Resum Tema 6 - SCRUM (2015)

Resumen Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Ingeniería Informática - 2º curso
Asignatura Enginyeria del software
Año del apunte 2015
Páginas 2
Fecha de subida 07/04/2015
Descargas 55
Subido por

Vista previa del texto

RESUM – TEMA 6 SCRUM Scrum és un entorn àgil de desenvolupament i manteniment de productes complexos. Es basa en el treball en equip i utilitza un enfoc iteratiu i incremental (permet desenvolupar productes on els requeriments canvien ràpidament). Els seus fonaments son la transparència, la inspecció i l’adaptació.
Les iteracions s’anomenen sprints i duren entre 2 i 4 setmanes, desenvolupant en cada una d’elles un release candidate.
COMPONENTS SCRUM Rols - Product Owner. Representa al client, decideix el product backlog (llista requeriments) i canvia I re-prioritza el product backlog abans de cada sprint. És qui acceptarà el software.
- Scrum Master. És el gestor responsable del procés (sprint), ajuda a l’equip assegurant la productivitat i monitorejant el progrés. Fa d’interfície entre el product owner i l’equip.
- Scrum Team. És el grup d’entre 5 i 8 persones que desenvolupa el producte, s’auto-organitza i on cada membre té unes qualitats.
Artefactes - Product Backlog. És la llista de requeriments gestionada pel product owner (s’encarrega de prioritzar-la abans de cada sprint), també es fa una estimació del què es trigarà en desenvolupar cada un dels requeriments.
- Sprint Backlog. El crea el Scrum Team i és un subconjunt del product backlog, és a dir, defineix el treball que es farà en un sprint. S’actualitza el seu estat cada dia.
- Gràfics de progress: burn-up, burn-down. Serveixen per monitoritzar el progrés. La gràfica burn-down representa les hores treballades, les hores de treball que cal fer i el temps estimat que queda per acabar el sprint.
Processos - Project Kick-off Meeting. Reunió que es fa abans de començar el projecte on es crea el product backlog.
- Sprint Planning Meeting. Reunió on es seleccionen els requeriments que es desenvoluparan al sprint (sprint backlog).
- Sprint. Cada una de les iteracions.
- Daily scrum. És el seguiment diari del sprint, es fa al principi del dia (15min aprox.) i es planeja el treball a fer i es reassignen tasques si fos necessari.
Xavier Molina - Sprint Review Meeting. Es fa al final de cada sprint, es defineix el següent sprint i la feina no feta passa al product backlog. Hi participen els clients, els managers i el product owner.
- Sprint Retrospective Meeting. La fa només el Scrum Team i serveix per comprovar la velocitat que s’havia estimat i la real (burn-down) i veure què es podria millorar.
AVANTATGES I INCOVENIENTS + Requeriments completament desenvolupats i testejats en petits increments.
+ Simplicitat del procés.
+ Regles ben definides.
+ Auto-organització i bona comunicació.
+ Cada membre de l’equip té molta responsabilitat.
- Difícil marcar el final del projecte.
Xavier Molina ...