Sessió 5: Buidat de dades, depuració dels ítems i anàlisi de dades (2016)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Psicología - 1º curso
Asignatura Dimensió social de la persona
Año del apunte 2016
Páginas 1
Fecha de subida 15/03/2016
Descargas 13
Subido por

Descripción

Sessió 5: Buidat de dades, depuració dels ítems i anàlisi de dades

Vista previa del texto

Dimensió social de la persona Laura Casado Sessió 5: Buidat de dades, depuració dels ítems i anàlisi de dades: 1. Buidat de dades: a) Invertir puntuació dels ítems desfavorables: Aquells ítems desfavorables que tinguin una puntuació de 5 passaran a ser un 1, i així en tota l’escala.
b) Generar una taula  Com? a. Taula d’editor de textos b. Utilitzant fulla de càlcul d’Excel, Open Office...
c. A mà c) Codificació de dades: Hem de transcriure les dades amb resposta verbal a números.
Ex: Sexe: Dona: 1, Home: 2 Ex: Edat: <20: 1, 20-45: 2, >45: 3 2. Depuració dels ítems  Eliminar aquells ítems als que no respon una quantitat significativa de gent: Si hi ha una pregunta en la que massa gent no ha contestat, la descartarem.
 Realitzem un histograma per ítem  així comprovem l’heterogeneïtat en les respostes. Si tothom ha respost el mateix a un determinat ítem, aquest no discrimina i per tant es descartarà.
3.
a) b) c) Anàlisi de dades Calcular la puntuació total de cada individu.
Calcular la puntuació mitjana de cada individu (desviació...) Calcular la mitjana de les mitjanes per a grups identificats d’interès (segons les hipòtesis/preguntes prèvies) Ex: Dones joves, persones en atur.
d) Comparatives entre variables d’interès segons l’objecte actitudinal (censals, específiques) Ex: Persones en atur vs. Persones en actiu Fem la representació gràfica (diagrama de barres, formatge, etc.) D’aquí sortiran els resultats principals del treball.
...