TEMA 1 i 2. 3. Exemples de criteris (2013)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Vic (UVIC)
Grado Educación Primaria - 2º curso
Asignatura Psicologia de l'educació
Año del apunte 2013
Páginas 2
Fecha de subida 01/06/2014
Descargas 0

Descripción

BLOC I. TEMA 1 i 2. Tercer document.

Vista previa del texto

TEMA 1 i 2. 3. CRITERIS AMB EXEMPLES Criteris amb exemples amb grup: 1- El professor/a ha de crear un entorn adequat a cada activitat per tal que tots els nens/es puguin actuar i introduir-s’hi, inclús si aquests no ho acaben d’entendre.
Exemple: aula de 3r de primària a l’assignatura de matemàtiques, el mestre col·locarà als alumnes en mitja lluna i proposarà una operació. Quan tots tinguin la seva estratègia hauran d’aixecar la mà i fins que no tinguin una solució no es posarà en comú.
2- Fer que tots alumnes de qualsevol nivell de competència interès o coneixements, participi en totes les activitats i tasques.
Exemple: aula de 3r de primària a l’assignatura de música, posar tots els nens en rotllana i que cadascú faci un ritme diferent a partir de l’anterior company.
3- Intentar establir un clima afectiu, relacional i emocional on l’alumne ha de tenir confiança i seguretat i acceptació i respecte de cara als demés. L’alumnat ha de despertar curiositat, capacitat de sorpresa i interès per aprendre.
Exemple: aula de 2n de primària a l’assignatura d’educació física, posar-se per parelles i fer el joc del mirall.
4- Introduir algunes modificacions a la programació i actuar segons la informació obtinguda dels alumnes i els seus resultats.
Exemple: aula de 4t de primària a l’assignatura de medi, estan estudiant les plantes i mostren interès per la fotosíntesis, és per això que allargarà el tema per poder profunditzar més sobre el tema.
5- El professor ha de promoure que els infants utilitzin de forma autònoma els coneixements que està ensenyant.
Exemple: aula de 4t de primària a l’assignatura de socials, els nens han de buscar notícies sobre el sistema solar.
6- El mestre ha de relacionar els coneixements previs amb els nous continguts.
Exemple: aula de 1r de primària a l’assignatura d’anglès, el mestre preguntarà que li diguin els colors que saben dir en anglès i a partir d’aquí, el mestre anirà mostrant els altres colors que no sabien.
7- El professor hauria de parlar de la manera més clara possible, per la millor comprensió dels alumnes i així evitar malentesos.
Exemple: aula de 2n de primària a l’assignatura de matemàtiques, a l’hora de treballar les restes, utilitzar la paraula resta en comptes de diferència.
8- El mestre hauria d’aplicar un llenguatge que faciliti que els alumnes relacionin les seves experiències i coneixements previs amb els nous continguts.
Exemple: aula de 1r de primària a l’assignatura de medi, a classe el mestre explica les parts d’una flor i preguntar als alumnes si mai n’han plantat una i que expliquin les seves experiències.
9- Aprofitar els diferents punts de vista dels alumnes d’un grup fent que aquesta situació esdevingui en una activitat conjunta.
Exemple: aula de 6è de primària a l’assignatura de medi, preguntar quantes peces de fruita s’hauria de menjar en un dia i agrupar-se segons els punts de vista que te cadascú i crear un debat a partir d’això.
10- La importància de fer que sàpiguen explicar el seu punt de vista.
Exemple: aula de 3r de primària a l’assignatura de matemàtiques, el professor proposa una operació i els alumnes han de saber explicar el procediment que han seguit per arribar el resultat que han arribat.
11- Cada alumne ha de saber establir el seu propi rol dins d’un grup i proporcionar i rebre coneixements dins d’aquest.
Exemple: aula de 5è de primària a l’assignatura d’anglès, han de fer una obra de teatre dels tres porquets adaptat en anglès i cadascú té el seu paper (rol) i s’han de respectar el torn de paraula i han de saber escoltar els altres companys.
...