Part Genetica- Gametogenesi (2015)

Apunte Español
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Psicología - 1º curso
Asignatura Fonaments de Psicobiologia II
Año del apunte 2015
Páginas 3
Fecha de subida 11/03/2015
Descargas 6
Subido por

Vista previa del texto

Gametogènesi: formació de les gàmetes, és a dir de les cèl·lules sexuals, es creen a partir de la meiosi. Entra la Gametogènesi masculina i la femenina, la masculina s’anomena espermatogònia que és la formació dels espermatozoides i aquesta comença a la pubertat i es dóna de forma continuada fins a la mort. La gametogènesi femenina s’anomena oogònia/ovogònia que és la formació dels òvuls i aquesta comença abans del naixement, de manera que el zigot femení ja contindrà totes les cèl·lules sexuals abans de la maduració, aquests els tindrà des del moment de naixement, a la pubertat es quan la meiosi s’activa i continua la meiosi per produir el òvuls això succeirà de manera cíclica, no de manera continua com als homes, aquest procés s’anomena maduració de les cèl·lules sexuals femenines en cicles mensuals i aquest procés durarà fins a la menopausa.
Els gens mitocondrials es troben en els mitocondris de les cèl·lules i no en el nucli d’aquesta.
Els mitocondris són uns orgànuls que tenen la funció de realitzar la respiració cel·lular, tècnicament es l’oxidació cel·lular, aquests mitocondris estan relacionats amb processos de envelliment i malalties neurodegeneratives, o rebem per part de la mare degut a que per part de la mare rebem els gens del nucli del òvul però també els que es trobem fora d’aquest.
Pag 28.
1-B 5-A 2-D 6-D 3-C 7-C 4-B Del tema 4 no entren les tècniques basades en l’ADN. Tampoc les soques dels animals. Del tema 4 entren tècniques: Estudis de bessons, Estudis d’adopcions i Estudis de famílies.
L’ambient produeix canvis en l’expressió gènica.
TEMA 3 Tot l’ADN d’una cèl·lula que inclou a tots els gens i seqüències no codificats.
Genotip compartir: tots els gens que comparteixo amb els individus de la meva família.
Genotip no compartit: tots els gens que quan jo em comparo amb la meva família no comparteixo.
Quan parlem del factor ambient també s’utilitza els mateixos termes: Ambient compartit: Factors ambientals compartits amb la resta de membres de la família.
Ambient no compartit (INDEPENDENT): Factors ambientals no compartits amb la resta de membres de la família. Aquest es l’ambient on s’han realitzat més estudis, per poder trobar la relació ambient/herència de cada característiques.
Els bessons MZ són idèntics genèticament però diferents en el comportament degut al ambient no compartir Els ambient inclou el nivell socioeconòmic, la cultura. Perquè els bessons monozigots s’assemblen TANT poc entre sí? Degut al Ambient NO COMPARTIT. S’assemblen tant per la genètica i per l’ambient compartit.
El grau de semblança es d’un 50% que es degut a l’ambient compartit i la genètica, l’altre 50% es degut a l’ambient no compartit, en MZ que conviuen junts si observem uns MZ criats separats els resultats son del 20% de semblança en aquesta característica això vol dir que el 30% fins arribar al 50% que han obtingut els bessons MZ que viuen junts es degut a l’ambient compartit.
Com exerceix l’ambient la seva influència sobre el comportament? Els factors ambientals interaccionen amb els factor s genètics exerceixen la seva influencia en la conducta. INTERACCIÓ Les influències ambientals poden estar condicionades genèticament. CORRELACIÓ CORRELACIÓ GENOTIP-AMBIENT Control genètic de l’exposició a l’ambient.
Passiva: Els pares aporten els gens però també l’ambient de criança.
Activa: Seleccionem aquells ambients que millor correlacionen amb la nostra manera de ser.
Evocativa: Il·lícitem en els altres aquells comportaments que millor correlacionen amb la nostra manera de ser.
El control genètic de la sensibilitat al medi ambient. Efectes no additius entre els factors ambientals i els factors genètics.
ADOPCIONS: 1.
AVANTATGES: o Anàlisi de la interacció genètica-ambient.
o Estudiar l’efecte de les influències ambientals.
o Permeten estudiar l’ambient prenatal.
2.
DESAVANTATGES: o Trets mares biològiques o Trets pares adoptius.
PRESÈNCIA ABSÈNCIA B+ B- PRESÈNCIA 40% A+ A+B+ ABSÈNCIA 20% 14% B+ A-B- A- 15% A+ Per poder veure si hi ha interacció entre ambient i genètica haurem de compara entre A+B+ i A-B-. Per veure si hi ha influencia genètica compararem B+A- amb A-B- i per altre banda si volem saber si hi ha influencia ambiental mirarem A+B+ amb A+B-.
Sempre perquè hi hagi influencia hem de trobar el doble de diferencia en entre A-B- o A+B+.
BESSONS 1. AVANTATGES: o Separar la varibale ambient en els components compartits i no comportats.
o Les diferències intra-parella dels MZ són degudes a l’ambient no compartit 2. DESAVANTATGES: o L’ambient postnatal dels MZ és més igual que el dels DZ.
o L’ambient prenatal, entre els MZ i els DZ.
...