Tema 1. Metodologia científica (2016)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Fisioterapia - 1º curso
Asignatura Metodologia
Año del apunte 2016
Páginas 3
Fecha de subida 25/04/2016
Descargas 40
Subido por

Vista previa del texto

Pedro Larín TEMA 1. METODOLOGIA CIENTÍFICA Mètode científic No ens podem creure tot el que ens diuen. Per que una teoria pugui ser considerada com a veritable, han d’existir: - Proves que la recolzin.
- Ha de poder demostrar-se la seva versemblança utilitzant el mètode científic, també conegut com metodologia experimental.
El mètode és un conjunt de passos fixats prèviament per tal d’assolir coneixements vàlids mitjançant instruments fiables.
És una pauta que permet als investigadors progressar amb la confiança d’obtenir un coneixement vàlid.
Passos de la metodologia científica 1. Plantejar una pregunta 2. Elaborar un sistema per conèixer la resposta 3. Aprendre a ser flexibles Usos del mètode científic - Per conèixer si es certa i vàlida la nostra actuació - Per conèixer les respostes als nostres dubtes - Per actuar amb rigor - Per ser flexibles i canviar d’opinió si es demostra científicament Coneixement científic És el conjunt de dades i d’informació que permeten resoldre un determinat problema o prendre una decisió.
Fonts de coneixement  Coneixement empíric: Aconseguit a través de certs resultats o observacions als quals no s’hi ha arribat aplicant-hi cap mètode formal.
 Coneixement científic: Si s’ha seguit una metodologia que ha permès demostrar la veracitat de les hipòtesis.
Obtenció dels coneixements - Creença: Creiem un concepte però no tenim proves que sigui cert.
- Casualitat: Creiem en un concepte i resulta cert per casualitat.
- Coneixement: Veritats provades Enfocament científic El mètode científic es basa en 3 pilars:  Observació científica: Permet conèixer la realitat mitjançant la percepció sensorial directa dels objectes i dels processos.
 Mesura: Es comparen magnituds mesurables conegudes i assigna valors numèrics a propietats de l’objecte, i relacions per a avaluar-les i representar-les a través de procediments estadístics.
 Experimentació: El més complex i eficaç dels mètodes. L’investigador intervé sobre l’objecte d’estudi, modificant-lo directament o indirecta per tal de crear les condicions necessàries que permetin revelar les seves característiques fonamentals i les seves relacions essencials.
Aspectes a tenir en compte 1.
2.
3.
4.
5.
Característiques del problema escollit.
Definició i bona formulació hipòtesis Aclarir els processos realitzats.
Temes i les fonts bibliogràfiques Sistemes de recol·lecció de dades 6. Disposar de tècniques adequades per a la recollida de dades.
7. Observacions precises i exactes.
8. Descripció, anàlisi i interpretació de les dades obtingudes en termes clars i precisos.
El mètode científic experimental - Formulació d’hipòtesis Hipòtesis: És una generalització provisional que descriu el què s’ha observat d’una manera senzilla. Estableix la idea que volem comprovar.
- Verificació d’hipòtesis És un pas clau, l’inici real del mètode científic que et permet el disseny d’estudis amb grup de comparació.
La metodologia científica intervé en fer canvis en: - Decisions mèdiques - Indicacions terapèutiques - Orientacions i consells als malalts ...