Circulació (2014)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Ciencias Biomédicas - 2º curso
Asignatura Fisiología Humana II
Año del apunte 2014
Páginas 6
Fecha de subida 22/09/2017
Descargas 0
Subido por

Vista previa del texto

ALTERACIÓ EXPERIMENTAL DE LA PRESSIÓ ARTERIAL: HIPERTENSIÓ Si augmenta el sodi i el clor, augmenta la pressió.
Si augmenta l’aigua, disminueix la pressió.
La sístole és més curta que la diàstole.
Pressió arterial mitjana= 1/3 pressió sistòlica + 2/3 pressió diastòlica HIPERTENSIÓ: TIPUS I POSSIBLES CAUSES En la hipertensió augmenta la resistència perifèrica. Hi ha dos tipus d’hipertensió: - Primària: no es sap la causa de la hipertensió, representa un 90-95% de les persones amb hipertensió - Secundària: es coneix la causa de la hipertensió, representa un 5-10%.
17 LA PRESSIÓ SANGUINIA A LES VENES ES BAIXA LA COMPLIANCIA EN LES VENES ÉS ALTA És la variació d’un vas en relació a un canvi de pressió.
18 LA COMPLIANCIA DE LES ARTÈRIES DISMINUEIX AMB L’EDAT Amb la edat hi ha un canvi de volum que fa que augmenti més la pressió.
PRESSIÓ HIDROSTÀTICA AL LLARG DEL COS DE PEU Pressió hidrostàtica= densitat x gravetat x altura VÀLVULES VENOSES I BOMBA ESQUELÈTICA FACILITEN EL RETORN VENÓS 1. Abans que el múscul es contregui, entra sang a les venes 2. Quan el múscul es contrau, la vàlvula que es troba més amunt s’obre i la de sota es tanca, per tant el múscul que s’està contraient empeny la sang cap a dalt.
3. Quan el múscul es relaxa la vàlvula de dalt se tanca prevenint el reflux, i la vàlvula de sota s’obre per permetre a les venes que s’omplin.
19 LA RESPIRACIÓ FACILITA EL RETORN VENÓS Inspiració-> s’apreten les venes abdominals i impulsen la sang cap a dalt Expiració-> es relaxen les venes i la sang va cap a les cames FACTORS QUE AFECTEN AL RETORN VENÓS 20 FORMACIÓ DE VARIUS Les varius es formen perquè s’acumula sang a les venes i això fa que les vàlvules no es tanquin bé perquè la paret de les venes es deforma.
Sense varius, circulació correcta Amb varius, la sang s’acumula ALTERACIONS A LES ARTÈRIES - Predisposició genètica - Ingesta excessiva de colesterol i altres greixos - Pacients amb diabetis mellitus: alta glucosa en sang, mobilització d’àcids grassos en sang Aquestes tres coses produeixen un dipòsit de grans quantitats de colesterol en l’endoteli de les artèries.
- ARTERIOSCLEROSIS : enduriment de les artèries - ATEROSCLEROSIS: És la forma més freqüent d’arteriosclerosis.
Es produeix la formació d’ateromes o plaques ateromatoses, això fa que disminueixi el diàmetre de les artèries. Com a conseqüència s’acumula la sang i augmenta la pressió.
21 El colesterol LDL es deposita a l’endoteli i s’acumula. Llavors es formen les cèl·lules espumoses i les cèl·lules fibroses.
El colesterol pot trencar l’endoteli i exposar el col·làgen , i això pot donar lloc a un trombo.
L’èmbol pot anar al pulmó.
22 ...