Tema 11 segona part (2017)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Nutrición Humana y Dietética - 3º curso
Asignatura Patologia Cardiovascular
Año del apunte 2017
Páginas 4
Fecha de subida 22/06/2017
Descargas 1
Subido por

Vista previa del texto

INSUFICIÈNCIA CARDÍACA ANTERÒGRADA I RETRÒGRADA: 1) ANTERÒGRADA: predominen les manifestacions clíniques d’una aportació insuficient al sistema arterial i als òrgans.  Fatiga, hipotensió, oligúria 2) RETRÒGRADA: predominen els símptomes de la retenció de líquids com conseqüència de la retenció en el sistema venós i aurícules deguda al fallo ventricular  Hepatomegàlia congestiva, edema membres inferiors, ascitis INSUFICIÈNCIA CARDÍACA:   SISTÒLICA: incapacitat del ventricle per contraure’s i bombejar sang normalment.
o El fenomen primari és una disminució del GC per deteriorament de la funció contràctil. Es caracteritza per una disminució de la FE i Cardiomegàlia.
DIASTÒLICA: incapacitat del ventricle per relaxar-se i omplir-se de forma correcta.
o Poden ser agudes (infart) o cròniques (si es manifesten de forma progressiva) IC SISTÒLICA: Insuficiència cardíaca sistòlica: El múscul cardíac es debilita i s’engrandeix. És incapaç quan els ventricles es contrauen i la fracció d’ejecció és inferior a la normal.
  Els ventricles bombegen menys sang El múscul cardíac debilitat no es contrau amb la mateixa facilitat FRACCIÓ D’EJECCIÓ: La fracció d’ejecció (FE) d’un cor és la mesura més important del funcionament cardíac. Aquest valor, expressat en percentatge, mesura la DISMINUCIÓ del volum del ventricle esquerre del cor en sístole, amb respecte a la diàstole.
- Els valors normals de fraccions d’ejecció és de major o igual a 70% Valors entre 40% i 50% poden significar un principi d’insuficiència cardíaca Valors menors de 30% indiquen una insuficiència moderada INSUFICIÈNCIA CARDÍACA DIASTÒLICA: El múscul cardíac es torna més rígid i no es relaxa de forma normal entre les contraccions, el qual impedeix que els ventricles s’omplin completament de sang. La fracció d’ejecció sol estar dins dels límits normals.
INSUFICIÈNCIA CARDÍACA DIASTÒLICA:   Es redueix la quantitat de sang que entra en els ventricles El múscul cardíac no es relaxa de forma normal INSUFICIÈNCIA CARDÍACA CONGESTIVA: A mesura que el bombeig del cor es torna menys eficaç, la sang pot retenir-se en altres àrees del cos. El líquid s’acumula en els pulmons, el fetge, el tracte gastrointestinal, al igual que en els braços i les cames. Això es denomina insuficiència cardíaca congestiva.
SÍMPTOMES: Els símptomes de la insuficiència cardíaca amb freqüència comencen de manera lenta. Al principi, poden sols ocorre quan s’està molt actiu. Amb el temps, es poden notar problemes respiratoris i altres símptomes inclús quan s’està descansant. Els símptomes d’insuficiència cardíaca també poden començar de manera sobtada després d’un atac cardíac o un altre problema del cor.
CLASSIFICACIÓ FUNCIONAL DE LA INSUFICIÈNCIA CARDÍACA (NEW YORK HEART ASSOCIATION): 1) Classe I: No hi ha símptomes amb l’activitat física ordinària 2) Classe II: Símptomes amb l’activitat física ordinària 3) Classe III: Símptomes amb l’activitat física menor que la ordinària 4) Classe IV: Símptomes en el repòs ELS SÍMPTOMES COMUNS SÓN: tos, fatiga, debilitat, desmais, inapetència, necessitat d’orinar durant la nit, inflamació dels peus i els turmells, pols irregular o ràpid o una sensació de percebre els batecs cardíacs (palpitacions), dificultat respiratòria quan està actiu o després de estirar-se, abdomen o fetge inflamat (agrandat), inflamació de peus i turmells, despertar-se després d’un par d’hores degut a la dificultat respiratòria, augment de pes,...
EXPLORACIÓ CLÍNICA: respiració ràpida o difícil, inflamació (edema) de las cames, venes del coll que sobresurten (distendides), sons (“estertors”) a causa de la acumulació de líquid en els pulmons, que s’escolten a través d’un estetoscopi, inflamació del fetge o l’abdomen, ritme cardíac ràpid o irregular i sorolls cardíacs anormals.
MANIFESTACIONS CLÍNIQUES: relacionats amb la retenció de líquids en teixits i disminució d’aportació als òrgans.
1. Sensació de falta d’aire 2. Edema dels turmells 3. Astènia MANIFESTACIONS CLÍNIQUES: FALTA D’AIRE.
 Dispnea: dificultat respiratòria per edema o cúmul de líquid en pulmons  Ortopnea: dificultat respiratòria en decúbit  Dispnea paroxística nocturna: dificultat respiratòria i tos Un cor normal: les càmeres es relaxen i s’omplen, després es contrauen i es bombegen Un cor amb cardiomiopatia dilatada: les fibres del múscul s’han estirat. Les càmeres del cor s’engrandeixen.
CARDIOMEGÀLIA: ? ALTRES MANIFESTACIONS CLÍNIQUES: - Fatiga i debilitat - Símptomes abdominals: plenitud, nàusees,...
- Dificultat de concentració, memòria, cefalea, insomni, ansietat,...
- Edemes - Hidrotòrax o ascitis - Frialtat d’extremitats TRACTAMENT: MEDICAMENTS.
 Digoxina: ajuden a que el cor bombegi millor  Anticoagulants: eviten la formació de coàguls  Hipolipemiants: baixen els nivells de colesterol  Vasodilatadors: obren els vasos sanguinis o disminueixen la freqüència cardíaca  Redueixen el dany al cor  Redueixen el risc de ritmes cardíacs anormals  Betabloqueants: reposen el POTASSI  Diürètics: alliberen al cos de l’excés de líquid i sal (sodi) CLÍNICA DE LA INSUFICIÈNCIA CARDÍACA ESQUERRE: astènia, disminució TA, augment de FC, oligúria, dispnea amb ortopnea (DPN), s’utilitza la musculatura accessòria, edema agut de pulmó, cianosis, tos amb esputo escumós i/o hemoptisis, estertors i crepitants, hipertròfia ventricle esquerra, dolor precordial.
CLÍNICA DE LA INSUFICIÈNCIA CARDÍACA DRETA: hepatomegàlia, ascitis, esplenomegàlia, edemes perifèrics (mmii), ingurgitació jugular, disminució de la TA, augment de FC, oligúria, nictúria.
MANIFESTACIONS CLÍNIQUES (CONT): CAQUÈXIA cardíaca: reducció de pes i de massa muscular degut a:  Increment del TNF  Augment del consum metabòlic (excés del treball de la musculatura respiratòria, augment de consum d’oxigen)  Anorèxia, nàusees, vòmits i malabsorció proteica per congestió de les venes abdominals TRACTAMENT: Posició semisentada, via venosa, sondatge vesical, oxigenoteràpia, diürètics i altres fàrmacs, tractament dietètic, exercici.
...