REGULACIÓ DE LA RESPIRACIÓ (2015)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Farmacia - 3º curso
Asignatura Fisiologia i Fisiopatologia III
Año del apunte 2015
Páginas 6
Fecha de subida 27/04/2016
Descargas 2

Vista previa del texto

FISIO III TEMA 3. REGULACIÓ DE LA RESPIRACIÓ - Centre respiratori . Organització i localització . Funcions - Regulació del centre respiratori . Escorça, sistema límbic, hipotàlem, quimioreceptors (QR), ...
. Esquema integrat de la resposta generada per QR - Reflex de la tos CENTRE RESPIRATORI: ORGANITZACIÓ I LOCALITZACIÓ L’element principal és el centre respiratori ubicat al tronc de l’encèfal concretament entre el pont i el bulb. Està format per diferents àrees.
El centre inspiratori és un centre que té activitat autocíclica, és a dir, s’anirà activant i desactivant.
1 VENTILACIÓ NO FORÇADA Durant la fase activa envia una sèrie de senyals a través dels nervis frènics i provoca la contracció del diafragma. A través dels nervis intercostals provoca la contracció dels músculs intercostals externs. Aquets provoquen la inspiració.
Per tant quan en centre inspiratori estigui actiu provoca la inspiració i quan està inactiu provoca l’espiració, provocant la ventilació no forçada.
Aquest centre inspiratori també s’anomena complex pre-bötzinger.
Cada cicle dura 5 segons, per tant, la freqüència normal són 12 cicles/min.
2 VENTILACIÓ FORÇADA Quan per determinades circumstancies tenim la ventilació forçada, el centre inspiratori s’activarà i contraurà els músculs inspiratoris i els músculs auxiliars de la inspiració, és a dir, provocarà la inspiració forçada.
Seguidament el centre inspiratori activa al centre ESPIRATORI el qual provoca la contracció dels músculs espiratoris: intercostals interns i abdominals, és a dir, provocarà la inspiració forçada.
3 En el centre respiratori trobem unes àrees: - Àrea apnèustica: Provoca l’↑ de la profunditat de la respiració prolongant la inspiració. ↓ freqüència respiratòria (+ ventilació per minut).
- Àrea pneumotàxica: Escurça el temps d’inspiració, per tant, ↑ la freqüència respiratòria. Aquesta envia senyals al centre inspiratori i inhibeix l’àrea apnèustica.
“Com es regula l’activitat del centre respiratori?” REGULACIÓ DEL CENTRE RESPIRATORI (AFERÈNCIES DEL CENTRE RESPIRATORI) Sistema límbic: Intervé en les emocions, segons l’estat emocional la freqüència respiratòria canvia. Modula l’estimulació del centre respiratori.
Quimioreceptors centrals: Estan situats al bulb i detecten la quantitat del CO2 i el nivell de pH que hi ha al bulb. Quan ↓el pH o ↑ el CO2 ↑ la ventilació.
Quimioreceptors perifèrics: Estan situats a la crossa de l’aorta i als cosso aòrtics.
Detecten pH, CO2 i O2 de la sang.
Quan ↓ el pH, ↑ el CO2 i ↓ l’O2 ↑ la ventilació.
Receptors d’estirament dels pulmons: Són mecanoreceptors, evita l’expansió excessiva dels pulmons durant la inspiració. Diem que intervenen en el reflex de Hering-Breuer. Són una receptors de pressió. Si els pulmons s’inflen, s’activen aquests receptors i inhibeix el centre inspiratori.
Propioceptors en músculs i articulacions: Informen al sistema nerviós de la posició del cos.
El canvi de moviment, els propioceptors avisen el centre respiratori perquè ↑ la ventilació.
Ex: Quan fas exercici (↑ freqüència respiratòria).
Temperatura corporal: Quan ↑ la temperatura corporal ↑ la ventilació.
Escorça: En l’encèfal (cervell). El control voluntari es pot fer servir com un mecanisme protector i possibilita la fonació. Ex: Nens petits “ara no respiro”.
Estímuls dolorosos: Es produeix una apnea (↑ freqüència respiratòria).
Quan ↑ la respiració ↓ el nivell d’oxigen, ↑ el CO2 i ↓ el pH, i per tant, els quimioreceptors ho detectaran i provocaran la inspiració.
4 AFERÈNCIES AL CENTRE RESPIRATORI ↓ pO2, ↑ CO2 i ↓ pH  Quimioreceptors (farà que respirem)  INSPIRACIÓ ESQUEMA INTEGRAT DE LA RESPOSTA GENERADA PELS QR DELS COSSOS AÒRTICS Suposem que a l’arteria aorta hi ha una ↓ d’oxigen, els QR ho detecten i envien informació als centre respiratori i ↑ la ventilació. Els QR envien senyals al CVM i CCI provocant un ↑ de volum minut (VM) i de pressió arterial (PA).
Els QR la seva funció principal és augmentar l’oxigen en sang i augmentar la velocitat de flux de sang perquè arribi a tots els teixits.
5 REFLEX DE LA TOS Reflex mediat neuralment que protegeix els pulmons de l’acumulació de secrecions i de l’ingrés de substàncies irritants i destructives.
Quan s’estimulen els receptors (QR o mecanoreceptors) envien senyals cap a la zona del bulb al SNC i la resposta és la següent: . Inspiració forçada (>2,5 L)  Entra una gran quantitat d’aire dins dels pulmons.
. Tancament de glotis  L’obertura que hi ha a l’interior de la laringe, aquest es tanca.
Contracció músculs abdominals i intercostals interns: Obtenim aire a alta pressió. Obertura de la glotis: Surt l’aire a altra pressió 965 km/h.
* La diferencia entre la tos i l’esternut és que actuen els receptors en vies superiors (nas o faringe) i no hi ha tancament de glotis.
6 ...