TEMA 6: tronc de l'encèfal (2015)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Psicología - 1º curso
Asignatura Fonaments de Psicobiologia II: neuroanatomia
Año del apunte 2015
Páginas 4
Fecha de subida 02/04/2015
Descargas 5
Subido por

Vista previa del texto

TEMA 6: TRONC DE L’ENCÈFAL DESCRIPCIÓ MOROFOLÒGICA I PRINCIPALS SUBDIVISIONS TRONC DE L’ENCÈFAL:    MESENCÈFAL (midbrain) PROTUBERÀNCIA (pons) BULB RAQUIDI (medulla) CARA LATERAL CARA DORSAL CARA VENTRAL Nervi olfactori: sensorial.
Nervi òptic: sensorial.
Nervi oculomotor: moviments del globus ocular.
Nervi troclear o patètic: moviments del globus ocular.
Nervi trigemin:  branca sensorial  informació somatosensorial de la cara  branca motora  moviments de la mandíbula Nervi aducens: moviments dels globus oculars.
Nervi facial:  branca motora  control dels gestos facials, control de les glàndules lacrimals i salivars.
 branca sensorial  control del gust dels 2/3 anteriors de la llengua Nervi vestibulo-coclear: sensorial  branca vestibular  dona informació sobre la posició i els moviments del cap, i control del sentit de l’equilibri  branca coclear  control de l’audició Nervi glossofaringi:  vegetatiu  control de la deglució  sensorial  control del gust del 1/3 posterior de la llengua i la faringe Nervi espinal accessori: control motor, com els moviments del clatell Nervi hipogolòs: control motos, com els moviments de la llengua SUBSTANCIA GRISA. NUCLIS DE LA FORMACIÓ RETICULAR MEDUL·LA ESPINAL  NUCLIS DE FORMACIÓ RETICULAR  TÀLEM  NEOESCORÇA SISTEMA RETICULA DESCENDENT SISTEMA RETICULAR ACTIVADOR ASCENDENT       Modulació motoneurones espinals Modulació neurones sensorial (analgèsia) Paper activador del SNC Manteniment del nivel de consciencia Cicle son-vigilia Atenció SUBSTANCIA GRISA. NUCLIS DELS NERVIS CRANIALS   NUCLIS SENSORIALS: reben projeccions dels axons sensorials dels nervis cranials NUCLIS MOTORS: contenen els somes de les motoneurones que controlen els moviments de la cara  NUCLIS VEGETATIUS: contenen les neurones que controlen respostes fisiològiques i reben informació sensorial d’òrgans vegetatius.
SUBSTANCIA GRISA. ALTRES NUCLIS     SUBSTÀNCIA NEGRA, és el lloc d’origen de la via negroestriada dopaminèrgica.
L’alteració provoca el Parkinson.
ÀREA TEGMENTAL VENTRAL, és el lloc de la via mesocoticolimbica dompaminèrgica, relacionada amb els mecanismes de recompensa i plaer. L’alteració provoca addiccions, esquizofrènia..
COL·LICLES SUPERIORS: relacionats amb reflexos visomotors.
Al tèctum del COL·LICLES INFERIORS: transmeten informació auditiva.
mesencèfal.
TRONC DE L’ENCÈFAL: SUBSTÀNCIA BLANCA      LEMNISC MEDIAL, fascicle sensorial que porta informació de tacte epicrític i propiocepció conscient. Rep informació dels fascicles de Goll i Burdach.
FASCICLES ESPINOTALÀMICS O ANTEROLATERALS, fascicles sensorials que porten informació sobre tacte propàtic, dolor y temperatura.
FASCICLES PIRAMIDALS (CORTICOESPINAL I CORTICOBULBAR), Fascicles motors involucrats en el control de moviments iniciats voluntàriament F. CORTICOESPINAL, controla les motoneurones de la medul·la espinal i, per tant, els moviments del tronc i les extremitats F. CORTICOBULBAR, controla les motoneurones dels nuclis motors dels nervis cranials (per exemple, el nucli motor del nervi facial) i, per tant, els moviments de la cara.
ASPECTES FUNCIONALS COMPARACIÓ AMB LA MEDUL·LA MEDUL·LA ESPINAL SUBST. GRISA Banyes medul·lars Dorsals: sensorials Ventrals: motores Laterals: vegetatives SUBST. BLANCA TRONC DE L’ENCÈFAL SUBST. GRISA Nucli del tronc Nuclis sensorials dels parells cranials Nuclis motors dels parells cranials Nuclis vegetatius dels parells cranials Nuclis de la formació reticular Altres nuclis SUBST. BLANCA Fascicles sensorials i motors, només informació Fascicles sensorials I motors, informació de tot tronc I extremitats el cos.
NERVIS DEL SNP ASSOCIATS NERVIS DEL SNP ASSOCIATS Nervis espinals (31 parells) Arrels dorals: sensorials Arrels ventrals: motores Nervis vegetatius Controlen informació sensorial, motores i vegetativa del tronc i les extremitats.
10 dels 12 nervis cranials Sensorials Motors Vegetatius Controlen informació sensorial, motora i vegetativa del crani i, en algun cas del tronc.
...