Drets Constitucionals i Fonamentals, classe 3 (2015)

Apunte Español
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Criminología - 1º curso
Asignatura Introducció Dret Constitucional
Año del apunte 2015
Páginas 2
Fecha de subida 02/03/2015
Descargas 43

Descripción

Resolució de l'activitat comentada a classe.

Vista previa del texto

                                                                                                                                   2/03/2015  DRETS  FONAMENTALS  ACTIVITAT  I  CONSTITUCIONALS,  RESOLUCIÓ    1.  Menciona  tres  mecanismes  de  garantia  del  Consell  Europeu.  Assenyala  els  tres  drets i les tres vies.     ­ ­ ­ Igualtat de gènere.  Drets dels emigrants.  Drets dels infants, “ child abuse”  [ Es poden trobar a la pagina del Consell Europeu].    2.  Article  sobre  el  Tribunal  Europeu  dels Drets  Humans.  “Qué es (y  para  qué sirve) el  Tribunal Europeo de los Derechos Humanos”.     a. A quina organització es troba?  Al Consell d’Europa, amb sede a Estrasburg.  b. Quants estats en formen part?  En formen part 47 estats.   c. Quants estan sota la jurisdicció del Tribunal Europeu de Drets Humans?  Tots ells, els 47 i tots els seus ciutadans.  d. Quin és el tractat internacional que els fa complir?  El Conveni Europeu dels Drets Humans de 1950.  e. Poden els particulars interposar un recurs davant d’aquest tribunal?  Si, és l’única  jurisdicció  internacional al la que  els particulars poden presentar un recurs  en igualtat de condicions que els Estats.  f. En aquest tractat  internacional (que vigila el Tribunal Europeu de Drets Humans)  quin tipus de drets conté?  La majoria consisteixen en drets civils i individuals.  g. Espanya en forma part d’aquest Tribunal? I es troba sota la seva jurisdicció?  Si.       ● AMPLIACIONS:  *El  Tribunal  Europeu  dels  Drets  Humans  és  un  òrgan  jurisdiccional  format  representants  independents  i  imparcials  que  vetllen  pel  compliment  i  la  garantia  dels  drets recollits al Conveni Europeu dels Drets Humans.  Un  estat  podria formar part  del Consell  d’Europa  i no haver signat  tots  els convenis. El  Conveni  Europeu  dels  Drets  Humans  de  1950  si  que  ha  d’estar  signat   per  tots  els  estats membres ja que consisteix en la base.                                                                                                                                      2/03/2015  Aquest  Conveni   no  recull  drets  socials.  Els  drets  socials  es  recullen  a  la  Carta Social  Europea  de  1961.  El  fet  de  que  estiguin  reconeguts  de  forma  separada  es  perquè  primer  es  va  reconèixer el  Estat de Dret (que incorpora  els  drets individuals  i civils) i el  Democràtic (recull els drets de participació).     El  Conveni  Europeu  dels  Drets  Humans  (1950),  no  ha  estat  modificat,  els  drets  que  s’han  afegit  tenen  forma  de  protocols.  Aquests  protocols  addicionals  facultatius  s’han  creat de forma que els Estats puguin decidir si ratificar­los o no.     No  hem  de  confondre  el  Tribunal  Europeu  dels  Drets  Humans  amb  el  Tribunal  de  Luxemburg (que pertany a la Unió Europea).  ...