Adreçament lògic i físic, subnetting, broadcast, i diferencies entre protocols (2014)

Apunte Español
Universidad Universidad Politécnica de Cataluña (UPC)
Grado Ingeniería Informática - 3º curso
Asignatura Xarxes i Protocols de Comunicació
Año del apunte 2014
Páginas 2
Fecha de subida 10/06/2014
Descargas 2
Subido por

Descripción

Adreçament lògic i físic, subnetting, broadcast, i diferencies entre
protocols routing i routed i diferencies entre encaminament i encaminable.

Vista previa del texto

Daniel Martinez Heredia XARXES I PROTOCOLS DE COMUNICACIÓ RESUM EXECUTIU SESSIÓ 2 A la sessió 2 hem parlat d’adreçament lògic i físic, subnetting, broadcast, i diferencies entre protocols routing i routed i diferencies entre encaminament i encaminable.
L’adreçament físic no és estructurat ja que les adreces Mac van aleatòriament (Enllaç-nivell2) FF:FF:AA:55:FF:AA Número de fabricant Número de sèrie de la MAC i l’adreçament lògic és a traves de les adreces ip, per tant, estructurat, ja que cada IP te una part de xarxa i una part de host.
192.168.1.1 Xarxa Host Subnetting: Les IPs es poden classificar de dos maneres, per classes o per la màscara de subxarxa.
Les classes poden ser A,B,C... depenent dels primers bits, si comença per 0X, serà classe A, si comença per 10X, serà classe B, i si comença per 110X , serà classe C.
La màscara, normalment indicada al final de l’adreça ip (ex. 192.168.1.1/24), indica quants bits de xarxa i de host hi ha.
Broadcast adreça que identifica totes les màquines de la mateixa xarxa.
Unicast adreça que identifica una màquina d’una xarxa.
Exemple: 201.34.76.28/8 Adreça de xarxa – 201.0.0.0 – els primers 8 bits que seran de xarxa, es queden igual, i els altres 24 a 0.
Adreça Broadcast – 201.255.255.255 – els primers 8 bits que xarxa, es queden igual, i els altres 24 a 1.
Adreça Unicast – 201.34.76.28 -Encaminament – el router fa les taules d’encaminament (RIP) Encaminable – identifica màquines (IP) Pot haver encaminament Static o Dynamic; el Dynamic les màquines aprenen soles els camins, però això fa que perdis ample de banda, ja que utilitzen el protocol RIP; l’encaminament Static es posen les adreces a ma, és més costos en temps però és més segur en tema d’informació.
Daniel Martinez Heredia PROTOCOL ARP Principalment tenim el problema de que tenim les IP origen, MAC origen i IP destí, però no tenim la Mac destí per enviar les dades a altres usuaris. (només per LAN) El protocol ARP, permet a un dispositiu aprendre l’adreça MAC de la màquina destí de la mateixa Ethernet.
Funciona així: MAC origen Capçalera Ethernet MAC destí petició Dades IP origen MAC origen IP destí MAC destí ?? Desprès de la petició et respon amb la MAC destí de la màquina a la que vol enviar-li quelcom.
Si l’origen i el destí estan en subxarxes diferents, segueix la mateixa operació, però incrementant les capçaleres per els altres protocols (IP...) ...