Apunts Taller de Producció Audiovisual (2013)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Vic (UVIC)
Grado Periodismo - 3º curso
Asignatura Taller de Producció Audiovisual
Año del apunte 2013
Páginas 4
Fecha de subida 04/11/2014
Descargas 4
Subido por

Vista previa del texto

TALLER  DE  PRODUCCIÓ  AUDIOVISUAL   1   TEMA 1. L’ENTREVISTA RADIOFÒNICA 1.1. Tipus d’entrevista Entrevista ! Diàleg que s’estableix entre el periodista i la persona. S’ha de saber escoltar i preguntar. Es tracta d’un instrument de cerca d’informació.
Entrevista informativa ! Entrevistes curtes dins d’un informatiu on volem respondre un fet noticiable. S’utilitza per extreure cites a l’hora de fer un informatiu i és totalment complementària.
Entrevista interpretativa ! Es necessiten experts que interpretin les situacions. Va acompanyada d’un informatiu previ.
Entrevista de personatge ! Es busca el “QUI”. Volem conèixer elements i opinions del personatge.
1.2. Fases de la planificació de l’entrevista 1.
2.
3.
4.
5.
Selecció del personatge.
Documentació prèvia.
Objectius de l’entrevista en funció del personatge i del públic.
Elaboració d’un qüestionari previ i obert.
Preguntes.
a. Necessitat de contextualitzar.
b. No fer dues preguntes en una.
c. Obertes o tancades.
1.3. Estructura de l’entrevista Introducció ! Element que ha d’atraure l’audiència. Trobem l’entradeta, on destaquem l’argumentació per la qual es fa l’entrevista o paraules del personatge.
Podem ser descriptius, informatius, senzills o inclús una autopresentació. Els elements principals serien: presentació, salutació i primera pregunta.
Cos ! S’han d’escollir no més de quatre temes. Hi ha d’haver connexions directes entre ells directament o mitjançant connectors.
Conclusió ! És allò amb el què es queda l’audiència. Es pot recalcar algun fet, donar les gràcies o deixar que l’entrevistat s’acomiadi.
1.4. Pregunta complementària Les preguntes complementàries estan fora de guió.
TEMA 2. EL REPORTATGE RADIOFÒNIC 2.1. Tipus de reportatge Reportatge ! Model de representació de la realitat que vol descriure fets d’interès pel públic utilitzant fonts diverses i que té especial cura a l’hora de la presentació.
Tipus: - En directe.
En diferit.
Amb el reportatge es té la oportunitat de ser originals i creatius tant en contingut com en forma. Permet una gran llibertat a l’hora d’estructurar el reportatge. Ús d’aportacions interessants. Varietat en l’ús de gèneres.
2.2. Fases per a la realització del reportatge 1.
2.
3.
4.
Seleccionar el tema Contextualitzar el tema Objectius Documentació 2.3. Estructura del reportatge Hi ha d’haver un ordre comprensible per a l’audiència.
- - - Obertura. És el que crida l’atenció de l’audiència. Ha de ser simple, ha d’explicar sintèticament el contingut.
o Narrativa.
o Descriptiva. Mostrant persones, paisatges...
o De contrast.
o De pregunta.
o De cita.
o De suspens.
Desenvolupament o cos.
o Blogs.
o Cronològicament.
o Per casos.
Tancament. Ha de ser breu perquè s’explica la conclusió.
o De cas.
o De incògnit.
o De projecció.
TALLER  DE  PRODUCCIÓ  AUDIOVISUAL   3   2.4. Dins el reportatge Primerament es necessita una careta que ha de contenir el nom del presentador, el nom del programa i el nom de la cadena.
A continuació hi ha d’haver un sumari explicant els continguts del programa. Ha de ser proporcional a la llargada del programa.
Seguidament, entrem en el primer tema o primera secció. Entre els elements del mateix tema hi poden haver ràfegues que actuïn de separador.
Per últim hi ha d’haver un tancament. Aquest pot ser un recopilatori del programa o un avenç del pròxim programa.
TEMA 3. L’ENTREVISTA TELEVISIVA - -   Participació directa o Trucades telefòniques o Twitter, SMS, e-mails… Participació indirecta o Preguntes “Què li diria…?” o Mirada a càmera (inici i tancament del programa) o Canvi de sets mostrat Aspectes importants en l’entrevista: - Joc de seducció Factor de credibilitat No respondre Només una pregunta Preguntes breus, concises i clares Estratègia Fer còmplice l’espectador Què fer amb el personatge si s’avança, si no respon, si fa pauses molt llargues…? Mirada cap al personatge Mai redactar preguntes Per què aquest personatge en l’entrevista? - Tema inèdit Denúncia important Elements paralingüístics a tenir present: - Pentinat i vestuari Roba a quadres (efecte moiré) La gesticulació Comunicació kinèsica (comunicació que es desenvolupa a través dels moviments actius del cos) i proxèmica (comportament que té el personatge dintre d’un espai físic) o Gestualitat facial o Ús del bolígraf o Màxima fidelitat i confiança TEMA 4. EL MAGAZINE TELEVISIU Es tracta d’una ampliació dels noticiaris matinals. Hi ha una actualitat periodística.
Sobretot es basen en debats i tertúlies amb la inclusió de reportatges. Parlem d’un tipus de perfil més professionals de professions liberals (periodistes, advocats, metges...).
Formats que podem incloure al magazine: - - - Els debats poden ser dos grups de persones amb diferents opinions o dues persones (cara a cara). Sempre amb un moderador.
Els col·loquis són una modalitat de debat però responen a les formes de col·lectius que responen de forma conjunta. Cal tenir un moderador que organitza el temps i desvia les converses.
Les tertúlies són una variant dels col·loquis que es produeix quan intervenen persones de manera regular o fixe en l’emissió del programa. Intervenen persones famoses i rellevants, els líders d’opinió pública.
La crònica de successos hi entren assassinats, desaparicions...
La entrevista.
L’espai del magazine: - - - En l’atrezzo és important la definició de l’espai i la il·luminació.
Característiques de les llums: o Directa-frontal o Il·luminació lateral o Contrallum Il·luminació de tres punts o de tres llums (aptes per chroma-key i ciclorames) o Llum principal o Llum farciment o Contrallum Llum difusa o suau: il·lumina ombres sense crear de noves. Intenta destacar la textura. És molt difícil de contenir, s’escampa, i dona poca profunditat.
Llum puntual o dura: crea ombres pronunciades. Queda molt ben retallada.
Les ombres que crea són poc atractives i múltiples. Ressalta les textures.
...