Preguntes model d'examen EFB (2016)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Biología - 1º curso
Asignatura Estructura i funció de biomolècules
Año del apunte 2016
Páginas 1
Fecha de subida 14/03/2016
Descargas 10
Subido por

Vista previa del texto

MODEL D’EXAMEN 1) Quina de les següents afirmacions respecte de l’estructura i propietats de les biomolècules és CORRECTA? a) la química dels organismes vius s’organitza al voltant del C, encara que igualment ho podria estar al voltant del Si, doncs també aquest pot formar enllaços Si-Si molt forts i també enllaços múltiples b) Els àtoms que en els éssers vius es troben a nivell de traces no són necessaris pel correcte funcionament de l’organisme.
c) Els 4 tipus d’àtoms quantitativament més importants en les biomolècules no són els més abundants a l’escorça de la terra.
d) Totes les biomolècules estan formades per unitats monomèriques i quirals.
2) a) b) a) b) 3) a) b) c) d) 4) Les propietats del aigua inclouen: la capacitat de formar enllaços hidrofòbics amb ella mateixa una estructura altament desordenada en estat sòlid formar ponts d’hidrogen amb els carbonis de les cadenes hidrocarbonades dels àcids grassos.
caràcter polar elevat Respecte de les interaccions no covalents que mantenen les estructures de les macromolècules, quina de les següents afirmacions és CORRECTA? Les interaccions electrostàtiques es produeixen entre grups no polars.
Els enllaços d’hidrogen es produeixen únicament en medi aquós.
Les interaccions electrostàtiques es debiliten en medi aquós.
Les interaccions hidrofòbiques es produeixen entre grups polars.
Considera les afirmacions següents: 1. tots els aminoàcids trobats a les proteïnes tenen el seu Casimètric i, per tant, tenen activitat òptica 2. els aminoàcids alanina, valina, e isoleucina, tenen cadenes laterals polars sense càrrega (i poden, per tant, formar ponts d’hidrogen amb l’aigua) 3. els aminoàcids amb cadenes laterals carregades, positiva o negativament, solen estar cap a l’exterior de les proteïnes 4. les cisteïnes poden contribuir a l’estabilitat de les proteïnes formant ponts disulfur i dir quina resposta inclou les que son CORRECTES a) b) c) d) 1i2 3i4 1i3 2i4 5) Quina de les afirmacions següents referents a l’enllaç peptídic és CORRECTA? a) l’enllaç peptídic és planar degut al caràcter parcial de doble enllaç que té l’enllaç entre el C carboxílic i el N b) hi ha lliure rotació al voltant de l’enllaç entre el C carboxílic i el N c) no hi ha lliure rotació al voltant de l’enllaç entre el Ci el C carboxílic d) el Ci sol estar en cis respecte al Ci+1 ...