BLOC 3-04. Grip: epidemiologia i prevenció (2016)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Farmacia - 4º curso
Asignatura Salut Pública
Año del apunte 2016
Páginas 7
Fecha de subida 19/04/2016
Descargas 13
Subido por

Vista previa del texto

Més a https://unybook.com/perfil/jon_snow/apuntes 4/4/16 4. GRIP: EPIDEMIOLOGIA I PREVENCIÓ.
No sempre que diem que tenim la grip ho passem realment, ja que ho solem confondre amb un refredat comú.
La grip és una malaltia aguda molt transmissible, que es caracteritza per un inici brusc (1-2h) (permet diferenciar la malaltia), febre elevada, malestar general, tos seca, odinofagia, calfred, artromialgies… Les seves complicacions es donen en població vulnerable: infants, ancians i immunocompromesos. Les més freqüents son: - Pneumònia primària: infectació de les cèl·lules pulmonars pel virus.
- Pneumònia bacteriana: sobreinfecció bacteriana.
- Paràlisi agudes transitòries donades per una reacció autoimmune. (síndrome de Guillem-Barré).
- Febres molt elevades en neonats à implica ingrés hospitalari.
- Otitis mitjana - Miocarditis/pericarditis.
Normalment dura de dos a set dies però la tos i el malestar poden durar fins a dues setmanes.
VIRUS DE LA GRIP Pertany a la família Orthomyxoviridae i és del gènere Influenza.
És de cadena ARN simple, té diferents proteïnes de superfície, q permet classificar-los: - VIRUS A: subtipus determinats per l’hematoglutinina. Hi ha moltes combinacions diferents. AH1N1 i AH3N2 són les més freqüents. Normalment afecten als animals i als humans (important el reservori en aus).
55 Més a https://unybook.com/perfil/jon_snow/apuntes VIRUS B: es divideix en llinatges, no en subtipus. No és el virus predominant. El seu - reservori predominant és l’humà (tb alguns animals com les foques i gossos).
VIRUS C: no conté neuroaminidasa, només te 7 segments ARN, per tant te menys - poder immunogènic, no dona epidèmies. Sol afectar animals.
NOMENCLATURA DEL VIRUS.
Es complicada però necessària pq ens específica quin tipus de virus tenim.
La grip pandèmica del any 2009 (grip A) s’anomena: A/California/7/2009 (H1N1) DERIVA ANTIGÈNICA Els virus A i B poden tenir canvis menors en aminoàcids i en les H i N (en el cas A) que provoquen una deriva antigènica à s’anomena drift. Serien petites desviacions respecte l’inicial. Són virus que poden provocar epidèmies.
Com que la gent que ja ha passat el virus la temporada anterior, al haver aquest canvi antigènic no reconeixien el virus i més gent de l’habitual passa la grip aquell any.
CANVIS ANTIGÈNICS MAJORS Recombinació (reabsorció) entre virus animals i humà, amb el que aquesta situació el virus adquireix capacitat infectiva cap a l’espècie humana, així com la seva capacitat per transmetre persona-persona. La població, al no haver estat en contacte es totalment naive.
Pot passar com el la grip A i arribar a ser una pandèmia (afectar més de un continent).
Aquest cas no va afectar tant a la gent gran, pq era un virus H1N1 que va circular als anys 56 Més a https://unybook.com/perfil/jon_snow/apuntes 50 i als anys 70, de manera que els ancians tenien una certa memòria immunològica i estaven vacunades de la grip (encara que no fos per aquesta soca).
POTENCIAL PANDÈMIC.
La grip aviar te varies soques. La majoria pot afectar al home però no es transmet a partir de l’home, sinó que era gent que tenia contacte estret amb les aus.
Aquest virus aviar es va recombinar amb un virus porcí (ens assemblem antigènicament al porc i es més probable que ens afecti), de manera que ens va afectar.
La grip aviar es va començar a detectar a Mèxic, i Centreamèrica, es va detectar molt mes en persones joves. A Espanya va arribar al abril, per tant fora de la temporada de grips.
La declaració de pandèmia de la OMS està definit en varies fases: - Fases 1-3: poques infeccions humanes, sobretot entre animals.
- Fase 4: comencen les infeccions en humans i la transmissió entre humans.
- Fase 5-6: hi ha un salt de continents, - Post Pandèmic: passa a ser un virus estacional. Es la situació habitual de la grip A.
57 Més a https://unybook.com/perfil/jon_snow/apuntes CADENA EPIDEMIOLÒGICA La persona infectada és la font d’infecció. Pot transmetre des de 1 dia abans de l’inici dels símptomes fins 3-5 dies després.
Es transmet a través de gotes, que son relativament grans i viatgen menys d’un metre. Es necessita un contacte estret per transmetre-la.
PREVENCIÓ DE LA GRIP És molt important un diagnòstic precoç. Es recomana no anar a treballar els dies que puguem transmetre (sobretot el personal sanitari que pot infectar la població vulnerable).
Cal una immunització activa, nomes es donaran antivirals (quimioprofilaxis) si la persona es vulnerable o té una patologia de base.
VIGILÀNCIA DE LA GRIP: OBJECTIUS.
- Detectar precoçment l’epidèmia.
- Caracteritzar les soques implicades.
- Donar recomanacions per a contingut vacunes.
58 Més a https://unybook.com/perfil/jon_snow/apuntes COMPOSICIÓ VACUNA ANTIGRIPAL.
El que ens ha circulat al hemisferi nord servirà pq la OMS dictamini les soques que predominaran a l’hemisferi sud, i llavors es farà la vacuna, i després aquests informaran cap a l’hemisferi nord. A vegades hi ha canvis i aquests ja no es poden arreglar pq la vacuna està en marxa.
Normalment la vacuna de la grip es trivalent (2A + 1B), però es va recomanar que fos tetravalent pq hi havia virus B amb llinatge Australià, i molts dels vacunats han passat la malaltia.
PIDIRAC És el pla de vigilància de les infeccions respiratòries agudes a Catalunya.
Hi ha metges sentinelles repartits en tota Catalunya que informen setmanalment dels casos de grip, així com hospitals sentinella. Ara es recullen moltes més dades epidemiològiques.
La informació es passa al centre de vigilància de Madrid, d’aquí va al centre europeu i aquest informen a la OMS.
59 Més a https://unybook.com/perfil/jon_snow/apuntes MESURES PREVENTIVES SOBRE L’HOSTE.
- Vacunació, - Mesures no farmacològiques o Evitar contacte amb persones malaltes, rentat de mans freqüent, desinfecció de superfícies, tapar-se la boca en tossir i esternudar...
- Antivirals: nomes s’usen en casos greus o en persones que tenen complicacions greus, sinó el tractament és simptomàtic.
PROCÉS DE CREACIÓ DE LES VACUNES Es triga molt en tenir la vacuna (3-4 mesos), si hi ha una pandèmia 4 mesos seria molt de temps, i s’estan implementant plataformes per agilitzar el procés.
Les noves tècniques de producció inclouen tècniques genètiques i producció en diferents sistemes com altres virus. S’intenta que no s’hagin de produir en un ou embrionat.
A algunes vacunes se’ls hi afegeix un adjuvant, que ajuda a que el sistema immune creï més anticossos o que aquests siguin més neutralitzants. Això es fa en persones grans.
HISTORIA DE LES VACUNES DE LA GRIP Cada vegada que hi ha hagut una pandèmia de grip augmenta molt la mortalitat. Cada vegada que hi ha una recombinació hi ha un canvi important i s’ha de tornar a reformular la vacuna.
60 Més a https://unybook.com/perfil/jon_snow/apuntes La vacuna es recomana en individus amb alt risc de complicacions: - Gestants - >60 anys - Internades en institucions tancades.
- Adults i nens (>6m) amb malalties pulmonars, cardiovasculars cròniques o malalties cròniques metabòliques, insuficiències...
- Persones a càrrec de persones vulnerables Altres grups - Serveis públics: bombers, policia...
- Viatgers internacionals La cobertura de vacunació en persones joves amb malalties és de les mes baixes de Europa (54% en persones de més de 60 anys, 62% en persones de més de 65 anys). En persones amb problemes crònics la cobertura és de un 21% L’efectivitat de la vacuna és d’un 65%, però encara que passis la grip t’evita complicacions.
61 ...