PROBLEMA 10 (2016)

Ejercicio Español
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Nanociencia y Nanotecnología - 1º curso
Asignatura Biología Celular
Profesor M.
Año del apunte 2016
Páginas 2
Fecha de subida 25/10/2017
Descargas 0
Subido por

Vista previa del texto

PROBLEMA 10 Es va preparar una suspensió de cloroplasts i es va analitzar l'habilitat d'aquests cloroplasts per fixar CO2 en presència d'un compost Y i d'un compost Z. La suspensió de cloroplasts es va exposar a la llum mentre s'incubava de forma continuada en presència d'un excés de CO2 marcat amb C14. En analitzar la quantitat de triosafosfat (=gliceraldehid-3-fosfat) marcada que s'alliberava al medi després de l'addició del compost Y o del Z es va observar que hi havia una disminució progressiva en la taxa d'alliberament de la triosafosfat fins a disminuir per sota dels nivells detectables. L'augment de la intensitat de llum o el canvi de la longitud d'ona no tenia cap efecte sobre la taxa d'alliberament de la triosafosfat.
En afegir 0,1% del detergent Tritó X-100 a la suspensió de cloroplasts incubada amb el compost Y, la taxa d'alliberació de la triosafosfat va augmentar lleugerament, com s'observa en la següent figura. Cal remarcar que els nivells d'ATP i de NADPH en els cloroplasts es van mantenir constants durant tot l'experiment.
a) Que t'indica el fet que els nivells d'ATP i de NADPH en els cloroplasts es mantinguessin constants durant tot l'experiment en presència del compost Y? Indica que tant la fase lluminosa comlafse fosca de la fotosintesi realitzada en el cloroplast funcionen correctament, ja que es crea una quantitat de NADPH i ATP adequada. Per tant,elfet de que la taxa d’alliberació del la triosafosfat disminueixi ve donada pel compost induit y i no pel proces en si.
b) Quin creus que és el mecanisme més probable pel qual el compost Y inhibeix la taxa d'alliberació de la triosafosfat dels cloroplasts? Suposem de manera general que el concepte general del proces seria que el compost y retindria el trifosfat amb un mecanisme que desconeixem pero que podrien ser uns receptors que es trobi en aquest compost, d’aquesta amnera el nadp i l’atp no s’acomula i es manté constant.
c) Perquè creus que aquesta inhibició és progressiva en el temps? creiem que aquesta inhibicio es progressiva en el temps xq el compost y no es capaç de retenir tot el trifostat alhora, per tant, el va agafant de manera gradual segons el que necessiti i per aixo la inhibicio es progressiva.
En presència del compost Z, l'ATP i el NADPH es van acumular en els cloroplasts.
d) Quin creus que és el mecanisme més probable pel qual el compost Z inhibeix la taxa d'alliberació de la triosafosfat dels cloroplasts? la causa mes provable per la qual el compost z inhibieix la taxa d’alliberacio de la triosa fosfat dels cloroplast, es qure aquest compost tmb capta co2, aixo fa que esl cloroplast a la llarga es quedin sense co2 i en conseqïuencia no puguin utlitzarlo per alliberar la triosa fosfat.
e) Creus que el Tritó X-100 revertiria parcialment l'efecte del compost Z, com passa amb el compost Y? no perque el compost z agafa el co2 i no interacciona amb el triofosfat, ja que suposem que el trito x-100 el que fa es seprarar el compost y del triosafosfat fet que no te res a veure amb el compost z que agafa co2.
...