Temes 3 i 4. El mercat competitiu: l’’oferta i oferta i ll’’equilibri equilibri (2014)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Rovira y Virgili (URV)
Grado Administración y Dirección de Empresas - 1º curso
Asignatura introduccio a la microeconomia
Año del apunte 2014
Páginas 16
Fecha de subida 02/09/2014
Descargas 8
Subido por

Descripción

La corba d’oferta,Desplaçament sobre la corba d’oferta, Elasticitat preu de l’oferta, Equilibri de mercat, Excedent productor, Excedent consumidor

Vista previa del texto

Temes 3 i 4.
El mercat competitiu: l’oferta i l’equilibri Introducció a la Microeconomia Grup M1 i M4 Maria Llop Introducció Introducció a la Microeconomia M1 i M4 T3 i T4. El mercat competitiu: oferta i equilibri  La corba d’oferta:  Mostra la quantitat total d’un bé o servei que estan disposats a vendre els productors a cada valor del preu. Per tant, és una relació entre preu i quantitat venuda (o oferida)  La corba d’oferta té pendent positiu, mostrant que com més alt és el preu més gran és la quantitat que desitgen vendre els productors Introducció Introducció a la Microeconomia M1 i M4 T3 i T4. El mercat competitiu: oferta i equilibri Introducció Introducció a la Microeconomia M1 i M4 T3 i T4. El mercat competitiu: oferta i equilibri  Desplaçament sobre la corba d’oferta:  Consisteix en passar d’un punt a un altre punt de la funció d’oferta. En aquest cas, varia la quantitat oferida perquè hi ha canvis en el preu del producte Introducció Introducció a la Microeconomia M1 i M4 T3 i T4. El mercat competitiu: oferta i equilibri  Desplaçament de la corba d’oferta:  Consisteix en passar a una nova relació preu-quantitat degut a què ha variat algun dels factors que afecten l’oferta al marge del preu (preu factors de producció, nivell tecnològic, impostos sobre vendes, espectatives empresarials, etc.).
O Precio (P) 5 4 3 2 1 2 Introducció Introducció a la Microeconomia 4 6 8 1 0 1 2 1 4 16 1 8 2 0 Cantidad ofrecida (Q) M1 i M4 T3 i T4. El mercat competitiu: oferta i equilibri  Elasticitat preu de l’oferta: ε = variació percentual q/variació percentual preu = [(dq/q)*100/(dp/p)*100]=[(dq/dp)(p/q)]  Oferta elàstica (ε>1). La quantitat oferida varia més que proporcionalment als canvis de preu  Oferta inelàstica (ε<1). La quantitat oferida varia menys que proporcionalment als canvis de preu  Oferta d’elasticitat unitària (ε=1). La quantitat oferida varia amb igual proporció que els canvis de preus Introducció Introducció a la Microeconomia M1 i M4 T3 i T4. El mercat competitiu: oferta i equilibri  Elasticitat preu de l’oferta: Introducció Introducció a la Microeconomia M1 i M4 T3 i T4. El mercat competitiu: oferta i equilibri  Elasticitat preu de l’oferta. Funcions lineals Preu Oferta 5 4 0 Introducció Introducció a la Microeconomia 100 125 Quantitat M1 i M4 T3 i T4. El mercat competitiu: oferta i equilibri  Equilibri de mercat: Introducció Introducció a la Microeconomia M1 i M4 T3 i T4. El mercat competitiu: oferta i equilibri  Equilibri de mercat: augment demanda P S P e’ Pe D’ D Qe Introducció Introducció a la Microeconomia Qe’ Q M1 i M4 T3 i T4. El mercat competitiu: oferta i equilibri  Equilibri de mercat: reducció demanda P S Pe P e’ D’ Qe’ Introducció Introducció a la Microeconomia D Qe Q M1 i M4 T3 i T4. El mercat competitiu: oferta i equilibri  Equilibri de mercat: augment oferta P S S’ Pe P’e D Qe Introducció Introducció a la Microeconomia Q Q’e M1 i M4 T3 i T4. El mercat competitiu: oferta i equilibri  Equilibri de mercat: reducció oferta S’ P S P’e Pe D Q’e Introducció Introducció a la Microeconomia Qe Q M1 i M4 T3 i T4. El mercat competitiu: oferta i equilibri  Excedent consumidor: p  f( q ) p1 EC   q 0 f ( q )dq  pq  ( pq ) / 2 EC p' q Introducció Introducció a la Microeconomia q M1 i M4 T3 i T4. El mercat competitiu: oferta i equilibri  Excedent productor p S EP D q Introducció Introducció a la Microeconomia M1 i M4 T3 i T4. El mercat competitiu: oferta i equilibri  Excedent consumidor i productor: p S EC EP D q Introducció Introducció a la Microeconomia M1 i M4 ...