Tema 1 (2014)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Pompeu Fabra (UPF)
Grado Criminología y Políticas Públicas de Prevención - 1º curso
Asignatura Introducción a la Criminología
Año del apunte 2014
Páginas 2
Fecha de subida 07/11/2014
Descargas 9
Subido por

Vista previa del texto

OBJECTE D’ESTUDI 1. Què estudia la criminologia? La delinqüència (els qui infringeixen les lleis) i el Sistema Penal (els qui actuen quan algú infringeix les lleis) com un fenomen social.
La criminologia és una ciència social que estudia qui són els delinqüents, per què delinqueixen, a on delinqueixen, qui són les víctimes, etc. Però sempre des del camp social, en termes generals.
El criminòleg estudia el món empíric, la realitat. Per exemple, el que li interessa no és el que dicta el codi penitenciari, sinó que li interessa com són les presons, la realitat; no li interessa el codi penal, sinó quina és la realitat dels delinqüents. És per aquest estudi empíric el que fa que la criminologia sigui una ciència.
 Legalment: el delinqüent és aquell que ha infringeix alguna llei.
 Criminològicament: els delinqüents s’agrupen en diferents grups o Delinqüència comuna: aquella delinqüència que és més freqüent.
o Delinqüència de coll blanc: delictes portats a terme per persones poderoses.
A més a més, també podem trobar que estudiï temes que no són delictes.
Com a ciència social, la criminologia és interdisciplinària que fa servir diferents mètodes empírics.
- Delinqüència: delinqüent, víctima, delicte.
 Delinqüent: cap al 1800 fins el 1980 hi ha persones que es comencen a centrar en l’estudi del delinqüent, es pregunten per què delinqueix, on ho fa i com.
 Víctima: es pregunten per què algunes persones tenen més probabilitats que altres de ser víctimes.
 Delito: entre el 1979 i el 1980 sorgeix un sector de criminòlegs nordamericans volen estudiar el lloc on tenen lloc els delictes, com, etc.
- Sistema penal: policia, jutges, penes (penes no privatives de llibertat o presó).
 Policia: quina és la feina de la policia en tot el que es tracta de la prevenció del delicte, quin model de policia és el més eficaç, quin tipus de relacions ha de tenir amb la comunitat, l’eficàcia de la policia en la lluita contra la delinqüència, els diferents poders que se lo dóna a la policia, si la policia està controlada o no, com fan les detencions, quin és el percentatge de detencions  Jutges: s’estudia l’organització del sistema judicial, si és eficaç i com es mesura l’eficàcia, com és el sistema judicial a diferents països, quin són els diferents detinguts i delinqüents a diferents països, quines penes s’apliquen, si els jutges són professionals o no, si hi ha jurat o no, s’estudia el procediment.
 Penes: s’estudia els tipus de càstigs, quin és el càstig més eficaç, quin és el funcionament pràctic d’una presó, com és la vida a la presó, quant de temps hi passen els delinqüents realment, s’estudien les penes alternatives, les multes, els treballs a la comunitat, etc.
2. Rol social de la criminologia El rol social de la criminologia és assessorar institucions públiques (presons, sistemes judicials, ajuntaments, etc.) que tenen problemes amb la delinqüència. En menor mesura també pot ser que assessori un sector privat (advocats, seguretat privada, empreses, etc.).
...