Seminari 4 (2014)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Fisioterapia - 2º curso
Asignatura Conceptes cínics i patológics. Ténciques de diagnostic
Año del apunte 2014
Páginas 6
Fecha de subida 17/11/2014
Descargas 16

Vista previa del texto

Seminari 4. Conceptes clínics i patologics. Tecniques de diagnostic.
Cas A.
Dona de 87 anys. Antecedents: (malalties rellevants que ha tingut. Actives o no actives) - Al·lèrgia alimentaria (pernil dolç) Hipertensió arterial (HTA) Hiperuricèmia Lumbàlgia Pròtesi total genolls bilateral Hàbit medicamentós: analgèsics ocasionalment La família la porta a consulta per febrícula de 2 dies d’evolució (37.2ºC i 37.5ºC) i somnolència d´un dia d’evolució. Al interrogar-la relata que ha dormit molt malament i que s’ha hagut de llevar molts cops per miccionar durant la nit. (Malaltia actual) 1. Quins són els símptomes? (percepció del pacient) Somnolència. (i distèrima causada per la febre probablement) 2. Quins són els signes clínics? Febrícula (37,2º i 37,5º), nictúria. (la nictúria també es podria considerar com a símptoma per que depèn de la pròpia persona, però principalment és un signe ja que es pot objectivar) 3. Hi ha alteracions en el sediment d’orina? En cas afirmatiu, quines? Sí. Hi ha un augment de leucòcits de 50 – 100 per camp quan el normal és de 0 – 5. I també podem observar que hi ha abundants bacteris. (algunes cèl·lules escamoses no són importants i els hematies tampoc) 4. Tenen relació amb els antecedents? En cas afirmatiu, per què? Podria tenir relació amb la hiperuricémia, pot provocar a la llarg litiasis i poden provocar infeccions d’orina, però es tracta de una qüestió rara. Mal funcionament del ronyo. L’edat i el sexe poden afectar. (la lumbàlgia no te relació ja que un còlic nefrític provocaria un dolor molt agut i a més a més la lumbàlgia es torbava anteriorment a la malaltia actual) 5. Tenen relació amb la malaltia actual? En cas afirmatiu, per què? Sí. Un augment dels leucòcits pot estar causat per una infecció en els ronyons o en el tracte urinari, de manera que aquesta es veu confirmada amb l’aparició d’abundants bacteris.
Aquesta infecció pot ser la causa de la febrícula i de la nictúria.(leucocitària: augment dels leucòcits a la sang) 6. Hi ha alteracions en l’hemograma? En cas afirmatiu, quines? Sí. Existeix una lleugera disminució dels hematies, de l’hematòcrit i del CHCM. També hi ha un lleuger augment del RDW-CV. Però sobre tot un augment dels leucòcits(leucocitosi), en concret dels neutròfils(neutrofília). (el augment del percentatge d’aquest es quadra el percentatge de eosinòfils però aquests es troben en un nombre normal. De manera que no es considera important aquesta dada) 7. Tenen relació amb els antecedents? En cas afirmatiu, per què? Sí. Una gran hiperuricèmia ens pot arribar a donar anèmia. I en aquest cas, es veu una lleugera disminució dels hematies (i hematòcrit i CHCM) i un augment del RDW-CV relacionat amb alguns tipus d’anèmies.
8. Tenen relació amb la malaltia actual? En cas afirmatiu, per què? Sí. Principalment podem observar el increment de leucòcits a causa de una infecció, que serà de tipus bacteriana ja que concretament es desenvolupen els neutròfils (resposta ràpida).
Aquesta infecció provocarà al seu temps la febre.
Cas B.
Home de 81 anys.
Acudeix per dolor i impotencia funcional per caminar després de caiguda a terra fa aprox 1 hora en el seu domicili.
Antecedents: - Hipertensió arterial (HTA) Diabetes mellitus Hemiplègia dreta per accident vascular cerebral isquèmic Arritmia cardíaca Insuficiencia vascular extremitats inferiors Hàbit medicamentós: enalapril, metformina, Sintrom (anticoagulant) A l’exploració s’aprecia pal.lidesa cutània; escurçament de l’extremitat inferior dreta i actitud en rotació externa de maluc; gran hematoma a regió glútea‐maluc dret. (malaltia actual: impotència funcional) 1. Quins són els símptomes? Dolor. I impotència funcional (mentre ho explica).
2. Quins són els signes clínics? Impotència funcional per caminar, escurçament de l’extremitat inferior dreta i actitud en rotació externa de maluc, pal·lidesa cutània, gran hematoma a la regió glútea-maluc dret (traumatisme). (escurçament i actitud de rotació avoca una fractura del cap femoral) 3. Hi ha alteracions en el sediment d’orina? En cas afirmatiu, quines? Sí. Hi ha un augment dels hematies (hematúria: es veu vermella l’orina) i dels leucòcits (leucocituria). (cèl·lules escamoses que no són importants) 4. Tenen relació amb els antecedents? En cas afirmatiu, per què? No hi ha relació. Tot i que cal tenir en compte que si hi hagués una ingesta de Sintrom descontrolada o mal regulada, aquest medicament podria provocar l’augment dels hematies.(de forma normal fa eliminar hematies per l’orina però no tants) 5. Tenen relació amb la malaltia actual? En cas afirmatiu, per què? Sí. Hi ha agut un traumatisme que pot haver afectat a les vies urinàries, ja que un augment dels leucòcits pot ser causat per una inflamació d’aquestes (traumatisme o infecció) i l’augment dels hematies en orina serà causat per la lesió de les mateixes vies (hemorràgia renal).
Error: les plaquetes no es troben en les unitats mencionades. Realment es troben disminuïdes.
6. Hi ha alteracions en l’hemograma? En cas afirmatiu, quines? Sí. Hi ha una disminució dels hematies, de la hemoglobina (anèmia important), del hematòcrit, de les plaquetes i dels leucòcits. Però dintre del percentatge de leucòcits trobem que els neutròfils es troben augmentats tot i seguir en un nombre total més baix del normal. També tenim una disminució en percentatge i en nombre: limfòcits, monòcits i eosinòfils (en aquest últim el percentatge de 0% entra dins de la normalitat, però el nombre total d’eosinòfils es troba reduït).(sèrie blanca molt afectada. Per la pèrdua de sang. No es poden contar els que no apareixen) 7. Tenen relació amb els antecedents? En cas afirmatiu, per què? No hi ha una relació directa. Però la disminució de hematies, plaquetes i leucòcits causada per un traumatisme es pot veure agreujada per el Sintorm, ja que aquest és un medicament anticoagulant que comportarà una major pèrdua de sang.
8. Tenen relació amb la malaltia actual? En cas afirmatiu, per què? Sí. A causa de un traumatisme tenim hemorràgies que ens provocaran una disminució de la quantitat de hematies, plaquetes i leucòcits en sang. (Que al seu torn es veuran agreujats per el Sintorm). Per altra banda remarcar que els nivells de neutròfils, en percentatge, es poden veure augmentats en situacions d’alt nivell d’estrès o esforços físics importants; de manera que es podria considerar aquesta situació estressant com la causant del augment d’aquestes cèl·lules. (en ser un hematoma intern no s’introdueixen organismes estranys en l’organisme i per tant no hi ha mecanisme de defensa, no augmenten els leucòcits) *no era necessari.
...