Tema 3 (2017)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Farmacia - 2º curso
Asignatura Fisiologia y fisiopatologia I
Año del apunte 2017
Páginas 2
Fecha de subida 30/09/2017
Descargas 0
Subido por

Vista previa del texto

Fisiologia i Fisiopatologia I Júlia Domènech Sogas Tema 3: Medi intern i homeòstasi Quan parlem dels éssers vius, parlem que és un sistema1 obert, és a dir, que permet l’intercanvi de matèria, energia, informació amb el medi extern.
Trobem diferents estats en que es pot trobar el sistema: - Estat estacionari: Entrada i sortida equivalents, manté uns nivells estables.  ÉSSER VIU SA! Estat transitori: Entrada i sortida no equivalents. Hi ha intercanvis, per tant, canvis en les variables  ESTAT PATOLÒGIC (MALALTIA) Estat d’equilibri: Entrada i sortida igual a 0, no hi ha intercanvi  ÉSSER MORT! Medi intern i medi extern LEC és sinònim a Medi intern.
Per altre banda el LEC envolt la cèl·lula, i esta format per més d’un element.
Claude Bernard (1813-1878): Els organismes pluricel·lulars estan immersos en un medi extern, però les cèl·lules viuen en un medi intern líquid.
Walter Cannon (1871-1945): Homeòstasi: Manteniment de la constància del medi intern per l’acció coordinada dels processos fisiològics, mantenir les variables.
Cal afegir que les concentracions al LEC i al LIC són diferents, fer que permet la generació de gradients.
Tipus de variables En l’organisme tenim mecanismes de control per restablir les variables  Mecanismes homeostàtics 1. Variables regulades: S’han de mantenir en un rang molt estret per garantir el correcte funcionament.
o Oxigen i diòxid de carboni o Temperatura corporal dels òrgans (no de les extremitats) o pH o Pressió arterial o … 2. Variables controlades: Mantenen un rang molt més ampli per mantenir les variables regulades controlades o Freqüència respiratòria i dinàmica de la sang o Freqüència respiratòria i cardíaca o Suor, metabolisme i respiració o Diàmetre dels vasos sanguinis, volum de sang, secreció de renina o ….
1 Conjunt d’elements de naturalesa molt diversa interrelacionats entre si seguint un principi o llei.
5 Fisiologia i Fisiopatologia I Júlia Domènech Sogas Mecanismes homeostàtics Elements d’un sistema regulador Consta bàsicament de 3 elements: 1. Sensor: Estructura del cos humà (receptors) que capten el canvi de valors d’una variable i envien la senyal cap al centre integrador. S’envia a través d’impulsos nerviosos o senyals químics.
2. Integrador: Capta la senyal del sensor processa el senyal i envia una ordre al efector per produir el canvi de la variable i restablir la variable  Sistema nerviós (impulsos) i endocrí (hormones) 3. Efector: Rep l’ordre del centre integrador i promou el restabliment de la variable  Òrgans i teixits Exemple: Disminució de la temperatura exterior.
El sensor detecta canvis en la temperatura exterior i envia una senyal al hipotàlem que avida al centre integrador.
El centre integrador envia una senyal al múscul per començar a contraure’s.
L’efector dóna la senyal de començar a tremolar i a produir calfreds per produir calor.
Sistemes de retroacció o feed-back Trobem dos tipus de sistema diferents: 1. Sistemes de feed-back negatiu  Mecanisme homeostàtic La seva funció és restablir el valor inicial d’una variable. És el més freqüent.
2. Sistema de feed-back positiu  NO és un mecanisme homeostàtic La seva funció és potenciar el canvi d’una variable.
Trobem només pocs cassos: ▪ El part ▪ Potencial d’acció d’una cèl·lula ▪ Coagulació Guany d’un sistema de control Permet mesurar el grau d’eficàcia amb el que el sistema de control és capaç de mantenir la constància de la variable.
Com és gran és el guany, més eficaç és el mecanisme homeostàtic (en valor absolut) 𝐺𝑢𝑎𝑛𝑦 = 2 3 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑒𝑐𝑖ó2 𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟3 Interval que ha aconseguit modificar el sistema de control Diferencia entre el calor final i inicial 6 ...

Tags: