TEMA 5 II Guerra Mundial (2014)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Economía - 3º curso
Asignatura Historia Economica Contemporania
Año del apunte 2014
Páginas 1
Fecha de subida 05/03/2015
Descargas 23
Subido por

Descripción

La Segona Guerra Mundial i el procés de definició de les polítiques econòmiques keynesianes.

Vista previa del texto

Tema 5.
La Segona Guerra Mundial i el procés de definició de les polítiques econòmiques keynesianes.
LA SEGONA GUERRA MUNDIAL Políticament 1938 Annexió d’Àustria a Alemanya i Xecoslovàquia i Atac a Polònia 1/9/1939 Comença la 2naGM 1941 Entra USA (Roosevelt), aproven els acords de prèstec i lloguer de materials i armes: URSS, Xina, França, GB Churchill i Roosevelt fan Carta Atlàntica. “La societat no pot tornar a una situació com aquesta guerra, ni tampoc l’economía del laissez faire” Regular la producció a les necessitats socials i de guerra.
1941 PEARL HARBOUR ATTACKED USA DECLARES WAR ON JAPAN enters WWII White elabora un plà internacional per les relacions eco. després de la guerra.
1942 Negociacions GB-USA per dissenyar aquest nou marc de relacions internacionals ( White, Keynes ) Es comença a decantar la guerra a favor dels aliats.
1943 Patton entra per sud d’Italia 1944 Desembarco de Normandía. Acords de BRETTON WOODS 1945 Acaba la Guerra a Europa. Bombas Hiroshima i Nagasaki final de la guerra japon.
En acabar la guerra, el sector siderurgic i metalurgic nord-americà es va desenvolupar molt donant empenta a la recuperació econòmica.
No hi havia deute monetari internacional sino deute de mercaderies físiques i negociacions polítiques.
No era deute públic inflacionari com si va passar a la IGM. Tampoc des de la banda NAZI no es van endeutar sino que van saquejar els territoris ocupats.
´Les pol. eco. Lliberals van ser explicitament rebutjades per USA i GB: -GB pressió fiscal en el finanament del conflicte, “préstec i lloguer”, noves pol. de salut i educació, -USA nous acords de salaris amb sindicats, keynes guanya soport.
Keynessianisme+ Influencia major de les esquerres en la societat Després de la guerra, acabà portant Estat del Benestar Alemanya es finança amb: - Suport militar i econòmic de països de est europa - Saqueig de Polonia i Serbia - Molt treball forçat de jueus, pressoners i dissidents Acords de BRETTON WOODS 1944 FRACASO Iniciativa de USA i GB per recuperar les relacions financeres estables internacionals en acabar el conflicte:  Eliminar els obstacles al comerç internacional.
 Tornar al sistema de canvis fixos, evitar Inflació! ▪ Es Creal el Banc Mundial i el FMI  Controlar els moviments internacionals de capitals Controlar mov. de capitals era necessari si es volia combinar Tc. Fixos amb polítiques de plena ocupació Tc.Fixos es prodeflacionista, P.Eco de plena ocupació son proinflacionistas Les mesures per controlar el capital acabaren sent molt eludibles.
EN definitiva, els acords estaven més orientats al creixement econòmic i l`estabilitat dels Tc. Dels paîsos desenvolupats que no a corregir els desequilibris estructurals de les economies europees despres de II GM Pan MARSHALL Mesura d’emergència davant el fracàs de BW. Ajuda econòmica condicionada  Accelerar l’economia europea (*Alemanya* +Comerç intraeuropeu +Tc. realistes)  Recuperar estabilitat de les relacions financeres (Estabilitat de la Lliura)  Evitar l’amenaça del socialisme, incrementar despeses en armament per la guerra freda posterior.
Condicions: Recursos entregats anualment, s’ingressava l’ajuda en moneda local, USA gestionava recursos ...