Anantomia del diencèfal (2013)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Fisioterapia - 1º curso
Asignatura Anatomia Humana II
Año del apunte 2013
Páginas 4
Fecha de subida 18/09/2014
Descargas 26

Vista previa del texto

Anatomia del diencefal.
1. Generalitats.
El diencèfal es troba envoltat per els hemisferis cerebrals. Dins d’aquest trobem una cavitat, el III ventricle. Aquest es troba connectat als ventricles laterals, el I i II ventricle, a traves del forat interventricular; i comunica amb el IV ventricle a través del aqüeducte cerebral que es troba a nivell del mesencèfal.
A les parets laterals del tercer ventricle trobem les diferents part del diencèfal: el tàlem, el hipotàlem, el epitàlem i el subtàlem.
2. Tàlem.
Conjunt de nuclis situats a la paret lateral del tercer ventricle. Tenim dos: talem dret i tàlem esquerra. Units entre ells per la massa intermèdia o adhesió intertalàmica. Aquest es troba separat del hipotàlem per el solc hipotalàmic. Es relaciona amb els nuclis basals per que esta separat d’ells per el braç posterior de la capsula interna.
Constituït per molts nuclis, cada un dels quals esta especialitzat en una funció molt concreta. La informació serà enviada al còrtex a una àrea determinada.
   Nuclis sensitius: reben informació del còrtex sensitiu excepte de l’olfacte, que no passarà per el tàlem.
o Còrtex genicular lateral: visió.
o Còrtex genicular medial: audició.
Nuclis motors: informació motora del còrtex que prové del cerebel contralateral i dels nuclis basals homolaterals.
Nuclis associatius: relacionats amb el sistema límbic, de les emocions.
3. Hipotàlem.
3.1. Generalitats.
Part del diencèfal que es troba situat format el terra i la part més inferior del tercer ventricle i la part més inferior de la paret lateral. Anterior al subtàlem e inferior al tàlem. Des de la cara basal només és visible una petita part per la cara basal, veiem la base del límit posterior que es relaciona amb els dos tubercles mamil·lars.
Límits:     Anterior: quiasme òptic.
Posterior: tubercles mamil·lars.
Superior: solc hipotalàmic que separa el hipotàlem del tàlem.
Inferior: glàndula hipofisiària.
Nuclis:    Anteriors: Tuberals: Posterior: trobem el nucli mamil·lar, situat dins del tubercle mamil·lar.
3.2. Funcions.
Actua de forma inconscient.
   Te principalment un control endocrí que exerceix mitjançant els fidbags a la hipòfisi.
Control del sistema nerviós autònom: rep i transforma informació regida per el sistema nerviós autònom.
o El hipotàlem posterior controla el sistema nerviós simpàtic o El hipotàlem anterior controla el sistema nerviós parasimpàtic.
Control de l’emoció i de la consciencia: base de la ingesta, de la son i vigília, de la conducta sexual, etc.
4. Epitàlem.
Situada a la part posterior del diencèfal.
Es situa per damunt els fol·licles o tubercles quadrigeminats, que es troben a nivell del mesencèfal. En aquest nivell trobem l’epífisi o glàndula pineal, que es relaciona amb el inici de la pubertat. Les persones que tenen tumors en aquesta tenen una pubertat precoç.
5. Subtàlem.
Situat a la part més inferior del diencèfal. Posteriorment a hipotàlem i que conté una sèrie de nuclis importants per el control del moviment. Relacionat amb el tronc motor.
...