Sistema nerviós perifèric I fàrmacs col·linèrgics (2014)

Apunte Español
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Enfermería - 1º curso
Asignatura Farmacologia
Año del apunte 2014
Páginas 4
Fecha de subida 27/12/2014
Descargas 6

Vista previa del texto

TEMA 11 – SISTEMA NERVIÓS PERIFÈRIC I: FÀRMACS COL·LINÈRGICS SN AUTÒNOM O PERIFÈRIC Accions realitzades per nervis perifèrics (autònoms),però controlades per centres del SNC.
Els nervis eferents innerven totes les estructures de l’organisme, excepte el múscul esquelètic que es innervat per nervis somàtics.
Regula un gran nombre de funcions viscerals, sense el control de la consciència (≠ SN somàtic).
CARACTERÍSTIQUES MORFOLÒGIQUES DEL SN AUTÒNOM SN Simpàtic SN Parasimpàtic Centres nerviosos: asta de la mèdul.la espinal Centres nerviosos: cranials i sacres.
(toracolumbar).
• Fibres nervioses eferents: • Fibres nervioses eferents: • Preganglionars llargues • Preganglionars curtes • Postganglionars curtes • Postganglionars llargues Lloc de connexió: gangli parasimpàtic, Lloc de connexió: gangli simpàtic pròxim o dins de l’òrgan diana.
NEUROTRANSMISSORS (NT) Acetilcolina (ACH) Catecolamines: Noradrenalina, Adrenalina, dopamina.
Receptors adrenèrgics: Fibres postganglionars Simpàtiques: α1, α2, β1, β2, β3 Receptors colinèrgics: a) Nicotínics: - Fibres Preganglionars simpàtiques - Fibres Preganglionars parasimpàtiques -(SN somàtic: sinapsi de la placa motora, unió Altres NT: Serotonina, GABA, substancia P, neuromuscular) etc.
b) Muscarínics: Fibres postganglionars parasimpàtiques FÀRMACS DEL SN AUTÒNOM Fàrmacs colinèrgics Fàrmacs agonistes: Parasimpaticomimètics - Directes (R M) - Indirectes: Inhibidors de l’acetilcolinesterasa (R M i N).
Fàrmacs antagonistes (R M): Parasimpaticolítics Fàrmacs adrenèrgics Fàrmacs agonistes: - Directes: Simpaticomimètics - Indirectes Fàrmacs antagonistes: - Directes: Simpaticolítics - Indirectes RECEPTORS COLINÈRGICS L’ACh té una acció dual segons interaccioni amb receptors nicotínics o muscarínics.
Receptor nicotínic: - Resposta ràpida.
- Augment ràpid en la permeabilitat cel·lular al Na+ i al Ca2+ (despolarització) Excitació.
Receptor muscarínic: - Resposta lenta.
- Pot ser excitatòria o inhibitòria.
FÀRMACS COL.LINÈRGICS O PARASIMPATICOMIMÈTIC Efecte colinèrgic - Vasodilatació.
- Bradicàrdia: ↓ Freqüència cardíaca, velocitat conducció i força cardíaca - ↑ Activitat motora i secretora gastrointestinal (salivació i augment de la motilitat intestinal) - ↑ Micció - Augment de la sudoració - Broncoconstricció i augment de secrecions - Bronquials - Miosi - Tremolor, espasticitat, atàxia FÀRMACS AGONISTES COLINÈRGICS: ACCIÓ DIRECTA Èsters de colina: Alcaloides naturals: Alcaloides sintètics: FÀRMACS AGONISTES ACETILCOLINESTERASA COLINÈRGICS: ACCIÓ INDIRECTA.
INHIBIDORS FÀRMACS AGONISTES COLINÈRGICS.
Efectes secundaris: Dispnea (broncoconstricció) Nàusees i vòmits Sudoració Salivació Miosi Cefalea Diarrea Intoxicació (ex: per muscarina, alcaloide d’Amanita muscaria) Paràlisi muscular, confusió, atàxia, coma EFECTE ANTICOL.LINÈRGIC - ↓ Secreció salivar - ↓ Secreció gàstrica - ↓ Peristaltisme intestinal - ↓ Sudoració - Broncodilatació - ↓ Secreció bronquial - Midriasi - ↑ Freqüència cardíaca Contraindicacions: Asma bronquial Insuficiència coronària Hipertiroïdisme Ulcus gastroduodenal Retenció urinària mecànica Antídot: Atropina DE LA FÀRMACS ANTAGONISTES COLINÈRGICS SIGNES I SÍMPTOMES DE LA INTOXICACIÓ PER ANTICOLINÈRGICS Graus 1r grau 2n grau 3r grau Perifèrics Sequedat de boca ↓ Secreció bronquial ↓ Sudoració Hipotensió Midriasi Visió borrosa Alteració conducció cardíaca Retenció urinària Íleo adinàmic Centrals Canvis d’humor Atàxia Alteracions de la marxa Distraccions freqüents ↓ Temps d’atenció Alteracions de la memòria Desorientació Fabulacions, al·lucinacions ...