Tema 4: Epiteli de secreció (2014)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Girona (UdG)
Grado Biología - 2º curso
Asignatura Citologia i Histologia
Año del apunte 2014
Páginas 4
Fecha de subida 03/02/2015
Descargas 14
Subido por

Vista previa del texto

Citologia i Histologia Animal TEMA 4: EPITELI DE SECRECIÓ Teixit epitelial glandular Secreció endocrina  hormones (secreten a cavitats internets) Exemple: producte de secreció a la sang Secreció exocrina  secreten a l’exterior (també a cavitats internes comunicades amb l’exterior) Exemple: intestí ONTEGENIA Invaginació de l’epiteli especialització  glàndules exocrines (presencia de conducte) Trets diferencials: per al lloc on es vessa la secreció i per les característiques de l’abundància de la secreció.
Glàndules endocrines  el conducte es separa Substàncies endocrines  a la sang GLÀNDULES DE SECRECIÓ EXOCRINA  Secreció serosa  proteïnes Glàndules amfipàtiques (els dos tipus de secreció) Cèl·lules piramidals, agrupades i vessen els productes de secreció a un conducte Orgànuls basals  gran quantitat Reticle endoplasmàtic rugós Contingut dels orgànuls  vesícules per exocitosi 1 Citologia i Histologia Animal  Secreció mucosa  coloració PA-Schiff (lilós) Tenyeix carbohidrats  mucopolisacàrids (PAS positives) Conducte central La manera en que vessen els productes: MEROCRINES Treuen a l’exterior només el producte de secreció (diàlisi algun cop, però normalment exocitosi) APOCRINES (apical) S’emporta part del citoplasma, envoltant els productes Exemple: difusió mamària Cèl·lula activa  nucli gros Segons la morfologia   Elements secretors aïllats Glàndules intraepitelials 2 HOLOCRINES La cèl·lula acumula productes de secreció i després la cèl·lula mor i es secreta tot Exemple: glàndula sebàcia (generació de noves cèl·lules) + a prop del conducte Cèl·lula amb + acumulació de producte (nucli no actiu) Citologia i Histologia Animal Unitats secretores: TUBULARS ACINIS SÀCUL O ALVÈOL Simples o complexes Glàndula: tx. epitelial secretor + tx. connectiu + vasos + nervis...
A nivell de superfície: cèl·lules aïllades, no s’enfonsen en el teixit  Glandular tubular simple: s’enfonsa en el teixit Exemple: glàndula sudorípara  Glandular sebàcia: alveolar composta Conductes epiteli de revestiment  Glàndules endocrines  secreten hormones En el fetge (no són hormones)  la bilis EPATÒCITS  dos tipus de secreció (exocrina i endocrina) EPITELI DE SECRECIÓ ENDOCRINA: glàndules Amficrines  funció exocrina i endocrina Òrgans amb alguna cèl·lula aïllada amb funció HORMONES  substàncies amb estructura químicament definida i estable que es transporta per la sang i actua específicament en òrgans diana controlant la seva activitat.
Es manté estable durant un cert temps (a la sang).
Les cèl·lules necessiten receptors per a aquella hormona.
3 Citologia i Histologia Animal Productes de secreció:   Proteïnes derivades de aas.
Hormones: 1. Hormones que secreten les proteïnes o polipèptids Vindran del RER Exemple: insulina, adrenalina...
2. Hormones esteroïdals  hormones sexuals Exemple: corticoides, testosterona, progesterona...
3. Neurosecreció  hormones secretades per neurones Hormones  s’alliberen en quantitats petites a la sang. Conductes de les glàndules endocrines seran més petites que els de les glàndules exocrines.
Com s’estructura a nivell histològic  Cèl·lules aïllades (cèl·lules de la tiroides)  cèl·lules que migren Estructura trabecular i estructura fol·licular Cèl·lules més clares  illots de Langerhats (endocrines) Sintetitzen hormones relacionades amb el metabolisme Suprarenals  sobre els ronyons (trabecular) Interna  medul·la Externa  còrtex A les diferents capes  es secreten diferents tipus d’hormones Hormones de còrtex i hormones de la medul·la! La medul·la de les suprarenals prové de les crestes neuronals Hormones provinents de la medul·la  en el sistema nerviós funcionen com a neurotransmissors Hipotàlem  2 parts NEUROHIPÒFISI  oxitocina  comportament reproductius (accelerar part) ADENOHIPÒFISI  influencia neurosecreció, que al alliberar hormones, controla les hormones de la adenohipòfisi Vasos sanguinis per transportar hormones.
4 ...