TEMA 1. DRETS HUMANS I EDUCACIÓ (2016)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Pedagogía - 1º curso
Asignatura Educació i contextos educatius (ECE)
Año del apunte 2016
Páginas 3
Fecha de subida 03/05/2016
Descargas 4
Subido por

Vista previa del texto

TEMA 1. DRETS HUMANS I DRET A L’EDUCACIÓ DRETS HUMANS I EDUCACIÓ La declaració dels drets humans apareix l’any 1948 arran de la Segona Guerra Mundial. Es va veure la necessitat de legislar sobre nous delictes contra la humanitat. Aquests drets humans no són acabats, són inacabats. Sempre estan apareixent nous drets, per exemple els drets dels infants van aparèixer posteriorment a 1948 i recentment ha aparegut el Consell d’Infants amb el qual s’escolten les propostes dels nens per a la seva ciutat.
A la ONU es on van anar els representants dels diferents països per fer la Declaració dels Drets humans. I des d’aquesta seu surten diferents organismes (UNICEF, UNESCO....).
CLASSIFICACIÓ DELS DRETS HUMANS - - - DRETS DE 1a GENERACIÓ: protegeixen els individus dels excessos dels estats. Tenen com a origen les Declaracions dels Drets Humans del segle XVIII.
o Drets fonamentals: dret a la vida, dret a la llibertat, dret a la seguretat...
o Drets polítics: llibertat de reunió, llibertat d’associació...
DRETS DE 2a GENERACIÓ: asseguren a la ciutadania la igualtat de condicions i de tracte.
Tenen origen en les lluites obreres del llarg del segle XIX.
o Drets econòmics: dret a l’educació, dret al treball, dret al descans i a l’oci...
DRETS DE 3a GENERACIÓ: són els drets col·lectius i dels pobles que asseguren la solidaritat a escala global. Tenen com a origen els efectes de la globalització.
o Drets a la solidaritat: dret a un medi ambient sa, dret a la pau, dret a la qualitat de vida.
CARACTERÍSTIQUES DELS DRETS HUMANS • Universals: tots els essers humans han de tenir els mateixos drets i les mateixes obligacions.
• Inalienables: són drets que no es poden retirar de cap persona • • • Indivisibles i interdependents: són drets que estan relacionats i són interdependents.
Tots els drets han de tenir la mateixa atenció i urgència.
Obligatoris: tota persona, fins i tot l’estat ha de respectar-los.
Històrics: són drets que estan configurats dins d’un marc històric i per tant estan en relació amb els canvis que es poden produir en el món.
DRETS HUMANS EMERGENTS Des de la declaració dels drets humans l’any 1948 hi han hagut molts canvis polítics, ideològics, culturals, econòmics, tecnològics i científics. Cada dia emergeixen noves necessitats, nous compromisos i nous drets.
La Declaració dels Drets Humans Emergents sorgeix a partir del segle XXI com a resposta als processos de globalització i a la desigualtat en els països subdesenvolupats però també en els desenvolupats.
DRET A L’EDUCACIÓ La UNESO es l’organisme que està més centrat en l’educació. Els seus principis fonamentals són: • No discriminació • Accés universal a l’educació • • Principi de solidaritat Igualtat d’oportunitats i tracte El dret a l’educació implica: • No només vetlla pels interessos dels infants, sinó que va més enllà i contempla totes les edats.
• Dret no només a l’educació sinó a la bona educació. Abans mentre es cobrís l’educació ja era suficient, ara es va més enllà.
• Dret no només a l’educació sinó a l’aprenentatge, i no només a l’aprenentatge, sinó a l’aprenentatge al llarg de la vida.
• Dret no només a l’accés sinó a la participació. La participació es cabdal.
L’any 1990 es va crear la Declaració Mundial sobre Educació per a tothom (ETP) i es van marcar uns objectius que s’havien d’assolir en l’educació abans del 2015. Per tant aquest any acaba.
(buscar els objectius generals) L’ESTAT: OBLIGACIONS I RESPONSABILITATS Les obligacions són: • Respectar, protegir i complir els trets essencials (disponibilitat, accessibilitat i adaptabilitat) del dret a l’educació.
• Respectar l’educació i evitar prendre mesures que destorbin o impedeixin el gaudi del dret a l’educació Protegir l’educació i prendre mesures per prevenir que una tercera part pugui interferir • en l’exercici del dret a l’educació.
• Complir amb l’educació comporta facilitar i subministrar.
Les responsabilitats són: • Vetllar que els objectius de la EPT s’assoleixin i es mantinguin en el temps • Vetllar perquè tots els ciutadans disposin de la oportunitat de satisfer les seves necessitats bàsiques d’aprenentatge. Tots els nens i nenes tenen el dret a rebre un aprenentatge de qualitat.
REFERENTS INTERNACIONALS Dintre dels referents internacionals destaquem a Katarina Tomasevski, ella parla de 4 punts que per ella són els més importants en l’educació: • • • • Assequible: S’ha d’assegurar que l’educació sigui assequible i obligatòria.
Accessible: Acceptable: Fa referència a criteris de qualitat (llengua materna com a llengua d’instrucció, transformació i disciplina, infància com a titular del dret a l’educació...) Adaptable: Això vol dir que les escoles s’han d’adaptar als infants.
EL DRET A L’EDUCACIÓ EN LA SOCIETAT La UNESCO intenta garantir que tots els nens del món puguin anar a l’escola. Però tot i així, avui en dia hi ha més de 72 milions de nens que no van a l’escola (el 54% són nenes).
Un altre tema també molt d’actualitat són els nens en conflictes armats. El nombre de nens involucrats als conflictes armats ha augmentat significativament les darreres dècades i en general es calcula que arriba dins als 300.000.
...