Tema 6 : Funcions emocionals de la família (2014)

Apunte Catalán
Universidad Blanquerna (URL)
Grado Psicología - 4º curso
Asignatura Psicologia de la Família
Año del apunte 2014
Páginas 2
Fecha de subida 22/10/2014
Descargas 2
Subido por

Vista previa del texto

TEMA  6:  FUNCIONS  EMOCIONALS  DE  LA  FAMÍLIA.   “La   família   és   el   grup   que   es   crea   i   s’assumeixen   les   necessitats   bàsiques   i   fundamentals   dels  seus  membres  i  en  concret  dels  nens.  És  un  grup  amb  un  vincle,  s’estimen,  cohesionen   i   s’ajuden   recíprocament   a   créixer   i   a   viure   com   persones   en   totes   les   seves   dimensions:   cognitiva,  afectiva,  relacional,  etc.).  (Pérez  Testor,  ’95).     La   tensió   entre   ser   pare   i   ser   conjuge   és   sempre   un   repte   i   algunes   vegades   de   difícil   maneig.     Això   implica   manejar   els   dilemes   del   triangle.   La   paternitat   demana   a   la   parella   redibuixar   límits  (PACMA).       FUNCIONS  EMOCIONALS.  INTROJECTIVA  (FAMÍLIA  SANA).     Dos  tipus:     • • Introjectiva:  sa,  afavoreix  el  creixement  (positiu).   Projectiva:  tòxica,  no  ajuda  (negatiu).     1. Generació  d’amor.     Entre   els   seus   membres   cal   generar   amor.   Fer-­‐se   càrrec,   bon   vincle,   estimar-­‐se   i   tot   va   molt  millor.  Com  més  sa  és  l’ambient,  més  amor  es  genera.     2. Foment  de  l’esperança.   Recau  als  pares,  el  pare  i  la  mare  s’ajuden  i  també  ajuden  i  fomenten  l’’esperança  als   fills.     3. Contenció  del  sofriment/depressió.   No   s’han   de   negar   els   problemes,   s’ha   de   contenir   i   ho   podem   fer   a   través   de   l’esperança.   4. Pensar.     Família  que  s’arriba  a  fomentar  el  pensament,  és  difícil  perquè  poden  pensar  diferent  i   depèn  de  quin  tipus  de  família,  poden  crear  conflictes.       FUNCIONS  EMOCIONALS.  PROJECTIVA.     1. Susciten  odi.   Fomenten  odi,  i  a  vegades  de  maner  conscient  amb  intenció  positiva,  però  va  bé.  Molt   negatiu,  no  ajuda  al  creixement.     2. Sembra  la  desesperació.   Perquè  hi  ha  patologia  i  creuen  que  no  val  la  pena  fer  coses.   3. Angoixa  persecutòria.   Es   genera   aquesta   angoixa,   no   podem   fer   coses   per   culpa   dels   altres.   Ells   no   es   responsabilitzen  del  que  no  funciona.     4. Mentides  i  confusió.     Funcionen  de  manera  poc  adequada.       Primera  entrevista.   -­‐ -­‐ Escoltar  la  demanda  i  com  l’escolten.   Mirem  aspectes  positius  i  negatius.   Funcions  emocionals   ...