TEMA 2 (2017)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Lleida (UdL)
Grado Nutrición Humana y Dietética - 2º curso
Asignatura Nutrició
Profesor G.O.
Año del apunte 2017
Páginas 10
Fecha de subida 19/10/2017
Descargas 0
Subido por

Vista previa del texto

Henar Valdanzo Ruano 2 NHD TEMA 2- INGESTES RECOMENADES Aquest tema té dos parts, la teòrica, i la practica (al seminari).
INTRODUCCIÓ Perquè la dieta sigui adequada i nutricionalment equilibrada han d’estar presents en ella l’energia i tots els nutrients en quantitat i qualitat adequades i suficients per cobrir les necessitats i aconseguir un òptim estat de salut.
La ciència ha fixat estàndards o valors de referència que poden classificar-se en dues grans categories que es complementen mútuament: a) Ingestes recomanades b) Objectius nutricionals i guies alimentàries Els valors de referència va per països. Els valors de referència et diuen quantitats adequades per no tenir malalties.
Quins son els valors?  les ingestes recomanades son valors Les ingestes recomanades (valors) i els objectius nutricionals (valors) delimiten els fins de les polítiques nutricionals. Les guies alimentaries (les guies alimentaries son per saber que conte cada cosa) expressades en termes d’aliments i en llenguatge directe, assequibles per a tots els consumidors, defineixen les línies d’intervenció.
INGESTES RECOMANADES El valor de referència o la mitjana depenen de l’edat, el sexe, lactància (lactància...) ... son col·lectives (per país), i sol ser més del que necessita la majoria per assegurar-se que la gent ho consumeix.
La diferencia entre les ingestes recomanades i les necessitats o requeriments col·lectiu vs. Individual.
Henar Valdanzo Ruano 2 NHD Ex: A 20mg B 30mg C 35 mg IDR:40 per assegurar-se de que tothom esta cobert. Normalment el 97-98% de la població.
S’assumeix que els requeriments d’un nutrient per a un grup d’individus segueix una distribució normal i Al valor de requeriment mig estimat d’un determinar nutrient se li afegeix la quantitat equivalent a dos desviacions estàndard, valor que cobrirà les necessitats de la majoria (97,5%) del total de la població.
Requeriment mig: A 30 B 25 C 20 Ingesta promig estimada (IPE): 25mitja A la mitja se li afegeixen 2 vegades la desviació estàndard.
IPE +2DS= IDR t’assegures que 97,5% de la població cobreix els seus requeriments.
IPE (Requeriment mig estimat) Nivell d’ingesta diària d’un nutrient que s’estima adequat per cobrir els requeriments del 50% dels individus sans d’un grup de població en una etapa de la vida i gènere particular.
IDR (INGESTA DIÀRIA RECOMANADA) Són les ingestes diàries- expressades com a mitjana- suficients per a cobrir els requeriments de nutrients de gairebé tots els individus sans d’un grup de població (97 i 98%) en una etapa de la vida i gènere particular.
IDR=IPE+2DE Hi ha països que pel que sigui no poden tenir IDR, i tenen una IA (interval) IA (INGESTA ADEQUADA) Ingesta diària recomanada, basada en ingestes aproximades de nutrients observades, o determinades experimentalment, dirigida a un grup o diversos grups de persones sanes.
Acostumada a ser vàlida quan no se sap la IDR.
IMT (INGESTA MÀXIMA TOLERABLE) Ingesta diària més elevada que, probablement, no implica riscos o efectes adversos sobre la salut, en gairebé tots els individus d’una determinada població.
La ingesta superior a la IMT incrementa el risc d’efectes adversos.
És la màxima tolerable sense riscos per la salut.
Tot es tòxic en altes concentracions.
Henar Valdanzo Ruano 2 NHD FACTORS A TENIR EN COMPTE A L’ESTABLIR LES INGESTES RECOMANADES Les ingestes recomanades s’expressen en quantitat de nutrients, per persona i dia (mitja sobre el conjunt de 5-10 dies).
La xifra inclou una quantitat suficient de nutrient després de restar les pèrdues per digestió, absorció i metabolisme.
La ingesta recomanada considera la qualitat del nutrient en l’aliment consumit (processos culinaris, industrials, conservació,...) Aquests xifres són diferents en funció de la edat, sexe i activitat física. En la dona, segons l’estat fisiològic de gestació o lactància.
UTILITAT DE LES INGESTES RECOMANADES • Elaborar les guies alimentaries per la població • Donar pautes per a una nutrició adequada • Interpretar l’etiquetat dels aliments • Avaluar la dieta d’un individu o col·lectiu ÚS DE LES TAULES DE IDR • Les IDR s’expressen per persona/dia, el que no vol dir que sigui necessari complir les IDR tots els dies, sinó que s’intenta que la mitja d’ingesta d’un nutrient durat 10-15 dies arribi a la IDR • Les IDR només s’apliquen a individus sans • No s’han d’aplicar a persones amb malnutrició o amb patologies que puguin necessitar suplements, encara que en alguns casos poden ser una valuosa orientació.
• Les IDR han de quedar cobertes sempre que es pugui amb aliments, a través d’una dieta variada.
• No és necessari que cada àpat cobreixi un determinat percentatge d’aquestes IDR. Una persona correctament alimentada, amb un adequat estat nutricional, té prou reserves corporals de nutrients per cobrir les possibles variacions diàries en la ingesta.
• Són recomanacions que inclouen un generós marge de seguretat. No són requeriments mínims ni són necessàriament ingestes òptimes per a absolutament tots els individus. L’expressió quantitativa de les IR en una taula pot donar una falsa impressió de precisió.
• Les IR són útils com a guia, com a meta, per a la programació de dietes d’individus, sempre que aquesta es realitzi juntament amb una adequada educació nutricional, orientant a la gent sobre com realitzar la millor selecció dels aliments.
• Ni la ingesta dietètica ni qualsevol altre paràmetre aïllat, són suficients per si mateixos per avaluar el estat nutricional d’un individu. És la valoració conjunta de paràmetres dietètics, antropomètrics, bioquímics i clínics la que permet jutjar l’estat nutricional.
•Quan la ingesta és inferior a les IR, només es pot dir que existeix cert risc de inadequació i que aquest risc augmentarà a mesura que la ingesta es vagi allunyant de les IR.
Les recomanacions per a LACTANTS s’estableixen per a dos períodes: Les recomanacions per a NENS s’estableixen per a 3 grups sense diferència de sexe, acabant el període infantil als 10 anys.
Henar Valdanzo Ruano 2 NHD Les recomanacions per a ADOLESCENTS s’estableixen per a dos o tres grups de 11 a 18 anys i on es fan distincions per sexe.
Les recomanacions per a ADULTS a Espanya i Europa s’estableixen a partir dels 19 als 50 anys.
TAULES DE INGESTES DIÀRIES RECOMANADES (IDR) Són característiques de cada país.
Últimes IDR per població espanyola Act. Diet. 2010;14(4):196-197 Moreiras, 2015 Henar Valdanzo Ruano 2 NHD Moreiras, 2015 INGESTES DIÀRIES RECOMANADES (IDR) ACLARACIONS • Les IDR d’àcid fòlic s’expressen com: Equivalents de folat dietètic (EFD)= 1g de folat dels aliments= 0,6 g d’àcid fòlic (d’aliments fortificats i suplements) consumits amb els aliments = 0,5g d’àcid fòlic sintètic (suplements) consumit amb l’estómac buit.
Les necessitats d’àcid fòlic es veuen incrementades durant la primera i segona meitat de la gestació (600g/dia).
• 1 equivalents de retinol = 1g retinol o 6g de caroté.
• Vitamina D: expressada com a colecalciferol. Es recomanen 10 g/dia per persones grans amb baixa exposició al sol.
• Vitamina E: expressada com a tocoferol.
Tiamina, riboflavina i equivalents de niacina es calculen en funció de la ingesta energètica recomanada segons els següents coeficients: TIAMINA 0,4mg per 1000 kcal RIBOFLAVINA 0,6 mg per 1000 kcal Equivalents de NIACINA 6,6 mg per 1000 kcal Henar Valdanzo Ruano 2 NHD 1. Calcular les IR d’energia, proteïna, ferro, tiamina, riboflavina i vitamina D d’un home de 35 anys, miner.
2. Calcular les IR d’energia, proteïna, tiamina i vitamina C d’una dona de 40 anys, amb activitat lleugera. I si realitza una activitat moderada? 3. Calcular les IR d’energia, proteïna, ferro, magnesi, tiamina i vitamina C d’una dona de 26 anys en període de lactació i amb activitat lleigera. 0 4. Calcular les IR d’energia, proteïna i vitamina B12 d’un adolescent de 20 anys amb activitat alta i que consumeix una dieta vegetariana, la qualitat proteica de la qual equival a un NPU de 60. I si fos NPU de 80? 5. Calcular les IR de folat, equivalent de retinol i vitamina E d’una dona de 29 anys en període de lactació i amb activitat moderada.
QUALITAT PROTEICA DE DIFERENTS ALIMENTS Henar Valdanzo Ruano 2 NHD INGESTES RECOMANADES També són per país. Tenen una base científica. Són valors.
• Putes encaminades a mantenir i millorar la salut de la població.
• Solen venir donats per a cada país.
• Conjuntament amb les ingestes recomanades constitueixen la base científica per assolir la millor nutrició que condueixi a una salut òptima.
• Inconvenients: els valors que venen representats per les ingestes recomanades i pels objectius nutricionals no són entenedors pel consumidor mitjà, per la qual cosa cal desenvolupar mitjans educatius com són les GUIES ALIMENTARIES.
Greixos10-15% de VCT (valor calòric total) Henar Valdanzo Ruano 2 NHD Per traslladar això a la gent, els científics fan guies alimentàries: GUIES ALIMENTÀRIES Són pautes de caràcter divulgatiu i pràctic per orientar el consumidor de la consecució dels objectius nutricionals, i que resumeixen el consum d’aliments més recomanable per aconseguir una dieta equilibrada i prudent.
• Venen representades de forma gràfica per una figura base, parcel·lada en vàries àrees, que representen els diferents grups d’aliments i la seva superfície és proporcional al nombre de racions diàries que s’aconsella consumir en relació al grup d’aliments.
• S’elaboren en base a la informació científica i es van actualitzant en funció del estudis més recents.
Henar Valdanzo Ruano 2 NHD PIRÀMIDE DE L’ALIMENTACIÓ saludable per a la població Espanyola Els aliments situats a la base de la piràmide seran els que proporcionin la major part de la ingesta energètica, per tant, en una alimentació saludable, el consum hauria de ser diàriament en les quantitats que s’indiquen orientativament. Els nivells immediatament superiors indiquen una presència progressivament menys freqüent en la dieta: des d’un consum diari o setmanal fins un consum ocasional pels aliments situats en el vèrtex. Cal tenir en compte que: • Cap aliment per si sol pot considerar-se beneficiós o perjudicial per a la salut.
• Aquestes pràctiques es complementen amb la pràctica diària de l’exercici físic moderat.
XEl model de piràmide cada cop està més qüestionat √”Plat saludable” Henar Valdanzo Ruano 2 NHD ...