Pedigrí de pràctiques de genètica (2016)

Ejercicio Catalán
Universidad Universidad de Girona (UdG)
Grado Biología - 2º curso
Asignatura Genética
Año del apunte 2016
Páginas 1
Fecha de subida 31/10/2017
Descargas 1
Subido por

Vista previa del texto

    En  la  imatge  anterior  es  veu  representat  el  pedigrí  de  la  meva  família  on  es  mira  si  el  caràcter   del  lòbul  separat  de  l’orella  és  dominant/recessiu  o  autosòmic/lligat  al  sexe.  Com  es  pot   apreciar  trobem  més  individus  amb  el  lòbul  separat  que  junt.       Per  tal  de  saber  si  és  recessiu  o  dominant  podem  creuar  els  genotips  de  la  generació  II  dels   individus  5  –  6  i  6  –  7.     -­‐ Al  veure  que  els  individus  16  i  17  presenten  el  caràcter,  sabem  que  aquest  és  heretat   de  la  mare,  ja  que  el  pare  no  el  presenta.  Perquè  les  filles  el  presentin,  els  genotips   dels  progenitors  han  de  ser:   Ø Aa/AA  x  aa       Aa/AA  ,    Aa/AA     -­‐ I  per  l’altre  banda,  l’  individu  6  amb  l’  individu  7  al  encreuar-­‐se  donen  lloc  a  dues  filles,   una  amb  el  caràcter  i  l’altre  sense.  Perquè  una  el  presenti  cal  que  la  mare  li  hagi   transmès  i  així  ha  estat.       Per  tant,  ja  sabem  que  el  caràcter  de  lòbul  separat  és  dominant.       Pel  que  fa  a  si  és  autosòmic  o  lligat  al  sexe  es  pot  observar  creuant  la  generació  I.  Veiem  les   dues  possibilitats:     -­‐ Lligat  al  sexe    Xn  Y  x  XnX  à  les  opcions  que  podrien  sortir:    Xn  Xn  ,  Xn  X,  Xn  Y,  XY.  Tal  i  com   sabem,  dos  de  les  tres  filles  que  hi  ha  en  la  generació  II  no  tenen  el  caràcter  i  en  les   diferents  opcions  no  hi  ha  la  filla  sense  el  caràcter,  per  tant,  no  pot  ser  lligat  al  sexe.       -­‐ Autosòmic  Aa  x  Aa  à  opcions:  AA,  Aa,  Aa,  aa.     Aquest  encreuament  ja  té  més  sentit,  ja  que  els  individus  de  la  generació  II  són  aa  o   AA.       Per  tant,  podem  dir  que  el  caràcter  del  lòbul  separat  és  autosòmic       *  Cal  tenir  en  compte  que  els  individus  en  el  pedigrí  es  troben  per  ordre  de  creixement.  I  també   que  dels  individus  4  i  9  no  en  sabem  la  informació  del  caràcter.     ...