Tema 4 (2013)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Pompeu Fabra (UPF)
Grado Economía - 1º curso
Asignatura Introducción a la Contabilidad Financiera
Año del apunte 2013
Páginas 2
Fecha de subida 16/01/2015
Descargas 5

Vista previa del texto

Apunts Tema 4: Instruments de Representació Comptable El Llibre Major En aquest tema registrarem els fets comptables tal i com ho fèiem a l'anterior, però utilitzarem els instruments adients. En altres paraules, farem servir els instruments que diu la llei: el llibre major i el llibre diari. Cal remarcar que estarem fent el mateix però representat d'un altre manera.
Un cop explicada la finalitat del tema, començarem tractant el llibre major. Aquest instrument comptable consisteix en separar totes les partides o comptes -clients, caixa, bancs, proveïdors...- i anotar els seus moviments o variacions. Tots els comptes es representaran així: Deure Càrrecs “Títol” Haver Si Deure > Haver, saldo deutor -et deuen diners-.
Abonaments Si Deure < Haver, saldo creditor -deus diners-.
Saldo Compte = Deure - Haver Així doncs, si un import va al deure és un càrrec i si va a l'haver és un abonament.
Per saber on anotar cada moviment, cal saber els quatre tipus de comptes: Compte d'Actiu: Compte de Passiu: D Saldo inicial ↓ Passiu Decrements d'actiu Saldo creditor Increments Saldo deutor d'Actiu Saldo nul Saldo inicial ↑ Passiu Saldo nul Un actiu pot tenir saldo nul -Deure = Haver- o deutor ja que un bé o dret NO pot tenir valor negatiu.
Un passiu pot tenir saldo nul -Deure = Haver- o creditor ja que una obligació NO pot tenir valor negatiu.
Compte d'Ingressos: D H D H Compte de Despeses: D H H ↑ Ingrés ↑ Despesa ↓ Ingrés ↓ Despesa Saldo creditor Saldo deutor Els augments d'ingrés es posen a l'haver ja que Els augments de despesa es posen a si els ingressos pugen, incrementa el Patrimoni l'haver ja que si les despeses pugen, Net.
baixa el Patrimoni Net.
Llibre Diari És idèntic al llibre major en quant a funcionament, només canvia el format ja que el llibre diari registra els fets al llarg del temps. Cada registre s'anomena assentament i té l'estructura següent: Import Deure (Data) Haver Import x€ Càrrec a Abonament x€ I així successivament. Per últim, utilitzem els dos llibres per tenir dues perspectives diferents del que succeeix a l'empresa.
...