URGÈNCIES UROLÒGIQUES (2016)

Apunte Español
Universidad Universidad de Lleida (UdL)
Grado Medicina - 3º curso
Asignatura Malalties cardio-nefrològiques
Año del apunte 2016
Páginas 21
Fecha de subida 19/03/2016
Descargas 18
Subido por

Vista previa del texto

A.Bernabeu 1 Urgències urològiques URGÈNCIES UROLÒGIQUES.
1) DOLOR UROLÒGIC CÒLIC NEFRÍTIC  SÍMPTOMES; o Dolor lumbar agitant, i d’inici generalment brusc, intensitat creixent.
o Pot irradiar-se a flanc, hipogastri, testicles o vulva o Pot acompanyar-se de s. urinària baixa i símptomes GI o Hematúria macro o microscòpica freqüent  FISIOPATOLOGÍA DEL DOLOR  ETIOLOGÍA o Obstrucció  Litiasi  Coàguls, necrosi papil·lar o Trombosi vena renal, embòlia arterial o Inflamacions-Infeccions (pielonefritis)  DIAGNÒSTIC.
o Exploració física  Pacient inquiet  No postura antiàlgica  No signes de peritonisme o Rx simple d’abdomen ± Ecografia o Multistix / Sediment  Microhematúria A.Bernabeu 2 Urgències urològiques  DIAGNÒSTIC DIFERENCIAL o Processos abdominals  Apendicitis, còlic biliar, ulcus GD, pancreatitis o Lumbàlgia, lumbociatàlgia o Dolors d’origen toràcic o Aneurisma aòrtic o Patologia genital.
 DIAGNÒSTIC PER IMATGE o Rx simple renal o Ecografia o Urografia o TAC no contrastat A.Bernabeu 3 Urgències urològiques  TRACTAMENT.
o Diclofenaco o Ketorolaco o Dexketoprofeno o Tramadol o Metamizol A.Bernabeu 4 Urgències urològiques o o Mòrfics (Dolantina) Calor local o Analgèsia per via oral  Diclofenaco, ketorolaco, metamizol, Ibuprofè… o Vigilar s. febril o Control pel seu uròleg  PROTOCOL D’ACTUACIÓ PIELONEFRITIS AGUDA.
 CLÍNICA o o o o o Dolor lumbar Febre alta amb calfreds Simptomatologia urinària baixa prèvia Orina tèrbola Ocasionalment símptomes gastrointestinals  Dolor abdominal  Vòmits  Diarrea A.Bernabeu 5 Urgències urològiques  BACTERIOLOGIA o o o E. coli (80%) Enterobactèries  Klebsiela, Proteus, Enterobacter, Pseudomona, Citrobacter Grampositius  Enterococ  DIAGNÒSTIC DIFERENCIAL o o o o o Colecistitis aguda Apendicitis aguda Diverticulitis aguda Anexitis Pneumònia basal  PROVES COMPLEMENTÀRIES o o o o Analítica general  Hemograma, bioquímica, coagulació  Sediment urinari Urocultiu i hemocultius Rx tòrax i abdomen Ecografia abdominal  ECOGRAFIA RENAL o o o Ecografia generalment normal Dilatació en cas d’obstrucció Ocasionalment  Augment del tamany renal  Ecogenicitat disminuïda, global o focal  Power doppler  Disminució focal perfusió (vasoconstricció)  UROGRAFIA o o o o Normal (70%) Nefrograma disminuït o retardat Augment del tamany renal Esborrament de la morfologia cal·licilar secundàri a edema A.Bernabeu 6 Urgències urològiques  TAC  TRACTAMENT o o o Tractament Antibiòtic  Cefalosporines  Cefotaxima  Ceftriaxona  Amoxici·lina + Clavulànic  Ampicil·lina + Aminoglicòsid  Ciprofloxacino, Ofloxacino, Levofloxacino Tractament analgèsic Tractament antitèrmic  TRACTAMENT (15 DIES) o o o o Ofloxacino Ciprofloxacino Cefalosporines orals Amoxicilina + Clavulànic A.Bernabeu 7 Urgències urològiques INFECCIÓ URINÀRIA BAIXA  SIMPTOMATOLOGIA o o o o o Pol·laquiúria Estrangúria Tenesme vesical Malestar suprapúbic Ocasionalment hematúria  EXPLORACIÓ o o o Dolor suprapúbic sense peritonisme Exploració renal normal Afebril o febreta  DIAGNÒSTIC DIFERENCIAL o o Patologies que cursen amb s. miccional o malestar suprapúbic  Litiasi juxtavesical  Processos ginecològics Fer urinocultiu si és posible  TRACTAMENT o o o o o Cefalosporines orals Amoxicilina + Clavulànic Quinolones  Norfloxacino, ofloxacino, ciprofloxacino Fosfomicina Gestants  Amoxicilina + Clavulànic  Cefalosporines orals  Fosfomicina  Furantoina A.Bernabeu 8 Urgències urològiques PROSTATITIS AGUDA Quadre infecciós potencialment greu Bacteriúria simptomàtica parenquimatosa Fàcil tendència a la bacterièmia (micció o TR)  CLÍNICA o o o o o o S. miccional Febre alta amb calfreds Dolor suprapúbic, perineal, anal...
Dolor sacro-lumbar generalment bilateral Orina tèrbola, hematúria RAO  DIAGNÒSTIC o o o o Sediment patològic Sempre urinocultiu Analítica sèptica Tacte rectal (?)  Pròstata congestiva i dolorosa  Augment temperatura  Viu reflex miccional A.Bernabeu 9 Urgències urològiques  DIAGNÒSTIC ECOGRÀFIC.
o o o o Augment de la glàndula Ingurgitació plexes periprostàtics Calcificaions prostàtiques Zones hipoecòiques  DIAGNÒSTIC ECOGRÀFIC o o o o Augment de la glàndula Ingurgitació plexes periprostàtics Calcificaions prostàtiques Zones hipoecòiques  TRACTAMENT A.Bernabeu 10 Urgències urològiques o o Tractament Antibiòtic  Cefalosporines  Cefotaxima  Ceftriaxona  Amoxici·lina + Clavulànic  Ampicil·lina + Aminoglicòsid  Ciprofloxacino, Ofloxacino, Levofloxacino Tractament quadre miccional  Alfa-bloquejants, AINE’S  Fitoteràpia(?) HEMATÚRIA  CLASSIFICACIÓ o o o Inicial Terminal Total  SIMPTOMATOLOGIA ACOMPANYANT o o o o S. cistític  Infecció urinària. Hematúria terminal Còlic nefrític  Litiasi. Tumors renals i ureterals S. irritatiu miccional  TBC urinària. Tumors vesicals infiltrants. Litiasi vesical Monossimptomàtica  Tumors vesicals i patologia prostàtica  TRACTAMENT A.Bernabeu 11 Urgències urològiques RETENCIÓ AGUDA D’ORINA  ASPECTES GENERALS o o Impossibilitat d’eliminar total o parcialment l’orina continguda en la bufeta Clínicament  Necessitat imperiosa d’orinar  Dolor hipogàstric  Ansietat i agitació. Ocasionalment vegetatisme  ETIOLOGIA o o o o o o o Hiperplàsia benigna i càncer pròstatic Taponament vesical per coàguls Estenosi d’uretra Traumatismes i intervencions quirúrgiques pèlviques Infecccions-inflamacions prostàtiques, uretrals o d’estructures veïnes Lesions del SNC o del SNP Fàrmacs  DIAGNÒSTIC o o o Massa hipogàstrica palpable Matidesa hipogàstrica a la percusió Les maniobres exploratòries augmenten el dolor i la sensació imperiosa d’orinar.
Sonda Foley A.Bernabeu 12 Urgències urològiques Sonda 3 vías CISTOSTOMIA PER PUNCIÓ A.Bernabeu 13 Urgències urològiques 2) ESCROT AGUT Torsió testicular Torsió d’hidàtide Orquiepididimitis TORSIÓ TESTICULAR Gir del cordó espermàtic sobre si mateix, produint alteració de l’aport sanguini testicular Les alteracions de suspensió permeten al teste rotar sobre sí mateix.
 FACTORS o o o o o o Inserció alta de la vaginal Gubernàculum llarg o absent Mesorqui llarg Alteracions unió epidídim-teste Cordó llarg Pedicle vascular penetrant al pol superior  CLÍNICA o o o o Pic d’incidència entre els 8-15 anys Dolor d’inici generalment brusc i amb irradiació inguinal i abdominal Pot acompanyar-se de vòmits (50%) No sol haver-hi febre ni molèsties miccionals  EXPLORACIÓ A.Bernabeu 14 Urgències urològiques o o o o Teste molt dolorós al tacte Teste elevat i horitzontalitzat (S. de Gouverneur) L’elevació del teste no disminueix el dolor (S. de Prehn negatiu) Abolició del reflex cremastèric  TRACTAMENT o QUIRÚRGIC TORSIÓ D’HIDÀTIDE  CLÍNICA o o o Dolor escrotal menys intens i normalment sense irradiació No sol acompanyar-se de simptomatologia digestiva Evolució llarga en el moment de la consulta  EXPLORACIÓ o o o o El “punt negre” o “gota blava” són patognomònics Punt selectiu dolorós al pol superior del testicle Cordó lliure i amb reflex cremastèric present Pot haver-hi hidrocele reaccional i edema i envermelliment escrotal  TRACTAMENT o o Analgèsics i antiinflamatoris Cirurgia en cas de  Dubte diagnòstic  Dolor o inflamació persistent que no respon al tractament conservador ORQUIEPIDIDIMITIS  CLÍNICA A.Bernabeu 15 Urgències urològiques o o o o o Causa més freqüent d’escrot agut a l’edat postpuberal Dolor d’instauració progressiva i irradiat per la regió inguinal Augment gradual de l’hemiescrot afectat Febre en > 50% dels casos S. miccional en el 50% dels casos  EXPLORACIÓ o o o Escrot augmentat de tamany, amb epidídim engruixit i dolorós L’elevació del testicle fa disminuir el dolor (signe de Prehn positiu).
Eritema i augment de la temperatura escrotal  TRACTAMENT o o De la infecció  Quinolones  Cotrimoxazol  Cefalosporines  Amoxicilina + Clavulànic Del dolor  Analgèsics i antiinflamatoris ALTRES CAUSES     TUMOR TESTICULAR HIDROCELE VARICOCELE EDEMA ESCROTAL IDIOPÀTIC PRIAPISME  DEFINICIÓ o o o Erecció anormalment prolongada i persistent Afecta només els cossos cavernosos No s’acompanya d’excitació sexual  CLASSIFICACIÓ o Veno-oclusiu A.Bernabeu 16 Urgències urològiques   o Obstrucció parcial o complerta del drenatge dels cossos cavernosos.
Provoca estat isquèmic  ↓ pO2  Acidosi severa intracavernosa Arterial  Fístula arterio-lacunar. Entrada > sortida  ETIOLOGIA o o Veno-oclusiu  Vasodilatadors intracavernosos  Alt. Hematològiques (mieloma,leucèmia, talassèmia...
 Neoplàsies pèlviques i perineals  Alt. Neurològiques  Psicofàrmacs  Vasodilatadors i antihipertesius  Drogues (alcohol, marihuana...)  Idiopàtic Arterial  Traumatismes penians o pèlvics  Laceració arterial en el transcurs d’una IIC  DIAGNÒSTIC o o Veno-oclusiu  Dolor i agitació +++  Erecció rígida  Ocasionalment RAO Arterial  Antecedent traumàtic  Dolor ±  No rigidesa complerta  TRACTAMENT o o Veno-oclusiu  Anestèsia troncular  Punció-aspiració C.C.
 Adrenalina IC (0.1 mg en 10 cc SSF)  Rentats C.C. amb SSF+Adrenalina  Shunts espongio-cavernosos Arterial  Arteriografia i embolització selectiva A.Bernabeu 17 Urgències urològiques 3) TRAUMATISMES TRAUMATISMES RENALS  INCIDÈNCIA o o o o o 1.1% de tots els traumatismes 1/3000 admissions hospitalàries 6.5 TR/100.000 habitants (Bergqvist 1983) 98.5% tancats (Carcamo 1991) 10% patologia prèvia ronyó afectat  ETIOLOGIA  CLASSIFICACIÓ A.Bernabeu 18 Urgències urològiques  DIAGNÒSTIC o o o o Mecanisme traumàtic Localització del traumatisme Dolor lumbar Hematúria  EXPLORACIÓ o o o o Estat hemodinàmic Palpació dolorosa  Abdomen superior  Fossa renal Ocupació fossa renal Crepitació costal  TÈCNIQUES D’IMATGE o o o Ecografia TAC helicoidal Urografia Intravenosa o ECOGRAFIA   o Alta sensibilitat  Líquid lliure o 35% en lesió aïllada renal severa  Lesions hepàtiques/esplèniques Menor sensibilitat en lesió renal  A major lesió, major sensibilitat TAC  Alta sensibilitat  Laceracions parenquimatoses  Extravasació urinària  Estat vascular  Infarts parenquimatosos  Hematoma retroperitonial  Lesions associades A.Bernabeu 19 Urgències urològiques o TAC HELICOIDAL    o LA TAC IDEAL   o Sense contrast Amb contrast  Fase vascular  Fase nefrogràfica  Via urinària 15 seg.
80 seg.
2-10 min UROGRAFIA    o Adquisició ràpida d’imatges Múltiples reconstruccions Valoració lesions intraabdominals associades Poc usada actualment Només en centres que no disposen de TAC UIV intraoperatòria ARTERIOGRAFIA   Disponibilitat limitada Embolització superselectiva  Sagnat persistent  Fístules A-V i pseudoaneurismes postraumàtics A.Bernabeu 20 Urgències urològiques  TRACTAMENT o o Tractament conservador  Repós absolut i analgèsia  Control hemodinàmic i de xifres Hb  Repetir radiologia 3-4 dies Tractament quirúrgic  Inestabilitat hemodinàmica  Sagnat persistent  Lesió pedicle renal  Avulsió urètero-pièlica TRAUMATISMES VESICALS  RUPTURA INTRAPERITONIAL.
o Etiologia: Bufeta plena + Contusió o Clínica   Des de silent a un abdomen agut Hematúria o Diagnòstic: Ecografia, cistografia, TAC o Tractament: Quirúrgic  RUPTURA EXTRAPERITONIAL o Etiologia: Fractures pèlviques (80%) o Clínica   Hematúria (90%) Dolor hipogàstric o Diagnòstic: Cistografia, TAC o Tractament: Conservador TRAUMATISMES URETRALS  URETRA ANTERIOR o Etiologia   Compresió uretra bulbar contra pubis, símfisis púbica o branques ísquio-pubianes Traumatismes oberts A.Bernabeu 21 Urgències urològiques o Clínica    Uretrorràgia Micció espontània freqüent Edema i/o hematoma penià, escrotal o perineal o Diagnòstic  Uretrografia retrògrada, RMN o Tractament    Contusió uretral: Tractament conservador Ruptura parcial: Cateterisme uretral Ruptura complerta: Cistostomia  URETRA POSTERIOR o Etiologia   Lesió directa per fractura de branques isquipubianes Lesió indirecta  Cisallament a nivell de l’àpex prostàtic  Desgarrament prostàtic per tracció dels lligaments pubo-prostàtics o Clínica     Uretrorràgia Retenció urinària Hematoma perineal Tacte rectal dolorós. Hematoma palpable o Diagnòstic  Uretrografia retrògrada, RMN o Tractament  Cistostomia per punció b a ...