examen comparado (2011)

Examen Español
Universidad Universidad Rovira y Virgili (URV)
Grado Derecho - 2º curso
Asignatura comparado
Año del apunte 2011
Páginas 1
Fecha de subida 12/10/2014
Descargas 5
Subido por

Vista previa del texto

Dret comparat Prova avaluativa final 14 de gener de 2011 Part General (preguntes comunes als grups de matí i de tarda) 1.
2.
3.
4.
5.
Concepte, mètode i funcions del dret comparat (2/10) Trets diferencials essencials entre els sistemes continentals i els de “common law” (2/10) Els drets fonamentals a la Unió Europea (1/10) El precedent en el sistema jurídic nord-americà (1/10) El dret islàmic: característiques fonamentals (1/10) Part especial (preguntes per al grup de matí) 1. Trets diferencials essencials entre els sistemes parlamentaris i els presidencialistes (1/10) 2. La democràcia directa a Suïssa (1/10) 3. El sistema electoral alemany (1/10) Part especial (preguntes per al grup de tarda) 1. Problemes de traducció i conceptes jurídics per a l'estudi del dret comparat (1/10) 2. Explica les fonts i el sistema de tribunals del dret anglès (1/10) 3. Com es transmeten els béns immobles i els drets reals sobre els mateixos a Anglaterra? (1/10) Extenció màxima per als alumnes de matí: 2 fulls. Per als de tarda: 3 fulls.
...