Reflexos (2015)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Enfermería - 1º curso
Asignatura Fisiologia
Año del apunte 2015
Páginas 4
Fecha de subida 24/05/2015
Descargas 10
Subido por

Vista previa del texto

CONTROL DEL MOVIMENT: REFLEXOS  REFLEXOS NEURALS Tots els reflexos neuronals comencen amb un estímul que activa un receptor sensitiu. El receptor sensitiu envia informació en forma de potencials d’acció a través de les neurones sensitives al SNC. El SNC és el centre integrador que avalua tota la informació entrant i selecciona una resposta apropiada. Després inicia potencials d’acció en les neurones eferents per dirigir la resposta de músculs i glàndules, els efectors.
Una característica clau de moltes vies reflexes és la retroalimentació negativa. Les senyals de retroalimentació negativa provinents del múscul i dels receptors articulats mantenen al SNC contínuament informat de la posició corporal canviant. Alguns reflexos tenen un sistema de prealimentació que permet al cos anticipar un estímul i començar la resposta.
 Les vies reflexes poden ser classificades de diferents maneres Les vies reflexes en el SN consisteixen en cadenes o xarxes de neurones que relacionen els conceptes sensitius amb els músculs o glàndules. Els reflexos neurals poden classificar-se de varies maneres: 1. Per la divisió eferent del SN que controla la resposta:  Reflexos somàtics: les neurones motores somàtiques controlen músculs esquelètics.
 Reflexos autònoms: les neurones motores autònomes controlen el múscul llis i el múscul cardíac, les glàndules i el teixit adipós.
2. Pel lloc en el SNC on s’integra el reflex:  Reflexos espinals: s’integren en la medul·la espinal i poden ser modulats per aferències superiors des de l’encèfal, tot i que poden produir-se sense aquestes aferències.
 Reflexos cranials: s’integren dins el cervell.
3. Per fet que el reflex sigui innat o adquirit:  Reflexos innats: naixem amb ells i estan determinats genèticament. (reflex rotulià, per exemple).
 Reflexos adquirits o condicionats: s’adquireixen a través de l’experiència.
4. Per la quantitat de neurones en la via reflexa:  Reflexos monosinàptics: tenen 2 neurones: una aferent (sensitiva) i una eferent.
Només els reflexos motors somàtics poden ser monosinàptics.
 Reflexos polisinàptics: inclouen més de 2 neurones en la via (i almenys 2 sinapsis).
Tots els reflexos autònoms són polisinàptics, perquè tenen 3 neurones: una aferent i 2 eferents.
 REFLEXOS AUTÒNOMS Els reflexos autònoms també es coneixen com a reflexos viscerals perquè sovint involucren òrgans interns del cos. Alguns reflexes viscerals, com la micció i la defecació, son reflexos espinals, ja que poden tenir lloc sense aferències del cervell.
Sovint, el control superior d’un reflex espinal és una resposta apresa (control d’esfínters...).
Tots els reflexos autònoms són polisinàptics, amb almenys 1 sinapsis en el SNC entre la neurona sensitiva i la neurona autònoma preganglionar i una sinapsis addicional en el gangli entre les neurones preganglionar i postganglionar.
 REFLEXOS MUSCULARS ESQUELÈTICS Tot i que no sempre estem conscients d’ells, els reflexos musculars esquelètics participen en quasi tot el que fem. Els receptors que detecten els canvis en els moviment articulars, la tensió muscular i la longitud del múscul transmeten aquesta informació al SNC, el qual respon d’una o de dos formes.
Si la contracció muscular és la resposta apropiada, el SNC activa les neurones motores somàtiques fins les fibres musculars. Si s’ha de relaxar un múscul per assolir la resposta, les aferències sensitives activen interneurones inhibitòries en el SNC, i aquestes interneurones inhibeixen l’activitat en les neurones motores somàtiques que controlen el múscul.
Cal recordar que les neurones motores somàtiques sempre produeixen contracció en el múscul esquelètic; no existeix cap neurona inhibitòria en sinapsis amb el múscul esquelètic que faci que es relaxin. La relaxació és el resultat de l’absència d’aferències excitatòries per la neurona somàtica. La inhibició i la excitació de les neurones somàtiques i els músculs esquelètics associats han de dur-se a terme en sinapsis dins del SNC.
Els reflexes musculars esquelètics tenen els següents components: - - Els receptors sensitius coneguts com a propioceptors, es localitzen en els músculs esquelètics, les càpsules articulars i els lligaments. Controlen la posició de les nostres extremitats a l’espai, els nostres moviments i l’esforç que exercim per aixecar objectes.
Les neurones sensitives transporten la senyal aferent des dels propioceptors fins al SNC.
El SNC integra la senyal aferent utilitzant xarxes i vies d’interneurones excitatòries i inhibitòries.
Les neurones motores somàtiques transporten la senyal eferent. Les neurones motores somàtiques que innerven les fibres contràctils del múscul esquelètic s’anomenen neurones motores α.
En el cos hi ha 3 tipus de propioceptors: - Fus muscular.
Òrgans tendinosos de Golgi.
- Receptors articulars: es troben en les capsules i lligaments que rodegen les articulacions.
S’estimulen per la distorsió mecànica que acompanya als canvis en la posició relativa dels ossos connectats per articulacions flexibles.
 Els fusos musculars responen a l’estirament muscular Els fusos musculars són receptors d’estirament que envien informació a la medul·la espinal i l’encèfal sobre la longitud del múscul i els seus canvis. Són estructures petites i allargades dispostes paral·lelament respecte de les fibres musculars extrafusals contràctils. Tots els músculs del cos tenen molts fusos musculars (excepte la mandíbula).
Quan un múscul es troba en la seva longitud de repòs, la regió central de cada fus muscular està estirada el suficient com per activar les fibres sensitives. Per tant, les neurones sensitives des dels fusos són tònicament actives, cosa que envia una corrent constant de potencials d’acció cap al SNC. Degut a aquesta activitat tònica, fins i tot un múscul en repòs manté cert nivell de tensió, conegut com a to muscular.
Qualsevol moviment que augmenti la longitud muscular també estirarà els fusos musculars i farà que les fibres sensitives es disparin més ràpidament. Això crea una contracció reflexa fel múscul, que impedeix el dany per sobreestirament. La via reflexa en la qual l’estirament muscular inicia una resposta de contracció s’anomena reflex miotàtic.
 Els òrgans tendinosos de Golgi responen a la tensió muscular Els òrgans tendinosos de Golgi responen principalment a la tensió que desenvolupa el múscul durant una contracció isomètrica i produeixen reflex de relaxació. És l’oposat del dels fusos musculars, que produeixen contracció reflexa.
La informació aferent provinent de l’activació dels òrgans tendinosos de Golgi excita interneurones inhibitòries de la medul·la espinal. Les interneurones inhibeixen a les neurones motores α que innerven el múscul, i la contracció muscular disminueix o cessa. En la majoria de casos, aquest reflex fa més lenta la contracció muscular a mesura que augmenta la força de contracció. En altres, els òrgans tendinosos de Golgi impedeixen la contracció excessiva que podria lesionar el múscul.
Exemple: quan et col·loques un llibre sobre el la ma estirada, si al sostenir el pes agregat requereix més força de la que el múscul pot desenvolupar, l’òrgan tendinós de Golgi respondrà quan la tensió muscular estigui a prop del seu màxim. Dispararà la inhibició reflexa de les neurones motores del bíceps, cosa que farà que el bíceps es relaxi i el braç caigui. Així, la persona deixarà caure el pes agregat abans de que les fibres musculars puguin danyar-se.
 El reflex miotàtic i la inhibició recíproca controlen el moviment al volant d’una articulació El moviment en la majoria d’articulacions flexibles està controlat per grups de músculs sinergistes i antagonistes que actuen de forma coordinada. Les neurones sensitives dels músculs musculars i les neurones motores eferents que controlen el múscul estan unides entre elles per vies divergents i convergents d’interneurones dins de la medul·la espinal. El conjunt de vies que controla una única articulació: unitat miotàtic.
El reflex més simple de la unitat miotàtic és el reflex miotàtic monosinàptic, que inclou només 2 neurones: la sensitiva del fus muscular i la motora somàtica que va cap al múscul. (ex: reflex rotulià).
...