1.3. Mètodes d'investigació sociològica (2014)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Pompeu Fabra (UPF)
Grado Criminología y Políticas Públicas de Prevención - 1º curso
Asignatura Introfucció a la Sociologia
Año del apunte 2014
Páginas 3
Fecha de subida 07/11/2014
Descargas 9
Subido por

Vista previa del texto

MÈTODES D’INVESTIGACIÓ SOCIOLÒGICA Perspectives d’investigació sociològica: - Ontologia: naturalesa de la realitat.
- Epistemologia: relació entre realitat social i observador.
Cal recordar el problema principal de l’estudi de la sociologia: el sociòleg és objecte i subjecte de la investigació.
- Metodologia: eines per conèixer la realitat.
Ontologia (NEO)POSITIVISME INTERPRETATIVISME Realisme: la realitat social és real Constructivisme i relativisme: la i es pot conèixer (fins a cert punt) realitat social resulta dels significats atribuïts pels individus.
Objectivitat de l’observador.
Relació entre observador i Objectiu: explicació.
objecte.
Abast: generalitzable.
Objectiu: comprensió.
Perspectiva: predomina el Abast: no generalitzable.
deductiu.
Perspectiva: inductiva.
Observació (empirisme).
Interpretació (no observa).
Tècniques quantitatives i Tècniques quantitatives.
qualitatives.
Anàlisi de casos.
Epistemologia Metodologia Anàlisi de variables.
Mètode positivista d’investigació sociològica: Un mètode científic és el procés d’investigació que se segueix per arribar al coneixement.
Necessàriament ha de seguir les següents etapes: - Hipòtesis.
- Definicions operatives.
- Conceptualització (marc teòric).
- Evidència empírica.
- Models explicatius.
- Interpretació causal.
TÈCNIQUES QUANTITATIVES TÈCNIQUES QUALITATIVES Tipus d’informació Objectiva Subjectiva Tipus de dades Bases de dades numèriques Text, transcripcions Mètodes d’anàlisi Estadística Anàlisi del discurs Disciplines Sociologia, Ciència Política, Antropologia, Publicitat Economia Exemples Recomptes, registres, Entrevistes, grups de discussió, enquestes, experiments observació participant 1. Tècniques qualitatives - Entrevistes en profunditat: formula preguntes inicials sobre un tema molt concret perquè l’interrogat acabi parlant lliure i sol, així podem estudiar COM ens ho diu.
- Històries de vida: recollir trajectòries dels individus.
- Entrevistes semi-dirigides: generem preguntes concretes i complexes que donen peu a l’individu perquè ens sorprengui hi es creï un feedback.
(en aquests tres tipus hi ha un entrevistador que necessita conèixer l’experiència d’un entrevistat) - “Focus grups”: grups de discussió formats per persones que han viscut experiències semblants. Així, es forma una confiança i una empatia entre els integrants que no sorgiria amb un entrevistador neutre. A més a més, emergeixen més coses que en una entrevista com les dels tipus anteriors.
- Observació participant: observar un grup d’individus durant un temps per saber com es comporten i com es relacionen.
2. Tècniques quantitatives - Fonts exhaustives: recompte (estoc) o registre (fluxe).
- Enquestes (transversal, retrospectives, seguiment).
-  Mètodes de recollida: telefòniques enquestador.
 Tipus de mostreig: aleatori, estratificat.
Experiments: creem una situació fictícia per observar com reaccionen els diferents individus.
Principals productors de dades estadístiques socials, econòmiques i demogràfiques oficials: - Institut Nacional d’Estadística (INE).
- Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).
- Eurostat.
...