RESUM BLOC 3 PSICOLOGIA (2014)

Resumen Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Maestro en Educación Primaria - 1º curso
Asignatura PSICOLOGIA A L'EDUCACIÓ PRIMÀRIA
Año del apunte 2014
Páginas 2
Fecha de subida 20/09/2014
Descargas 20
Subido por

Descripción

Resum i glossari del bloc 3. Ben explicat.

Vista previa del texto

Glossari Bloc 3: (Els components motivacionals, afectius i relacionals en l'aprenentatge escolar i la influència educativa) • Factors cognitius: Relació entre coneixements previs i nous continguts d'aprenentatges.
• Atribució de sentit: Factors relacionals, afectius i motivacionals.
• La motivació: Raons personals que orienten l'activitat de l'ésser humà cap a una meta. La motivació per aprendre està vinculada a les diferents metes o motius que l'alumne vol assolir en un proces d'aprenentatge.
• Motivació extrínseca: La que impel·leix actuar pels resultats que es rep a canvi de la realització de la tasca.
• Motivació intrínseca: La meta que la persona persegueix és l'experiència del sentiment de competència i autodeterminació.
• Conflictes motivacionals: Una meta pot ser negativa o positiva. Podem estar perseguint més d'una meta a la vegada.
• Enfocament profund: Transformar la informació per comprendre les idees i dotarles de sentit.
• Enfocament superficial: Reproduir la informació per acomplir els requisits de la tasca.
• Enfocament “estratègic”: Aconseguir el millor resultat possible amb les condicions que es tenen.
• EL MODEL TARGET: Tasca, Autoritat, Reconeixement, Grup, E-avaluació, Temps.
• Tasca: formes de presentació i seguiment de la tasca.
• Autoritat: diferents maneres de manejar l'autoritat.
• Reconeixement: el valor del reconeixement • Grup: plantejar activitats per realitzar i avaluar en grup • E-avaluació: Quina avaluació produeix quina motivació? • Temps: S'ha d'aprendre que tot té el seu temps.
• El sistema del “jo”: Autoconcepte, autoconcepte acadèmic, autoestima i “jos” possibles.
• Patrons atribucionals: Tracten d'explicar els mecanismes que fem servir per trobar la causa del que ens passa.
• Lloc de control: el “jo” es percep com el causant dels fets. Pot ser: Interna o externa.
• Grau de control: el grau de control de les causes, resultats i accions. Pot ser: Controlable o incontrolable.
• Caràcter de la causa: Respecte el temps de les causes que atribuïm. Pot ser: Variable o invariable.
• Patró pessimista: Els resultats d'aprenentatge són: causes externes, variables i no controlables en cas d'èxit i causes internes, estables i no controlables en cas de fracàs.
• Patró optimista: Els resultats d'aprenentatge són: causes internes, estables i controlables en cas d'èxit i causes externes, variables i no controlables en cas de fracàs.
• Patró més favorable a l'aprenentatge: Els resultats d'aprenentatge són: causes internes, variables i controlables en cas d'èxit i de fracàs.
• Formació de les expectatives: les construeix el professor segons al rendiment acadèmic dels alumnes.
• Profecia d'autocompliment o “Efecte Pigmalió”: Quan s'anticipa un esdeveniment, es pot modificar la seva conducta per augmentar la probabilitat que succeixi aquest esdeveniment.
...