
3.
4.
Tª Unió traumàtica Tª Trampa psicològica.
Tª Costos - beneficis. Balanç que fa la pròpia dona.
Tª Abús moral  Seducció  Domini  Violència Paradigmes 1.
2.
3.
4.
Reglamentarisme Abolicionisme Prohibicionisme Regulacionisme Reglamentarisme     Culpa a la dona per oferir serveis sexuals Obligatorietat de controls sanitaris a causa del risc de la classe burgesa de contraure malalties de transmissió sexual Limitació de la prostitució a espais concrets Necessitat d’identificar-se de les prostitutes Abolicionisme    La prostitució com a formalització de l’esclavitud de la dona i submissió. .
La culpa es trasllada a que els homes s’aprofiten de les dones Defensa de la dignitat de la dona 2 Exclusió social Prohibicionisme   Responsabilitat atribuïda a les treballadores sexuals No només es persegueix al proxeneta, sinó també la prostituta.
Criminalitzar tot comportament relacionat amb els serveis sexuals Pretén eradicar la prostitució.
Regulacionisme  Reivindica els drets laborals i socials de les treballadores sexuals -> Contracte de treball i protecció per part de l’Estat de Benestar Influència dels moviments feministes    Feminisme liberal / crític: legalització de l’exercici de la prostitució Feminisme socialista / marxista: feminització de la pobresa Feminisme estructuralista: una forma més de violència de gènere Polítiques sueques vs alemanyes Suècia -> Neoabolicionisme Alemanya -> Regulacionisme. La prostitució no com a fet immoral ni desviat.
De cara al treball Presentació, nus i conclusió -> no perdre de vista el problema Pluja d’idees + triar-ne un.
Contraposar el coneixement folk al que diu la ciència.
2 formes d’abordar el problema als barris -> social vs urbanística 3 ...