Tema 3: Els gèneres informatius: la notícia (2014)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Pompeu Fabra (UPF)
Grado Periodismo - 1º curso
Asignatura Fonaments del Periodisme
Año del apunte 2014
Páginas 3
Fecha de subida 31/10/2014
Descargas 5
Subido por

Vista previa del texto

TEMA 3: GÉNERES INFORMATIUS: NOTÍCIA CARACTERISTIQUES: Actitud del periodista: vaig a explicar el què ha passat i prou. Si fem un reportatge he de posar context i contar el que ha passat. Si faig una opinió; he de donar l’opinió i jutjat què ha passat. Relació amb l’esdeveniment: La relació és d’immediatesa. Si fem 1 reportatge la relació no es tan immediata. Si escrivim una crítica; la relació no es tan immediata que si escrivim 1 noticia. Estil: L’estil és directe i poc literari. Autor: El reportatge x ex és + literari la crítica permet introduir l’estil propi de l’autor.
DEFINICIÓ DE NOTICIES: “Ningú no sap el que són. L’altre problema és que ningú no sap el que signifiquen. El que ningú sàpiga què és una notícia implica l’absència d’un criteri compartit universalment per distingir la notícia del que no ho és.” Sigal “Allò que farà parlar a la gent” Charles A. Dana. “Qualsevol cosa de la qual us assabenteu avui i que desconeixíeu abans” Catledge. “Informació fresca d’alguna cosa que ha passat recentment. “És el gènere periodístic x excel·lència que dóna a conéixer d’una forma succinta però completa un fet actual o actualitzat, digne de ser conegut i divulgat i d’innegable repercussió humana” Vivaldi “És el text que “serveix per comunicar amb exactitud i eficàcia un fet nou” Gomis “Un fet veritable, inèdit o actual, d’interès general, que es comunica a un públic que pot considerar-se massiu, després que ha estat recollit, interpretat i valorat pels subjectes promotors que controlen el mitjà utilitzat per a la difusió” Martínez Albertos.
Elements comuns: Fet – Esdeveniment (algú ha dit algunes coses: declaracions). Actualitat – Novetat (ens assabentem avui i ahir no ho sabíem).Interès públic – Utilitat (allò que farà parlar a la gent). Periodista en mitjà (només es convertirà en noticia quan el periodista intervé).
Quatre tipus d’esdeveniments (Gomis): Resultats: premis, sorteigs, concursos... Aparicions: declaracions, discursos... Desplaçaments: manifestacions, reunions.... Explosions: fets inesperats: explosions, un tren que descarrila...
Notícia: exemples: El País Un cura, denunciado por pagar con dinero falso a una prostituta en la Casa de Campo. El Mundo denunciado un cura de Las Rozas que pagó a una prostituta con dinero falso. El Mundo Un cura, detenido por pagar a una prostituta con billetes fotocopiados. i ABC El párroco de La Visitación, víctima de un montaje.
ESTRUCTURA Interna -Elements de contingut Fórmula de les 6 W: WHAT / QUÈ, WHO / QUI, WHEN / QUAN, WHERE / ON (hi ha països que tenen + influència que altres per proximitat psicològica i jeràrquica), WHY / PER QUÈ (interpretatiu), HOW / COM (La clau està en el procediment; en el futbol allò important no és tant la xifra sinó com han marcat els gols).
Externa -Disposició dels elements: títol, text, il·lustració Ordenació dels continguts: piràmide invertida ELEMENTS BÀSICS DEL TEXT   Lid: Nucli fonamental que conté les 6 W (totes o algunes). El lid s’ha de començar a escriure com si el títol no existís. El lid no pot seguir al títol.
Cos: explicació de la notícia, ampliació del lid, informació de context (no sempre) i material secundari, dona detalls...
Ordenació de la informació: LLEI DE L’INTERÈS DECREIXENT: “Piràmide invertida”. No segueix les fórmules clàssiques     EL TÍTOL: Crida l’atenció del lector cap al que es vol destacar i ha de partir del contingut del lid. (El títol i el subtítol son frases independents totalment sintàcticament). No pot ser enganyós.
EL LID: conté els elements més importants de la informació, s’ha d’entendre x si mateix: sentit autònom i resumeix el sentit global de la notícia. No s’ha de confondre amb l’entradeta; l’entradeta fa una contextualització i ara quasi no s’empra.
“TIE IN” o COLL DE LA INFORMACIÓ: Un o dos paràgrafs després del lid per: Identificacions massa extenses, 1 o 2 fets secundaris significatius, vincular la notícia a fets precedents, anticipar algunes conseqüències i normalment s’utilitza en notícies de continuïtat EL COS: ampliació del lid i paràgrafs de context.
La PIRAMIDE INVERTIDA té avantatges i inconvenients: inconvenients perquè la noticia cerca l’eficàcia i el cos el suspens (que podria ser 1 reportatge); destrueix el suspens, és igual a tots els MDC, indueix a llegir/escoltar menys i té 1 estil mecànic estereotipat. I avantatges perquè permet redimensionar, és flexible, eficaç i convingut; respon a 1 pacte entre el periodista i el lector i receptor.
TIPUS DE NOTICIA Irrupció:    Fortuita: fet imprevist (inesperades) Previsible: hi ha possibilitats de que passi, els periodistes ens podem posar apunt(com inundacions) Programades: estan previstes amb antelació. Ho pots prepara tot.
Contingut:   De interès humà De interès públic Segons la proximitat de la font:   1r nivell: El periodista ha accedit directament a fet / document / informació 2n.3r,4t nivell: Diversos intermediaris: agències, altres mitjans, gabinet de premsa...
Segons l’dentitat de la font:    Oficials: Representants públics o portaveus.
Oficioses: Fonts (oficials) que no es volen identificar Extraoficials: No vinculades a l’entitat objecte de la informació Segons la complexitat de l’estructura de la noticia:   Simple: (1 esdeveniment / 1 idea bàsica) Múltiple (+ de 1 esdeveniment/idea) Segons la funció informativa:      Directa: només pretén informar. Principalment noticies de agències.
De creació: no només informa; sinó que entretén. (formes narratives) De situació: anticipen els problemes de la societat, ofereixen 1 servici, vinculades amb la actualitat.
Complementaries: complementen o acompanyen a una noticia principal De context: descriuen un entorn psicològic i psíquic dels esdeveniments.
...