Anàlisi fragments TV (2016)

Pràctica Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Periodismo - 1º curso
Asignatura Lenguajes comunicativos escritos y audiovisuales
Profesor M.P.
Año del apunte 2016
Páginas 12
Fecha de subida 24/10/2017
Descargas 0
Subido por

Vista previa del texto

Llenguatges Comunicatius Escrits i Audiovisuals Pràctica sobre l’anàlisi del llenguatge televisiu en diferents àmbits Seminari 2 Maria Moreno Viladrich – NIU: 1458331 SEMINARI 2 (MANUEL PEREIRA) – PERIODISME GRUP 1 ÍNDEX 1. CONCLUSIONS I REFLEXIÓ.............................................................. 1 2. STAND UP ......................................................................................... 2 2.1. STAND UP BEN ELABORAT ....................................................... 2 2.2. STAND UP MAL ELABORAT ........................................................ 3 3. NOTÍCIES ESTRICTES ...................................................................... 4 3.1. INFORMATIU NOTÍCIA BEN ELABORAT ..................................... 4 3.2. INFORMATIU NOTÍCIA MAL ELABORAT ..................................... 5 4. PRESENTADORS DE DIFERENTS TIPUS DE PROGRAMA ............. 6 4.1. ANÀLISI 1 .................................................................................... 6 4.2. ANÀLISI 2 .................................................................................... 7 5. DESCRIPCIÓ DE L’ÚS D’UN PLATO I LES SEVES CÀMERES EN UN DIRECTE O FALS DIRECTE MULTICÀMERA ................................. 8 5.1. ANÀLISI 1 .................................................................................... 8 5.2. ANÀLISI 2 .................................................................................... 9 6. VALORACIÓ DE LES PECES .......................................................... 10 PRÀCTICA TV LCEA – Seminari 2 Maria Moreno Viladrich – NIU: 1458331 1. CONCLUSIONS I REFLEXIÓ Considero que el treball que es pot llegir a continuació ha estat una tasca curiosa, entretinguda, reflexiva i sobretot crítica. El fet que comportés una anàlisi crítica m’ha despertat l’interès des del primer moment. Comparteixo una de les reflexions que ja vaig esmentar amb la pràctica de ràdio: quan et preguntes qüestions que fins ara no t’havien ni passat pel cap i ni tan sols havies donat importància perquè les desconeixies, se t’obre un món que fins ara no havies pensat d’entrar-hi, i sobretot, de qüestionar-te’l.
En certa manera, sembla mentida que una rutina tan habitual com la de mirar la televisió i tot el que aquesta comporta, és a dir, pluralitat de programes, informatius, sèries,[...] mai t’hagi despertat la curiositat sobre com estan editats i reproduïts. Aspectes com aquests evidencien la ignorància de la societat en general. De fet, aquest és un dels motius pels quals sóc aquí cursant el grau de periodisme i formant-me per l’exercici del periodisme justament perquè penso que és més que cobrir uns fets, escriure’ls, locutar-los o televisar-los. La tasca del periodista també és analitzar com cobrir, escriure, locutar o televisar aquests fets perquè el “com” té molt a dir pels espectadors responsables d’alimentar la informació.
La pràctica, tot i resultar entretinguda, ha exigit un treball d’anàlisi meticulosa i detallada. Cal dir que sempre ens resulta més fàcil criticar allò mal elaborat que no pas allò ben fet. Per aquest i altres motius, m’ha resultat dificultós quan he hagut d’analitzar una peça que he considerat i he etiquetat com a vàlida. Si bé, realitzant aquesta pràctica m’he adonat que em va resultar més complex el treball de ràdio. A diferència d’aquest últim, m’he sentit més preparada pel que fa a continguts i coneixements fet que m’ha facilitat l’elaboració del treball. El fet d’haver fet dedicat més pràctiques de llenguatge televisiu al seminari també ho ha simplificat. Cal afegir que la lectura prescriptiva de l’assignatura, Manual básico de narrativa y lenguaje audiovisual, m’ha aclarit varis conceptes gràcies als exemples que presenta com a suport dels mateixos.
Pel que fa al treball en sí, he optat per televisions i canals de la meva rutina usual per complir l’objectiu que em proposava: analitzar el contingut audiovisual del què miro i començar-m’ho a mirar amb uns altres ulls dotats de perspectiva, claus i anàlisis crítiques, contingència i expectativa. La part que m’ha resultat més escabrosa ha estat l’estudi de l’ús d’un plató i les seves càmeres. Crec que ha estat així perquè es tracta de la part més tècnica i especialitzada. Cal dir però, que en un principi m’havia plantejat optar per televisions locals però reflexionant vaig creure que en tant que em resultés productiu, seria més interessant analitzar allò que configura gairebé el meu dia dia televisiu.
No obstant això, l’he trobat una tasca interessant tenint en compte que la televisió és el mitjà actual més consumit per la societat.
P à g i n a 1 | 10 PRÀCTICA TV LCEA – Seminari 2 Maria Moreno Viladrich – NIU: 1458331 2. STAND-UP’S 2.1. STAND-UP BEN ELABORAT NOM PROGRAMA PERIODISTA LINK ÍNTERVAL DEL FRAGMENT CANAL HORA DATA TN COMARQUES DEMARCACIÓ DE BCN Rosa Serres http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/telenoticiescomarques/telenoticies-barcelona06122016/video/5636133/ 02:28-03:30 TV3 14H 06/12/2016 Es tracta d’un stand-up emès per Televisió de Catalunya al dia 6 de desembre.
L’stand-up seleccionat apareix, en primer lloc, a pantalla completa i tot seguit a mitja pantalla amb acompanyament d’unes imatges de càmera que representen el contingut narratiu emès per la periodista. L’stand-up finalitza amb pantalla completa tal i com s’havia iniciat al principi de l’emissió.
Es tracta d’una peça elaborada correctament per motius clars i evidents però també fonamentals ja que, si hi manquessin denotarien una qualitat pobra i dèbil.
En primer lloc, cal fixar-nos en la ubicació i la posició de la periodista. En cap moment es desplaça (roman en camp al llarg de l’stand-up) i com a bon standup es manté en PMC frontal fix. Es troba ubicada a la Plaça del Blat de Valls davant de l’ajuntament on succeeixen els fets narrats. Per tant, es tracta d’un lloc relacionat i referent quant a contingut i referències (la plaça del Blat és molt representativa a la ciutat de Valls i l’espectador la pot relacionar fàcilment amb la capital de l’Alt Camp). Així doncs, la peça rau completament en un pla narratiu, fet que encara és fa més palès amb l’orientació de la mirada mai desviada i sempre fixada a la càmera. Aquest tret tan essencial com el de prolongar la mirada al públic desperta i genera l’interès dels telespectadors.
Pel que fa al contingut, cal dir que el text narratiu s’adequa correctament amb les imatges. Existeix una sincronia gairebé perfecte de les imatges amb la narració de la periodista (la crema de la Constitució falsa apareix en imatges en el moment que es narra i el mateix succeeix amb els regidors del consistori vallenc treballant, l’acte simbòlic de recollida de bombetes,...). Cal afegir que el so de les imatges no solapa en cap moment l’emissió del stand-up. No es pot percebre cap soroll que distorsioni la peça. El to de veu és correcte ja que, no presenta alteracions de to ni condueix al tedi: és clar, entenedor, breu i concís. A més a més, podem parlar d’una tasca de maquillatge i vestuari encertades. El fet que es tracti d’uns fets que transcorren al carrer fan que la notícia derivi cap a un grau de formalitat més baix, i per tant, no s’exigeix un tipus de vestuari determinat.
P à g i n a 2 | 10 PRÀCTICA TV LCEA – Seminari 2 Maria Moreno Viladrich – NIU: 1458331 2.2. STAND UP MAL ELABORAT NOM PROGRAMA Noticias Cuatro 14H PERIODISTA Susana Camacho LINK http://www.cuatro.com/noticiascuatro/en_directo/noticias-cuatro14h/Noticias_Cuatro_14h_2_2281680127.html ÍNTERVAL DEL FRAGMENT 00:49 – 01:49 CANAL Cuatro HORA 14:17H DATA 25/11/2016 L’stand-up anterior pertany als informatius del migdia de canal Cuatro. La peça comença amb pantalla completa, continua amb mitja pantalla i imatges de càmera i acaba de nou amb pantalla completa. Es tracta de l’estructura de la majoria dels stand-up dels informatius dels mitjans d’avui dia.
Tot i mantenir-se en PMC frontal fix, la sensació que se’n deriva a l’espectador no és el d’una qualitat del tot adequada. La pobresa d’aquest stand-up remet en el contingut del discurs de la periodista. Es tracta d’una narració força redundant: reitera en més d’una ocasió “el primer acto”, “ha prometido, “asociación – asociaciones”, “luchar contra la violencia contra las mujeres”, etc.
A més a més, s’equivoca amb algunes paraules de la narració: “ la semana que, la semana pasada”, “las medidas”, entre d’altres. A causa d’aquestes errades, el relat de la periodista no aconsegueix ser fluid; hi ha manca de ritme. Ara bé, la fluïdesa en el discurs desperta la majoria d’atenció dels oients i quan aquesta manca no s’acaba d’aconseguir aquest objectiu.
Si bé, la situació de la periodista és correcta ja que, es troba al lloc dels fets, en aquest cas, al Palau de la Moncloa. Tot i així, costa de percebre el fons de l’standup. El background no és fix i això denota un desequilibri entre la imatge punxada en PMC i el fons. Cal dir però, que la sincronització entre vídeo / imatge amb àudio és bona. No obstant això, caldria que s’intentés incorporar en la imatge un angulació i/o perspectiva adequada i no només pla frontal. La temporalitat és totalment simultània perquè els fets narrats duren el mateix que la seva emissió, és a dir, existeix un muntatge paral·lel. En algun moment, el discurs es pot veure distorsionat pel so del vídeo i les imatges. El vestuari és justificable si tenim en compte que es tracta d’una notícia que succeeix en un lloc emblemàtic i pretensiós com és el Palau de la Moncloa.
P à g i n a 3 | 10 PRÀCTICA TV LCEA – Seminari 2 Maria Moreno Viladrich – NIU: 1458331 3. NOTÍCIES ESTRICTES 3.1. INFORMATIU NOTÍCIA BEN ELABORAT NOM PROGRAMA TELEDIARIO 8 HORAS LINK http://www.rtve.es/alacarta/videos/telediario/telediario-8horas-01-12-16/3817138/ ÍNTERVAL DEL FRAGMENT CANAL 11:37 – 13:05 HORA 8H DATA 01/12/2016 TVE La notícia seleccionada correspon al tele diari de les 8H de Televisió Espanyola del dia 1 de desembre.
Presenta tots els elements característics de l’emissió d’una notícia en un informatiu. Així doncs, consta d’una introducció emesa pels dos periodistes a plató, a continuació, donen pas a les imatges sincronitzades amb l’off i tot seguit, s’hi incorpora un stand-up i dues declaracions de diferent opinió que proporcionen perspectiva i contrast a la informació. L’emissió finalitza de nou amb imatges i l’off. La pluralitat d’ús d’aquests elements proporciona ritme, professionalitat, fons i potència a la informació.
Els elements anteriors contextualitzen en tot moment i impliquen un nivell molt ben confeccionat d’apropament als fets. Es passa de la introducció a plató fins al lloc dels fets, en aquest cas, l’Havana (Cuba). Les entrevistes a dues de les persones, una de les quals és autòctona i representa l’opinió del poble cubà i l’altra es tracta d’una turista que manifesta la seva perspectiva des de fora l’epicentre dels fets. El so, el què escoltem del relat audiovisual, es troba correctament sincronitzat amb la narració. Ha de ser una voluntat explícita ja que d’aquesta manera, l’oient denota una major professionalitat. Els encavalcaments entre off i vídeo es mantenen en coherència al llarg de tot el missatge. Són simultanis i alhora es fa ús de les imatges de recurs que corresponen amb el què es diu a l’off. Els plans de recurs utilitzats en aquesta peça atorguen expressivitat als plans reduïts. Per altra banda, l’off facilita la ubicació en un context determinat. Pel que fa a la construcció del temps, podem afirmar que es tracta d’una temporalitat simultània on els fets que es narren duren el mateix que la seva retransmissió (muntatge paral·lel).
P à g i n a 4 | 10 PRÀCTICA TV LCEA – Seminari 2 Maria Moreno Viladrich – NIU: 1458331 3.2. INFORMATIU NOTÍCIA MAL ELABORAT NOM PROGRAMA L’INFORMATIU LINK http://tvbergueda.xiptv.cat/informatiu/capitol/elsalcaldes-de-l-alt-bergueda-en-peu-de-guerrapel-tancament-de-caixers ÍNTERVAL DEL FRAGMENT 00:00 – 04:01 (vídeo sencer) CANAL TV Berguedà HORA No especificada DATA 30/11/2016 La notícia seleccionada pertany a l’Informatiu de TV Berguedà del dia 30 de novembre.
Es tracta d’un informatiu d’una elaboració pèssima evidenciada al llarg de l’emissió. En primer lloc, percebem una gran falta de professionalitat sobretot per part del càmera. Aquesta peça informativa és pobra tant de contingut com d’imatge i d’aquesta pobresa audiovisual se’n deriva un llenguatge televisiu humil.
La pobresa d’imatge es deu a l’absència de moviment. La majoria d’imatges – de recurs moltes d’elles - i els seus respectius plans són fixos (PG) i moltes d’elles redundants (hi ha molta imatge de la façana de l’ajuntament) tret de dues lleugeres PAN horitzontals. Totes aquestes imatges són de recurs i l’excés d’aquestes converteix la notícia en tediosa. L’únic element que trenca amb aquesta monotonia d’imatge és la incorporació de les declaracions de l’alcalde de Saldes (Berguedà), la localitat a la qual es fa referència. Hi ha un moviment que denota una manca de professionalitat brutal. És quan apareix una transició del tot brusca a l’entrevista de l’alcalde.
Per altra banda, hi ha una clara manca de sincronització entre off i imatges, per tant, si no és simultani no sincronitza. El fet que la majoria de plans siguin fixos fa que el ritme hi sigui absent del tot, i l’off per sí sol no aconsegueix dotar de ritme i equilibri la peça. Tot plegat, converteix la notícia en quelcom que es torna pesat pel telespectador. També caldria afegir que una notícia de 4 minuts i amb uns recursos com els què presenta no és la més adequada per atreure l’interès i l’atenció dels telespectadors.
La insuficiència de recursos audiovisuals (vídeo, imatge en moviment, stand-up,...) evidencien una indigència audiovisual televisiva inqüestionable.
P à g i n a 5 | 10 PRÀCTICA TV LCEA – Seminari 2 Maria Moreno Viladrich – NIU: 1458331 4. PRESENTADORS DE DIFERENTS TIPUS DE PROGRAMA 4.1. ANÀLISI 1 NOM PROGRAMA FISH & CHIPS PRESENTADOR/S Lawrence Stanley i Maria Salarich LINK ÍNTERVAL DEL FRAGMENT http://www.ccma.cat/tv3/super3/fish-andchips/escoles-setelsis-i-pirineu-fishchips/video/5631025/ Principi: 00:18 – 00:47 Final: 27:41 – 27:48 CANAL SUPER 3 HORA 11:50H DATA 19/11/2016 A partir d’aquesta peça del programa concurs Fish & Chips del canal infantil Super 3, s’analitzarà la figura del presentador, tant necessària en programes lúdics, d’oci i entreteniment. En aquest cas, es tracta d’un concurs infantil presentat per dos joves presentadors i protagonitzat per nens i nenes d’11 i 12 anys de diferents escoles catalanes. Com a presentadors, cal analitzar quin nivell i mode d’interacció tenen amb l’audiència i/o públic presencial al programa, el joc de mirades emprat, el vestuari, l’anàlisi gestual, [...] entre d’altres.
La interacció en aquest programa és papable i existent des del primer moment en què s’inicia. Els presentadors, abans de dir res, presentar el concurs i saludar de veu a l’audiència, apareixen en pantalla a través d’unes escales que separen els dos blocs d’espectadors. Baixen per les escales xocant de mans amb el públic i un cop a plató es mouen alhora que guien la càmera. Es tracta d’un joc de tràvelings horitzontals continuats. Durant aquest interval de temps el pla és general fet que permet als telespectadors veure el públic en tota la seva totalitat. Tan sols desvien la mirada de la càmera per saludar al públic i és aquí on estan de perfil a la càmera. Un cop quiets, presenten el programa a l’audiència a partir d’un pla fix frontal d’esquena al públic. Des del primer moment, hi ha un clar joc de mirades entre ambdós presentadors que contribueix en un grau major d’interacció. El vestuari és potser un pèl formal (el noi va amb camisa i la noia porta escot) tenint en compte que es tracta d’un programa infantil-juvenil.
Acomiaden el programa de forma breu – sempre interactuant amb l’audiència però simpàtica anunciant un “see you soon” que significa que la setmana vinent els podem tornar a trobar a la mateixa hora al mateix lloc oferint continuïtat. Es desplacen cap al centre del plató de PG a PML fins que es troben fora de camp.
P à g i n a 6 | 10 PRÀCTICA TV LCEA – Seminari 2 Maria Moreno Viladrich – NIU: 1458331 4.2. ANÀLISI 2 NOM PROGRAMA PASAPALABRA PRESENTADOR/S Christian Gálvez LINK http://www.mitele.es/programastv/pasapalabra/5836c6d4cb15da8bc98b49ac/player ÍNTERVAL DEL FRAGMENT Principi: 00:14 – 00:29 Final: 00:38:18 – 00:38:41 CANAL TELECINCO HORA 20H DATA 25/11/2016 El concurs PASAPALABRA de Telecinco és presentat per un sol presentador.
Aquest segon anàlisi s’enceta amb un PG del plató que passa a ser picat.
Seguidament, es fa un zoom in fins a un PML fix frontal del presentador. A partir d’aquest moment, presenta el programa saludant l’audiència, especificantne l’edició i situant l’espectador en el transcurs del concurs (“hoy nos encontramos en las primeras semifinales”). La interacció amb el públic presencial és nul·la almenys a l’inici del programa. Si bé, saluda directament a l’audiència des d’una actitud propera però sense donar peu a la informalitat i no desplaça la mirada.
Acomiada el programa a la prova final enmig de les dues concursants. Fa una petita valoració del resultat final, felicita les participants, abraça la guanyadora i acaba anunciant la segona semifinal amb els seus respectius protagonistes que serà emesa el següent programa. Es mostra afectiu, pròxim i afí a les concursants a la vegada que crea un ambient familiar. Abans del darrer pla, es pot apreciar un lleuger zoom out que passa de seguida a zoom in i desemboca en el pla final. Com a pla final, la càmera punxa un PML lateral normal del presentador i les concursants, i el presentador passa a fora de camp.
Pel que fa al maquillatge i el vestuari, ambdós tasques són executades correctament a escena. El maquillatge de la concursant guanyadora es força més remarcable perquè en portar una camisa negra li brilla molt més el rostre.
Quant a vestuari, és del tot adequat al tipus de programa.
P à g i n a 7 | 10 PRÀCTICA TV LCEA – Seminari 2 Maria Moreno Viladrich – NIU: 1458331 5. DESCRIPCIÓ DE L’ÚS D’UN PLATÓ I LES SEVES CÀMERES EN UN DIRECTE O FALS DIRECTE MULTICÀMERA 5.1. ANÀLISI 1 NOM PROGRAMA DIVENDRES LINK http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/divendres/astronauteshouston-tenim-un-cadaver-la-comedia-cosmica-delprimer-viatge-a-la-lluna/video/5636676/ ÍNTERVAL DEL FRAGMENT Tertúlia sencera CANAL TV3 HORA 16:45H DATA 09/12/2016 Es tracta d’una entrevista en directe multicàmera d’intervenció simultània entre el presentador i 4 convidats.
El plató es troba distribuït a partir de l’ull de tres càmeres. La càmera 1 se situa a l’extrem esquerre per oferir plans de perfil, la càmera 2 és la central que s’encarrega dels plans frontals i la càmera 3 es troba a l’altre extrem de plató.
La peça combina PG que també es poden confondre amb PC amb PML i PMC.
Els PG s’utilitzen a l’inici i al final de la tertúlia. Els PML són utilitzats quan interactuen dos o tres dels quatre entrevistats i els PMC apareixen quan un dels convidats fa una intervenció més llarga i així situar l’oient per tal que sàpiga qui està parlant. Si bé, s’eviten els PP per no donar més importància a una persona que a la resta, sobretot quan es tracta de més d’un convidat.
Pel que fa als moviments de càmera, trobem lleugeres PAN verticals (de baix a dalt i de dalt a baix) i horitzontals (d’esquerra a dreta i de dreta a esquerra).
També cal destacar el joc de zooms que es va fent des de PG a PMC. Cap a la meitat de l’emissió, s’incorporen imatges alhora que els convidats intervenen. Els convidats es troben posicionats més de cara al públic mentre que el presentador, quan es tracta d’un PG o PC, queda sempre lateral a l’enquadrament.
P à g i n a 8 | 10 PRÀCTICA TV LCEA – Seminari 2 Maria Moreno Viladrich – NIU: 1458331 5.2. ANÀLISI 2 NOM PROGRAMA EL CASCABEL LINK http://www.13tv.es/programas-13tv/elcascabel/ ÍNTERVAL DEL FRAGMENT Tertúlia sencera CANAL 13 TV HORA 21:45H DATA 09/12/2016 EL CASCABEL de 13TV compta amb dos dinamitzadors de la tertúlia.
El plató, per això, m’atreviria a dir que es troba distribuït amb 6 o 7 càmeres ja que a banda i banda de la taula dels dinamitzadors es troben tres cadires amb tres convidats a cadascuna de les bandes. Per tant, hi ha 6 convidats.
Si bé, el plató consta com a mínim de tres càmeres principals dos de les quals s’ocupen de cada bloc de convidats i la del mig s’ocupa dels dos mediadors de la tertúlia. Quant a moviments de càmera, hi ha un joc de PAN verticals i horitzontals, algun tràveling horitzontal més lleuger i zooms que doten de ritme la peça. Pel que fa als plans, ens trobem davant d’una alternació dels PC (quan s’enfoquen els dos dinamitzadors en el mateix enquadrament) i PML i PMC quan es tracta d’enfocar la/les declaracions dels convidats. La majoria de plans són normals, frontals o bé laterals.
No obstant això, en certs moments apareixen imatges en pantalla parcial juntament amb la intervenció d’un dels mediadors.
P à g i n a 9 | 10 PRÀCTICA TV LCEA – Seminari 2 Maria Moreno Viladrich – NIU: 1458331 6. VALORACIÓ DE LES PECES STAND UP - - Stand-up ben elaborat: el qualifico amb un 7 perquè com a stand-up es tenen en compte tots els factors que hi entren en joc, i des del punt de vista professional com el d’oient arriba als espectadors i aconsegueix generar-los-hi interès.
Stand-up mal elaborat: el fet que evidencia la mala execució d’aquest stand-up es troba en una errada molt palpable: les equivocacions de discurs de la periodista. Són les errades de les quals el telespectador n’és més conscient que el què escolta no assoleix la qualitat que li pertoca.
És per aquest motiu que el qualifico amb un 5.
NOTÍCIES ESTRICTES - Notícia ben elaborada: la qualifico amb un 8 perquè presenta tots els - elements que proporcionen fons i professionalitat a la notícia.
Notícia mal elaborada: la qualifico amb un 3 ja que s’hi percep una manca de professionalitat i elaboració audiovisual molt gran. La llarga temporalitat també hi influeix cosa que no ajuda a despertar l’atenció als oients.
PRESENTADORS DE DIFERENTS TIPUS DE PROGRAMES - Anàlisi 1: qualifico la tasca dels presentadors amb un 7,5 ja que crec - que ha de ser difícil conduir un programa infantil: cal tenir cura en tot moment de les formes, els gestos, les expressions, etc.
Anàlisi 2: qualifico l’exercici del presentador amb un 6 perquè la interacció amb l’audiència és mínima.
DESCRIPCIÓ DE L’ÚS D’UN PLATÓ I LES SEVES CÀMERES EN UN DIRECTE O FALS DIRECTE MULTCÀMERA - Anàlisi 1: la distribució del plató és adequada tot i que en moltes de les - ocasions el cos del presentador queda massa de perfil. Tot i així, l’alternança de plans és l’adequada i és per aquest motiu que la qualifico amb un 7.
Anàlisi 2: el problema d’aquest plató és la seva grandària i moltes vegades que l’espai sigui ampli dificulta el treball de càmeres. També hi ha un bon nombre de convidats i en moltes de les ocasions se solapen les intervencions. Qualifico la peça amb un 6,5.
P à g i n a 10 | 10 ...