PAC 2 (2015)

Ejercicio Catalán
Universidad Universidad Oberta de Cataluña (UOC)
Grado Psicología - 1º curso
Asignatura introducció als metodes d'investigació en psicologia
Año del apunte 2015
Páginas 2
Fecha de subida 24/04/2016
Descargas 16
Subido por

Descripción

PAC 2 1r semestre curs 15/16

Vista previa del texto

10505_PAC2 (Mòduls 3 –4 i material complementari) Mañé Piñol Marina Pregunta 1 A) Les variables independents són: -L’edat (20 a 30 anys versus majors de 50 anys).
-Nivell educatiu ( primari, secundari, batxillerat i estudis superiors).
-La teràpia (fàrmacs versus cognitiva-conductual).
B) Les variables dependents són: -Test psicomètric que mesura l’ansietat.
-La sensació de millora del pacient calculada en un rang del 1 fins al 10.
C) Si, tenim dos variables independents que son assignades. Aquestes son: l’edat ( 20 a 30 anys versus major de 50 anys) i el nivell educatiu ( primari, secundari, batxillerat i estudis superiors).
Pregunta 2 A) Ja que els psicòlegs pensen que la variable nivell educatiu es la causa principal de que alguns pacients reaccionin malament al tractament cognitiu-conductual, per el motiu que com més estudis més be t’anirà aquesta teràpia. Això es una deducció teòrica i per tant, aquesta investigació segueix un itinerari hipoteticodeductiu ja que el que pensen i es pregunten els psicòlegs es una hipòtesis.
B) - Sensació de millora del pacient: escala de raó i mesura de recompte de la freqüència.
-Test ansietat: Escala nominal i mesura vagatònica.
Pregunta 3 La edat: és una variable de mostra o de subjecte.
Nivell educatiu: és una variable ambiental o exògena.
La teràpia: és una variable organística, endògena, interna o anatomicofisiològica.
Test psicomètric: és una variable cognitiva o subjectiva.
Sensació de millora del pacient: és una variable cognitiva o subjectiva.
10505_PAC2 (Mòduls 3 –4 i material complementari) Mañé Piñol Marina Pregunta 4 La definició de neurosis es una definició empírica ja que ens descriu unes característiques observables, també dintre d’aquest tipus de definició, neurosis seria una definició del tipus operacional perquè les característiques descrites en ella son del tipus empíric i abans de fer la definició es va saber que aquestes eren certes. I també està el fet que no es contradiuen i son característiques simples.
Pregunta 5 La pregunta de recerca es: Està relacionat el nivell d’estudis del pacient i que la teràpia cognitiva-conductual reaccioni be en ell?.
La pregunta de recerca en la classificació de Meltzoff jo la col.locaria a dins de l’apartat de preguntes de relació ja que els psicòlegs el que volen descobrir el motiu per el qual en persones entre 20 i 30 anys la teràpia cognitiva- conductual funciona i en les majors de 50 anys no.
...