Exercicis 5 i 6 (2009)

Apunte Español
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Ciencias Ambientales - 1º curso
Asignatura Física
Año del apunte 2009
Páginas 2
Fecha de subida 25/05/2014
Descargas 0

Vista previa del texto

Problemes dirigits de Física per a Ciències Ambientals (La data límit per entregar aquests problemes és el 27 de març) 5. Deixem caure una bola de plastilina de 2 Kg sobre una plataforma de 4 Kg situada a sobre d’una molla que esmorteeix la caiguda (tal i com apareix a la figura, la distància inicial entre massa i plataforma és de 5 metres).
Si la molla acompleix la llei de Hooke i té una constant de 100 N/m, troba quina és la longitud màxima que s’arriba a contreure quan la massa hi cau a sobre.
5 Problemes dirigits de Física per a Ciències Ambientals 6. Imagineu que una artista de circ s’aguanta del trapezi amb una sola mà (per simplificar suposarem que la mà està just al centre de la barra). La barra del trapezi (de massa menyspreable) fa 80 centímetres de llargada i 2 centímetres de radi, i està aguantada per dues cordes situades als extrems. Suposant que: - la càrrega màxima que cada corda pot suportar sense trencar-se és 2·103 N.
- el radi mínim de curvatura que pot tenir la barra sense que arribi a trencar-se és 0.5 metres, i el seu mòdul de Young és de 5·109 N/m2 ...trobeu què passarà abans, que les cordes es trenquin o que la barra es parteixi. (És a dir, trobeu quina és la força mínima que hauria d’exercir la trapezista per a què passi cada una de les dues coses, i mireu quina de les dues és menor).
(Nota: Considereu la barra com un cilindre massís, i per tant que el seu moment d’inercia és πr4/4, on r és el radi) 6 ...